Časopis Stavba

Časopis Stavba

(27. 12. 2022)

 
 
 
 

Časopis Stavba

Architektonický časopis Stavba přináší čtyřikrát ročně aktuální novinky ze světa architektury a stavění. Jednotlivá čísla jsou většinou tematicky uspořádána, přičemž stěžejní a pravidelně se vracející témata jsou věnována otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím. Časopis je určen nejen architektům, projektantům a studentům, ale všem, kdo se zajímají o architekturu a stavění.

Pro požadavky na podklady pro autory článků rolujte dolů.

ISSN 1210-9568 Vychází čtyřikrát ročně
MK ČR E 6688
______________

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
zajišťuje SEND Předplatné, s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9
tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370
e-mail: bm@send.cz

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
Předplatné si můžete objednat na webu vydavatelství.
Předplatné lze objednat též na send.cz.

Jednotlivé výtisky si můžete zakoupit zde.
______________

VYDÁVÁ
Business Media One, s. r. o.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Tel.:  +420 778 545 376
e-mail: info@bmone.cz
https://bmone.cz/

IČ: 03589552
DIČ: CZ03589552
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 2110944730/2700

REDAKCE
Lidmila Burianová (šéfredaktorka)
e-mail: lidmila.burianova@bmone.cz
Mariana Pančíková
e-mail: mariana.pancikova@bmone.cz

PŘEKLADY
Milena Sršňová

ART DIRECTOR
Matěj Kotrba
e-mail: matej.kotrba@bmczech.cz

INZERCE
Jiří Ladman
tel.:  602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmone.cz

MARKETING
Kateřina Svoradová
e-mail: katerina.svoradova@bmone.cz

REPRODUKCE
DTP studio, Business Media One
e-mail: dtp@bmone.cz


_____________________________________________________________________

PRO AUTORY
Požadavky na podklady 
 
Podklady prosíme zasílat na adresu redakce:
stavba@bmone.cz

___________
PROJEKTY
• Text
Česká verze a pokud máte, i anglickou verzi.
Z prostorových důvodů prosíme volit co nejvýstižnější a co nejúspornější název článku.
Architektonický záměr – co vás nejvíce ovlivnilo, co bylo zadáním, jak a případně proč se liší výsledek. Uveďte takové informace, které byste se rádi dozvěděli o publikovaném projektu jiných autorů...
Doporučujeme rozsah maximálně 3000 znaků včetně mezer.
Součástí textu je i vyplnění formuláře:
(není nutné vyplnit všechny položky)
Název projektu/ stavby:
Adresa:
Investor:
Autor:
Spolupráce:
Dodavatel:
Termíny: projekt, realizace
Plocha stavebního pozemku:
Zastavěná plocha: m2
Celková podlahová plocha: m²
Celkový obestavěný prostor: m3
Náklady na m² podlahové plochy: Kč/m²
Náklady na m³ podlahové plochy: Kč/m³
Celkové náklady:
Autor fotografií:

• Výkresová dokumentace
základní půdorysy, řezy a situace
Prosíme, zasílejte nám výkresy bez kót a popisek, jen s poměrovým měřítkem. Nejlépe ve formátu PDF.

• Obrazové podklady
Celkové a detailní snímky zvenku a zevnitř (popisky můžete připojit k textu).
Maximální počet zaslaných obrázků je 12, můžete označit cca 4 fotografie, které chcete určitě uveřejnit.
Veškeré fotografie je možné zasílat v elektronické podobě, v tiskové kvalitě. Nekvalitní podklady nelze použít.

______________________________
RECENZE, ODBORNÉ TEXTY
Název článku
Česká + anglická verze
Z prostorových důvodů prosíme volit co nejvýstižnější a co nejúspornější

Jméno autora / autorů (bez titulů)

Anotace
Česká + anglická verze

Stručné (bez hodnocení) představení obsahu celého článku, nikoliv část úvodu. Prosíme o maximálně stručnou charakteristiku Vašeho hlavního záměru, která by neměla přesáhnout cca 300 znaků včetně mezer. Anglickou mutaci v případě potřeby zajistí náš překladatel.

Rozsah článku
Maximální délka článku jsou 4 tiskové strany v časopise.
Na jednu tiskovou stranu se vejdou maximálně 3 normostrany připravené ve Wordu.
(1 NS = 1800 znaků včetně mezer).
Pokud chcete na stránku umístit i obrázky, je nutné je odečíst z celkového počtu znaků.
1 tisková strana:
Max. 5000 znaků včetně mezer bez ilustračních obrázků
4000–4500 znaků včetně mezer + 1 malý ilustrační obrázek
2500–3500 znaků včetně mezer + 2 ilustrační obrázky

Vyznačení citátů, užívání kurzívy a formát poznámek
Citáty se vyznačují uvozovkami a kurzívou. Kurzíva se užívá rovněž pro názvy časopisů, knih, katalogů a zpravidla také u názvů uměleckých děl či výstav. Jména osob uvádíme v plném znění, v pořadí jméno, příjmení, a to i v bibliografických odkazech. U časopisů uvádíme vždy číslo a rok vydání, u knižních publikací a katalogů uvádíme zpravidla nakladatele, dále místo vydání a rok. U diplomových či disertačních prací uvádíme univerzitu, místo a rok. Citaci z internetových zdrojů uvádíme ve formě kompletní adresy s datem, kdy byla vyhledána.

Popisky

Text popisků, pokud není přímo součástí textu, prosíme souhrnně uvést za textem článku.
Popisky by měly být stručné a výstižné.

Obrazové přílohy
Obrazové přílohy k textu je třeba odevzdat včetně očíslovaného seznamu těchto příloh s popisky. Autoři odpovídají za zajištění autorských a reprodukčních práce svých ilustrací.
Prosíme, nevkládejte obrazové informace přímo do textu článku v editoru Word.
Obrazové přílohy prosíme odevzdat samostatně – ve formátu JPG (JPEG), GIF, TIFF nebo PDF.

Pokud budete grafické podklady skenovat, použijte rozlišení 300 dpi. Totéž platí i pro digitální fotografie. Fotografie použitelná v tisku musí mít vyšší kvalitu než fotografie vložená pouze do Wordu nebo použitá na webových stránkách.

Nekvalitní podklady nelze použít.

____________
PR ČLÁNKY
Rozsah článku po domluvě s obchodním zástupcem
Jiřím Ladmanem – tel.: +420 602 372 312, e-mail: jiri.ladman@bmone.cz

1 tisková strana:
Max. 5000 znaků včetně mezer bez ilustračních obrázků
Pokud chcete na stránku umístit i obrázky, je nutné je odečíst z celkového počtu znaků!
4000–4500 znaků včetně mezer + 1 malý ilustrační obrázek
2500–3500 znaků včetně mezer + 2 ilustrační obrázky
____________


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz