Časopis Stavba

Časopis Stavba

(27. 9. 2019)

 
 
 
 

Časopis Stavba

Architektonický časopis Stavba přináší čtyřikrát ročně aktuální novinky ze světa architektury a stavění. Jednotlivá čísla jsou většinou tematicky uspořádána, přičemž stěžejní a pravidelně se vracející témata jsou věnována otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím. Časopis je určen nejen architektům, projektantům a studentům, ale všem, kdo se zajímají o architekturu a stavění.

Pro požadavky na podklady pro autory článků rolujte dolů.

ISSN 1210-9568 Vychází čtyřikrát ročně
MK ČR E 6688
______________

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

pro ČR zajišťuje SEND Předplatné, s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9
tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370
e-mail: bm@send.cz
Předplatné lze objednat též na www.send.cz.

Předplatné pomocí SMS ve formátu:
Stavba, vaše jméno a adresa na tel.: 605 202 115

E-verze časopisu 
Předplatit si lze i jen elektronickou verzi časopisu včetně archivních čísel od roku 2010.
Objednávejte na www.send.cz.

Předplatné pro Slovenskou republiku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel.: +421 244 458 821, +421 244 458 816
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

______________

VYDÁVÁ
Business Media One, s. r. o.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Tel.:  +420 778 545 376
e-mail: info@bmone.cz

IČ: 03589552
DIČ: CZ03589552
Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 2110944730/2700

REDAKCE
Lidmila Burianová (šéfredaktorka)
e-mail: lidmila.burianova@bmone.cz
Mariana Pančíková
e-mail: mariana.pancikova@bmone.cz

PŘEKLADY
Milena Sršňová

ART DIRECTOR
Matěj Kotrba
e-mail: matej.kotrba@bmczech.cz

INZERCE
Jiří Ladman
tel.:  602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmone.cz

Alexandra Manová
tel: 770 195 605
e-mail: alexandra.manova@bmone.cz

MARKETING
Kateřina Svoradová
e-mail: katerina.svoradova@bmone.cz

REPRODUKCE
DTP studio, Business Media One
e-mail: dtp@bmone.cz


_____________________________________________________________________

PRO AUTORY

Požadavky na podklady 
 
Podklady prosíme zasílat na adresu redakce:
stavba@bmone.cz

___________
PROJEKTY
• Text
Česká verze a pokud máte i anglickou verzi.
Z prostorových důvodů prosíme volit co nejvýstižnější a co nejúspornější název článku.
Architektonický záměr – co vás nejvíce ovlivnilo, co bylo zadáním, jak a případně proč se liší výsledek. Uveďte takové informace, které byste se rádi dozvěděli o publikovaném projektu jiných autorů...
Doporučujeme rozsah maximálně 3000 znaků včetně mezer.
Součástí textu je i vyplnění formuláře:
(není nutné vyplnit všechny položky)
Název projektu/ stavby:
Adresa:
Investor:
Autor:
Spolupráce:
Dodavatel:
Termíny: projekt, realizace
Plocha stavebního pozemku:
Zastavěná plocha: m2
Celková podlahová plocha: m²
Celkový obestavěný prostor: m3
Náklady na m² podlahové plochy: Kč/m²
Náklady na m³ podlahové plochy: Kč/m³
Celkové náklady:
Autor fotografií:

• Výkresová dokumentace
základní půdorysy, řezy a situace
Prosíme, zasílejte nám výkresy bez kót a popisek, jen s poměrovým měřítkem. Nejlépe ve formátu PDF.

• Obrazové podklady
Celkové a detailní snímky zvenku a zevnitř (popisky můžete připojit k textu).
Maximální počet zaslaných obrázků je 12, můžete označit cca 4 fotografie, které chcete určitě uveřejnit.
Veškeré fotografie je možné zasílat v elektronické podobě, v tiskové kvalitě. Nekvalitní podklady nelze použít.

______________________________
RECENZE, ODBORNÉ TEXTY
Název článku
Česká + anglická verze
Z prostorových důvodů prosíme volit co nejvýstižnější a co nejúspornější

Jméno autora / autorů (bez titulů)

Anotace
Česká + anglická verze

Stručné (bez hodnocení) představení obsahu celého článku, nikoliv část úvodu. Prosíme o maximálně stručnou charakteristiku Vašeho hlavního záměru, která by neměla přesáhnout cca 300 znaků včetně mezer. Anglickou mutaci v případě potřeby zajistí náš překladatel.

Rozsah článku
Maximální délka článku jsou 4 tiskové strany v časopise.
Na jednu tiskovou stranu se vejdou maximálně 3 normostrany připravené ve Wordu.
(1NS = 1800 znaků včetně mezer).
Pokud chcete na stránku umístit i obrázky, je nutné je odečíst z celkového počtu znaků.
1 tisková strana:
Max. 5000 znaků včetně mezer bez ilustračních obrázků
4000 – 4500 znaků včetně mezer + 1 malý ilustrační obrázek
2500 – 3500 znaků včetně mezer + 2 ilustrační obrázky

Vyznačení citátů, užívání kurzívy a formát poznámek
Citáty se vyznačují uvozovkami a kurzívou. Kurzíva se užívá rovněž pro názvy časopisů, knih, katalogů a zpravidla také u názvů uměleckých děl či výstav. Jména osob uvádíme v plném znění, v pořadí jméno, příjmení, a to i v bibliografických odkazech. U časopisů uvádíme vždy číslo a rok vydání, u knižních publikací a katalogů uvádíme zpravidla nakladatele, dále místo vydání a rok. U diplomových či disertačních prací uvádíme univerzitu, místo a rok. Citaci z internetových zdrojů uvádíme ve formě kompletní adresy s datem, kdy byla vyhledána.

Popisky

Text popisků, pokud není přímo součástí textu, prosíme souhrnně uvést za textem článku.
Popisky by měly být stručné a výstižné.

Obrazové přílohy
Obrazové přílohy k textu je třeba odevzdat včetně očíslovaného seznamu těchto příloh s popisky. Autoři odpovídají za zajištění autorských a reprodukčních práce svých ilustrací.
Prosíme, nevkládejte obrazové informace přímo do textu článku v editoru Word.
Obrazové přílohy prosíme odevzdat samostatně – ve formátu JPG (JPEG), GIF, TIFF nebo PDF.

Pokud budete grafické podklady skenovat, použijte rozlišení 300 dpi. Totéž platí i pro digitální fotografie. Fotografie použitelná v tisku musí mít vyšší kvalitu než fotografie vložená pouze do Wordu nebo použitá na webových stránkách.

Nekvalitní podklady nelze použít.

____________

PR ČLÁNKY
Rozsah článku po domluvě s obchodními zástupci:
Jiřím Ladmanem – tel.: +420 602 372 312, e-mail: jiri.ladman@bmone.cz
Alexandrou Manovou – tel.: +420 770 195 605, e-mail: alexandra.manova@bmone.cz

1 tisková strana:
Max. 5000 znaků včetně mezer bez ilustračních obrázků
Pokud chcete na stránku umístit i obrázky, je nutné je odečíst z celkového počtu znaků!
4000–4500 znaků včetně mezer + 1 malý ilustrační obrázek
2500–3500 znaků včetně mezer + 2 ilustrační obrázky
____________


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.