CLOUD 69

CLOUD 69

(9. 9. 2019) Výstava ateliéru A69 v GJF: 11/09/19 - 28/10/19

 
 
 
 

CLOUD 69

CLOUD 69
MRAKY PRÁCE A69
(1994 – 2019)

GALERIE JAROSLAVA FRÁGNERA
BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ 5A, PRAHA 1
11.9. – 28.10. 2019

AUTOŘI VÝSTAVY
A69 – ARCHITEKTI
PROKOP TOMÁŠEK
BORIS REDČENKOV
JAROSLAV WERTIG
PRODUKCE
JOLANA MORAVCOVÁ
PŘÍPRAVA
ŠTĚPÁN JIRÁNEK
VÝROBA
LUDĚK NOVOTNÝ (LN-DESIGN)
COPY GENERAL
SPOLUPRÁCE
PETR VACEK, JAKUB KOPECKÝ
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
TOMÁŠ MACHEK (SIDE2)
DTP
KRISTIAN POČTA (SIDE2)
VŮNĚ
KATEŘINA ŠANTROCHOVÁ
ZVUK
PAVEL ATTEL
PUBLIC RELATIONS
MATĚJ ŠIŠOLÁK

CLOUD 69: mraky práce A69

Prolog:
V roce 1994 spustila jedna z největších telekomunikačních společností na světě první online úložiště pojmenované jako CLOUD. Ve stejném roce si tři spolužáci z fakulty architektury ČVUT založili vlastní ateliér A69. Začali odvíjet nekonečné kilometry skicovacího papíru s mračnem nápadů, konceptů, schémat, stavebních výkresů, náčrtů detailů, skic. Desítky realizací se už 25 let vynořují z mraku, který voní pastelkami, tužkou a giocondami, šustí v průvanu a zmuchlaný křupe pod nohama jako přemrzlý sníh.

Zážitek z architektury
Prezentace architektury je jedním z témat, které „A69ku“ dlouhodobě zajímá. Když se v roce 2006 studio rozhodlo oslavit 12. výročí své existence výstavou s názvem Remixy (GJF Praha, Cheb, Designfactory Bratislava, AEDES Berlín), stal se hlavním tématem expozice právě „zážitek z architektury“. Výstava umožnila návštěvníkům proniknout dovnitř modelů vybraných staveb. Geograficky i typologicky různorodé koncepty staveb byly transponovány do fyzických modelů pověšených pod stropem galerie a umožňovaly návštěvníkům prožít architekturu všemi smysly.

Zážitek z tvorby
Zatímco Remixy nabízely zážitek z architektury, výstava CLOUD 69 zprostředkovává jiný vjem – zážitek z tvorby.

Ateliér A69 – architekti letos oslavil 25. výročí od založení. Jednak je to příležitost k malé inventuře, a hlavně je to důvod zamyšlení se. Je jasné, že ačkoliv realizace i návrhy ateliéru neztrácejí kontakt s děním na současné scéně, metody práce se začínají proti soudobým trendům vymezovat. Ani jeden ze zakladatelů ateliéru neovládá žádný z programů pro navrhování a dokumentování architektury. Všechny myšlenky vznikají na papíře, ve fyzickém modelu. Počítače slouží jen k jejich zdokumentování a ověření.

Samotná tvorba je pořád ještě hledáním, variováním, které je stále ještě rychlejší a svobodnější mimo exaktní svět jedniček a nul.

„Pokud jsme si tedy opět po třinácti letech položili otázku; jak prezentovat výstavní formou architekturu, rozhodli jsme se ji tentokrát prezentovat ve fázi jejího zrodu. Ponořili jsme se do archivu a rozvinuly tisíce starých skic, výkresů variant, detailů, technických řešení. Jednak nás ohromilo to množství ale hlavně všudypřítomná hravost, poetika, chuť hledání, omylů a nacházení. Stykovací papír, tzv. šmírák, nám šustil pod rukama, voněl tužkou, pastely. Uvědomili jsme si, že tohle ještě komputery neumí. A taky, že tento způsob práce se začíná vytrácet. Rozhodli jsme se tedy prezentovat právě tento způsob práce. důsledně se přitom vyhýbáme klamům a mamům virtuality a nových médií. Prezentujeme fyzické, rukama prošlé dílo,“ říkají o výstavním konceptu A69 – architekti.

Nejde jen o jeho vizuální podobu, ale o okolnosti, které k němu patří. Skici jsou prezentovány na pruzích autentického „šmíráku“ který šustí v průvanu, voní tu čerstvě ořezané pastelky. V pozadí se ozývá zvuk tužky skicující na papír: „Zhmotnili jsme ty mraky práce tisícem a třemi sty pruhy skicovacího papíru se stovkami kreseb do podoby mraku. A trochu jízlivě jsme je nazvali CLOUD.“

A69 – architekti ale svým dílům a myšlenkám prezentovaných v rámci výstavy přesto přidávají další, ale nikoli fyzický, rozměr: vůni. Ve spolupráci s Kristýnou Šantrochovou vyvinuli speciální řadu parfémů inspirovaných osobnostmi architektů i dílem samotným. Řada bude představena autorkou v rámci vernisáže a posléze taky v prodeji v rámci výstavy.

Doprovodný program
Důležitou součástí výstavy je doprovodný program. Kromě komentovaných Procházek v oblaku nabízí i Napínavej večer – workshop zapomenutých výtvarných technik s Prokopem Tomáškem, diskusi o „psaní architektury“ s Petrem Volfem a Jaroslavem Wertigem, či vaření s členy ateliéru A69 backstage pod názvem Architektura prochází žaludkem.

18. 9. v 18 h Procházka v oblaku – komentovaná prohlídka pro studenty architektury v AJ s Jaroslavem Wertigem
22. 9. v 18 h Hlava, srdce, základ – architektura parfému Kateřiny Šantrochové
26. 9. v 18 h Procházka v oblaku – komentovaná prohlídka s A69 s Borisem Redčenkovem, Prokopem Tomáškem a Jaroslavem Wertigem
9. 10. v 18 h Napínavej večer – zapomenuté výtvarné techniky s Prokopem Tomáškem
17. 10. 11–13 h Architektura prochází žaludkem – A69 backstage vaří oběd
19.–10. v 18 h Psát architekturu – hovory Petra Volfa a Jaroslava Wertiga
24. 10. v 18 h Procházka v oblaku – komentovaná prohlídka pro studenty architektury s Borisem Redčenkovem

Pop up store
Zatímco v hlavním galerijním prostoru dominuje „oblak“ skic, instalace v předsálí jde myšlenkově ještě před jejich vznik: představuje typické zázemí, kavárnu, ateliér, knihkupectví či design shop. Pokud v někom výstava vzbudí si taky zakreslit, tady dostane vše co k tomu potřebuje.

Kniha
Při příležitosti výstavy vychází i kniha skic s názvem Ruční práce. Tři stovky skic vybraných architekty ve spolupráci s novinářem Petrem Volfem a grafikem Tomášem Machkem (Side 2) vycházejí v architektonické edici vydavatelství Kant. Knížka – skicák tvoří samostatný příběh – of-cloud, přívalový déšť, který „napršel“ z mraku 69. Kniha je unikátním svědectvím pětadvacetileté tvorby A69 – architekti, ilustrující jejich architektonické, koncepční i výtvarné myšlení.

„Dne 5. dubna 1994 byla na majetkoprávní odbor Městského úřadu Františkovy Lázně odeslána žádost o pronájem nebytových prostor v zadním traktu Anglické ulice č. 133 (130 m2). Její zdůvodnění znělo: „Rádi bychom otevřeli ve Františkových Lázních architektonickou kancelář. Chceme se stát týmem mladých architektů, který by navázal na tradici časů, kdy město kráčelo tempem doby s vědomím pokory k historické tradici a přírodě. Časů, kdy každý byl nadchnut myšlenkou vztyčit nové město z bažin. Předem děkujeme za kladné vyřízení. S pozdravem Boris Adler Redčenkov a Prokop Glauber Tomášek.“ Žádosti bylo vyhověno. Architekti Boris Redčenkov a Prokop Tomášek, kterým ještě nebylo ani pětadvacet, se mohli nastěhovat do své první opravdové kanceláře v přístavku činžovního domu uprostřed Anglické ulice. V roce 1997 se k Borisovi a Prokopovi přidává Jaroslav Wertig, který se také, podobně jako Boris Redčenkov, vracel domů,“ tak popisuje příběh ateliéru, jehož název nijak originálně odkazuje k ročníku narození, jenž je – vedle „lokálního pozadí“ dalším pojítkem tří kamarádů z Fakulty architektury ČVUT, novinář Petr Volf v knize A69: Ruční práce.

Ateliér se postupem času vyprofiloval jako architektonické studio s výrazným přístupem a s mimořádně širokým záběrem. Ve tvorbě studia lze, vedle ikonických rodinných vil (z nichž kupříkladu Vilu Lea ve Fr. Lázních zařadil do svého výběru nejlepších domů roku prestižní časopis Wallpaper) najít i originální bytové (třeba Triplex v Karlových Varech) či lázeňské domy (Sanatorium Dr. Peták), školy („průmyslovka“ v Ostrově) i zásahy do městské struktury (Pěší zóna Cheb). V posledních letech se ateliér ve zvýšené míře věnuje právě urbanismu (masterplán pro řešení smíchovského brownfieldu, návrh dopravního terminálu na tamním nádraží či řešení ulice Plzeňská na Praze 5 s výrazným podílem participace občanů). Neméně důležitá je pedagogická činnost architektů, ať už na FA ČVUT (Boris Redčenkov), nebo na soukromé vysoké škole ARCHIP (Jaroslav Wertig), či publikační činnost (série 63 textů Jaroslava Wertiga pro Hospodářské noviny v letech 2014–2015).

A69 ruční práce HAndwork
Ilustrace / Illustrations by
Prokop Tomášek, A69
Grafická úprava / Graphic design by
Tomáš Machek, Side2
Text / Text by
Petr Volf
překlad / Translanted by
Steve Hutterslay
reprodukce / reproduction
Marvil
předtisková příprava / pre-press by
Kristian Počta, Side2
Tisk / printed by
Protisk, České Budějovice
Vydal / published by
Kant Praha, 2019

A69 – architekti, s.r.o.
/ Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
Bezprostředně po absolvování Fakulty architektury ČVUT v roce 1994 založili ing.arch. Boris Redčenkov (*1969) a ing.arch. Prokop Tomášek (*1969) ATELIER 69 - ARCHITEKTI. V roce 1997 se stal partnerem ing.arch. Jaroslav Wertig (*1969). V roce 2003 se ATELIER 69 - ARCHITEKTI transformoval na A69 - architekti s.r.o..

Všechny tři architekty spojuje kromě roku narození ambice vytvářet autorskou architekturu reagující na místo, čas a okolnosti jejího vzniku.
Za dobu trvání má za sebou ateliér desítky realizací a stovky projektů všech rozsahů, velikostí a typologických druhů. Kromě samotného navrhování a realizování staveb se členové ateliéru věnují publikační, popularizační a pedagogické činnosti.

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (*1969, Cheb)
autorizovaný architekt České komory architektů, číslo autorizace 02 625, absolvoval v roce 1994 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse. Od roku 2013 vede vlastní ateliér na FA ČVUT.

Ing. arch. Prokop Tomášek (*1969, Liberec)
absolvoval v roce 1994 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse.

Ing. arch. Jaroslav Wertig (*1969, Cheb)
absolvoval v roce 1997 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse. Od roku 2010 vede vlastní ateliér na Architektonickém Institutu v Praze. 

Spolupracovníci (od roku 1994 po současnost): 
Jolana Amazouz Moravcová, Tomáš Amtmann, Šárka Andrlová, Dragan Bekič, Lukáš Balvín, Lukáš Brom, Zuzana Bartasová, (Urbancová), Tomáš Bárta, Markéta Beránková, Hanušová, Petr Brožek, Tomáš Císař, Andrea Čapková, Vítězslav Danda, Lucie Delongová, Martin Fornůsek, Adam Gebrian, Roman Gogor, Barbora Havrlová, Kateřina Hejná, Richard Héger, Erik Hocke, Klára Horzinková, Iveta Chitovová, Pavel Jahelka, Petr Janda, Martin Kalhous, Roman Klimeš, Lukáš Komín, Barbora Kopečná (Vlčková), Karolína Koubová, Jakub Krčmář, Jiří Král, Tereza Kupková, Tomáš Koňařík, Kristýna Lhotská, Jitka Macáková, Roman Macko, Kristina Magasaniková, (Loskotová), Lenka Mašková (Englišová), Pavla Matějka Enochová, Cyril Nešleha, Jiří Neuvirt, Marija Nikolič, Michal Nohejl, Martina Novotná, David Poloch, Martin Plevný, Miroslav Petrtýl, Michal Pokorný, Lukáš Pinkava, Jana Rájková (Boháčová), Boris Redčenkov, Jan Rosický, Linda Slachová (Hekrlová), Jan Srna, Matěj Šišolák, Alice Šmídová, Ondřej Štička, Prokop Tomášek, Jitka (Škovránková) Trachtová, Pavel Vávra, Tomáš Vávra, Petr Veleba, Miroslav Veselý, Martin Vybíral, Jaroslav Wertig

Vybraná ocenění
2018
AIT-AWARD 2018 / 1. místo v kategorii LIVING v mezinárodní soutěži nakladatelství AIT (DE) / Prototyp RD v Posázaví
2017
BigMat, BMIAA’17 /Cena za nejlepší národní projekt v mezinárodní soutěži / Prototyp RD v Posázaví
2015
Stavby Karlovarského kraje / 1. místo v kategorii Projekt / Přístavba Městské knihovny v Chebu
2014
Grand Prix architektů 2014 – Národní cena za architekturu – čestné uznání v kategorii Rodinný dům – Ummagumma House, Karlovy Vary
2012
Architekt roku 2012 – Titul udělovaný nadací ABF
Stavba roku 2012 – Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR – Centrum technického vzdělávání Ostrov
Stavba Karlovarského kraje – Čestné uznání v kategorii Podpora školství a vzdělanosti – Centrum technického vzdělávání Ostrov
2011 
Cena Evropské unie za architekturu – Mies van der Rohe Award 2011 – Bytový dům Triplex nominován za ČR
Grand Prix architektů 2011 – Národní cena za architekturu – Cena v kategorii Novostavba – Bytový dům Triplex, Karlovy Vary
Grand Prix architektů 2011 – Národní cena za architekturu – Cena v kategorii Urbanismus - Pěší zóna Cheb
Grand Prix architektů 2011 – Národní cena za architekturu – Cena v kategorii Architektonický design – Brána času, Cheb
Stavba roku Karlovarského kraje 2011 – Pěší zóna Cheb
2010 
Grand Prix architektů 2010 – Národní cena za architekturu – Cena v kategorii Novostavba –Central Park Praha
Čestné uznání ve veřejné jednokolové mezinárodní soutěži o nové Centrum pro propagaci vědy a Vědecký a umělecký kampus – 'Blok 39' ve Bělehradě, Srbsko.
2008
Grand Prix architektů 2008 – Národní cena za architekturu – Cena v kategorii Rodinný dům – Dům EggO
2007
Nový domov roku 2007 – Dům EggO – 2. cena v kategorii Novostavba rodinného domu
TOP 101 Wallpaper World Emerging Architects 
Cena Evropské unie za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award 2007 – Villa Lea nominována za ČR
Wallpaper Design Award 2007 – nominace na rodinný dům roku
2004 
Nový domov roku 2004 – Zvláštní cena poroty – Dům – plot v Chebu.
Grand Prix Obce architektů 2004 – Čestné uznání v kategorii Novostavba – Villa Park Strahov
2003
Cena Evropské unie za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award 2003 – Sanatorium dr. Petáka ve Františkových Lázních nominováno za ČR
1999 
Grand Prix Obce architektů 1999 – Čestné uznání v kategorii Novostavba – spojovací chodba hotelu Pawlik, Františkovy Lázně
Grand Prix Obce architektů 1999 – Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce – rekonstrukce Anglické ulice, Františkovy Lázně
____

Zahájení výstavy v rámci Betlémské kulturní noci 10. září v 18:40 
FB event zahájení výstavy CLOUD 69
FB event 8. Betlémské kulturní noci

podle podkladů pořadateleKomentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.