DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

(19. 5. 2008)

 
 
 
 

DPS Horažďovice

Fotogalerie ke článku (10)

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice

DPS Horažďovice - situace

DPS Horažďovice - situace

DPS Horažďovice - A přízemí

DPS Horažďovice - A přízemí

DPS Horažďovice - B přízemí

DPS Horažďovice - B přízemí

DPS Horažďovice - A,B typické patro

DPS Horažďovice - A,B typické patro
Celá fotogalerie (10)

Místo určené ke stavbě neleží v historickém centru, ale naopak tam, kde se město rozšiřuje v obytné sídliště. Lokalita je neutěšená, nese znaky běžné sídlištní zástavby a je jenom velké štěstí, že v těsném sousedství stojí rodinné domy a mateřská školka. Záměrem autorů bylo vybudovat přívětivý a obytný objekt s poněkud zvýšeným standardem vnitřních prostorů i povrchových materiálů. Novostavba by měla doslova potěšit ty, kteří opouštějí prostředí, na které jsou zvyklí, a přecházejí do nového — cizího a také do nové cizí společnosti.

Nový dům je navržen ve dvou samostatných objektech, které hmotově odpovídají nízkým pavilonům sousední školky. Objekt A respektuje zastavovací čáru Mayerovy ulice a spolu s objektem B vytváří vnitřní uzavřené nádvoří, které je od vedlejší budovy Telecomu odděleno betonovou zdí s lavicí.

Nádvoří je oproti úrovni okolního chodníku sníženo o 90 cm a terén v okolí obou domů je plasticky dosypán a dotvarován. Plastická úprava vlastního nádvoří už bohužel nebyla na přání investora realizována.

V objektu A je umístěno 12 bytů — 4 garsoniéry a 8 dvoupokojových, v objektu B je 16 bytů — 8 garsoniér a 8 dvoupokojových — v různých velikostech od 30 do 48 m2, ve druhém patře rozšířených do obytných prosklených arkýřů. Byty jsou přístupné ze schodišťové haly, která se vedle červeného tělesa výtahu otevírá přes tři patra.
Každý dům má v přízemí umístěné společné zázemí, v objektu A rozšířené o klubovnu, místnost pro ošetřovatelky, lázeň a prostor pro prodejnu přístupnou přímo z Mayerovy ulice.

Oba domy jsou zděné s fasádou z lícového zdiva. Stropy, schodiště a výtahové šachty jsou z železobetonu. Podlahy v bytech jsou tradiční dřevěné, stejně jako okna, vnitřní dveře a vestavěné kuchyně. Cílem autorů bylo dát bytům pro staré lidi dobrý prostorový a materiálový standard při zachování přijatelné ceny. Tu se dodavateli — byť za cenu různé úrovně subdodávek — podařilo udržet na cca 4050 Kč/m3 včetně přípojek a terénních úprav.

Dům s pečovatelskou službou
Adresa: Nároží ulic Loretská a Mayerova,
Horažďovice
Investor: Město Horažďovice
Architekt: Alena Šrámková — Architekt
Projektant: Alena Šrámková, Tomáš Koumar,
Jan Hájek
Profese:
Stavební řešení: Ondřej Korčák
Statické řešení: Martin Škoda
ZTI: Michal Otta
Vytápění: Antonín Ernst
Elektro: ELPROS Praha, s. r. o.
Dodavatel: GEOSAN GROUP, a. s., závod Plzeň
Režné zdivo: Karel Smejkal
Okna, arkýře: ŘEMESLA AZ, s. r. o., Strakonice
Stavbyvedoucí: Milan Klouda
Soutěž: 05/1998
Projekt pro ÚR (SP): 09/1998, 04/1999 (SP)
Realizace: 4/2001-12/2002
Plocha stavebního pozemku: 1764 m2
Zastavěná plocha: 650 m2
Celkový obestavěný prostor: 6562 m3
Hlavní užitná plocha: 1600 m2
STAVEBNÍ NÁKLADY
Celkové náklady vč. DPH: 26,5 mil. Kč
Náklady/m2 užitné plochy: 16 565 Kč
Náklady/m3 obest. prostoru: 4050 Kč

Stavba byla publikována v ročence realizovaných staveb v České Republice "Architektura 2003", str. 106-107

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz