Hlavní správa ČEZ

Hlavní správa ČEZ

 
 
 
 

Hlavní správa ČEZ

Zadání
Základní zadání soutěže vyhlášené na začátku roku 1998 znělo na projekt flexibilní administrativní budovy. Projekt měl původně sloužit k výstavbě správního sídla společnosti Vodní stavby Bohemia (dnes Hochtief VSB). Vodní stavby Bohemia realizovaly projekt spolu se společností AB Michle. O užívání objektu projevila v roce 2002 zájem společnost ČEZ, a.s., která budovu koupila.

Popis stavby
Osmipatrová budova poskytuje celkem 6500 m2 kancelářské plochy pro cca 450 zaměstnanců.
Objekt stojí v sousedství malého praku v blízkosti dálnice D1 na Brno. Budova se skládá ze dvou křídel: hlavního, vyššího traktu (o výšce šest a dvou ustupujících pater), orientovaného na osu parku, a na něj kolmo navazujícího nižšího, kratšího křídla (o výšce pěti a jednoho ustupujícího patra). Obě křídla jsou spojena šestipodlažním proskleným vstupním atriem a dvěma komunikačními věžemi, viditelnými z dálnice.
Prosklené vstupní atrium na nároží ulic U Pomníku a U Michelské školy má dva přístupy, východní pro příchozí z ulice U Pomníku a jižní z ulice U Michelské školy s možností předjezdu. Společný vestibul tvoří součást hlavní dominanty budovy — proskleného vstupního atria se strukturálním zasklením na tahové nosné konstrukci. V atriu jsou umístěny dvakrát dva panoramatické výtahy a otevřené schodiště. Umístění hlavních komunikací ve středu budovy umožňuje soustředit významné kanceláře vedení společnosti v jejich přímé blízkosti. Rozdělení budovy na dvě křídla odpovídá osově symetrické rozmístění výtahů do dvou šachet, umožňujících snadnější orientaci v budově. Tento záměr podporuje zavedení přírodního světla do prostoru hlavního schodiště, a to jak přes částečně prosklené dveře výtahů, tak i přes velké okno na vrcholu schodiště a plně prosklenou vstupní halu.
Dispozice pater jsou koncepčně řešeny jako flexibilní kombi-kanceláře a realizovány v podobě velkoplošných kancelářských prostor, s umístěním pracovišť u oken a s využitím střední zóny pro práce společného charakteru (zasedací místnosti, příruční archívy nebo dočasná pracoviště). Technické prostory a sociální zázemí jsou na okraji kancelářských křídel.
Běžné kancelářské prostory se nacházejí ve všech patrech obou křídel budovy kromě přízemí a ustupujících pater. Významné kanceláře pro vedení společnosti a s nimi pracovně spojené útvary jsou umístěny v „hlavě“ budovy nad vestibulem a v obou ustupujících patrech delšího křídla. V přízemí budovy je umístěna jídelna (v přímém spojení se zahradou) a další služební vybavení, jako zasedací středisko, copy centrum, manažerský klub a správa archivu. V ustupujícím patře kratšího křídla se nachází konferenční středisko.

Konstrukce
Návrh nosné konstrukce vycházel z požadavku maximálně možné flexibility půdorysu. Zvolený železobetonový skelet má z těchto důvodů poměrně velkou osovou vzdálenost sloupů a vede k větším rozměrům sloupů a stropních desek. Nosné sloupy jsou ocelové a z požárních důvodů vyplněny betonem, což umožnilo jejich maximální zeštíhlení. Využití akumulační schopnosti nezakrytých stropních desek umožnilo udržet minimální konstrukční výšku. Stropní desky jsou v kancelářských křídlech z akustických (rozbitý povrch zvýší schopnost rozptýlit zvuk), fyzikálních (zvýšení povrchu zlepší akumulační schopnost) a estetických důvodů (zabránění jednotvárnosti) provedeny ve tvaru kazet.
Obvodový plášť je buď zavěšen na betonový parapet, nebo velkoplošně předsazen před nosnou konstrukci (v pevné podobě jako bílé panely, v transparentní formě jako bezrámová, zavěšená skleněná konstrukce). Jižní fasáda je navíc opatřena samonosným předsazeným systémem stinících lamel, který zabraňuje přehřívání fasády a přerušuje tepelný tok po fasádě směrem vzhůru.
Budova je rozdělena na dva odlišné úseky. Ve vybraných prostorech, sloužících vrcholnému vedení společnosti, je použita klasická klimatizace s lokální úpravou vzduchu (systém fan-coil). U ostatních kanceláří je aplikován systém nočního chlazení, kdy je mimo pracovní dobu do těchto prostor nuceně přiveden vnější vzduch, který vychladí stropy. Stropy pak v pracovní době naakumulovaný chlad vydávají a zajišťují tepelnou pohodu bez vysokých nákladů na realizaci a provoz klimatizace. Absence klimatizace navíc umožňuje přirozené otevírání oken. Systém nočního chlazení není uzavřen — kdykoliv je možno přivést chlazený vzduch, a zabránit tak mimořádným situacím, při kterých samotné noční chlazení nestačí.


Adresa: U Pomníku, Praha 4 Michle
Investor: Vodní stavby Bohemia, AB Michle, s. r. o.
Uživatel: ČEZ, a. s.
Architekt a generální projektant: di5 architekti inženýři, s. r. o.
Soutěžní tým: Jan Dvořák, Petr Lošťák, Zdenek Vaculík; Vojtěch Čáp, Radek Jarousek, Aleš Moravec, Vít Rejšek, Tomáš Smejtek, Petr Svoboda, Radek Toman, Miro Vojan, Vu Tien Dung
Statika: di5 architekti inženýři, s. r. o.
Vzduchotechnika a chlazení: Jiří Petlach, Vzduchotechnika s. r. o.
Vytápění: RyBiTherm, s. r. o.
Měření a regulace: Ivan Novotný
Elektrika: Jiří Kroupa, Alexandr Isajev, Petr Široký
EPS, EZS, evakuační rozhlas: Astor-Komplex, s. r. o.
Osvětlení: Elios Lighting, s. r. o.
Požární ochrana: Jarmila Kopová
Generální dodavatel: Hochtief VSB, divize 3 o. z., Temelín
Fasáda: METALPROGRES, Tetčice
Osvětlení: Zumtobel Staff, Praha/Dornbirn (A)
Slaboproud, strukturovaná kabeláž: GiTy, Brno
Výtahy: Schindler, Praha/Ebikon (CH)
Přestavitelné příčky, podhledy: JS Designforum, Praha/Gelsenkirchen (D)
Ocelové schodiště: Sipral, Praha
Soutěž: 2/1998 — 3/1998
Projekt pro SP: 8/1998 — 12/1998
Adaptace projektu pro nového uživatele: 9/2000 — 11/2000
Realizace stavby: 11/2000 — 2/2002
Plocha stavebního pozemku: 4141 m2
Zastavěná plocha: 1258 m2
Zpevněná plocha: 1984 m2
Hlavní užitná plocha: 4981 m2
Vedlejší užitná a provozní plocha: 3653 m2
Dopravní plocha: 2477 m2
Celkový obestavěný prostor: 44 152 m3

Stavební náklady
Pozemek: 14 mil. Kč
Úprava a napojení sítí: 2,6 mil. Kč
Stavba objektu HSV: 156,8 mil. Kč
PSV: 94,8 mil. Kč
Technická zařízení: 179,4 mil. Kč
Venkovní úpravy: 6,7 mil. Kč
Vybavení a umělecká díla: 91,3 mil. Kč
Vedlejší stavební náklady: 41 mil. Kč
Cena celkem bez DPH: 586,6 mil. Kč
Cena celkem včetně DPH: 635 mil. Kč

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Administrativa

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.