Jiráskovy sady v Litoměřicích - chystá se architektonická soutěž

Jiráskovy sady v Litoměřicích - chystá se architektonická soutěž

 
 
 
 

Jiráskovy sady v Litoměřicích - chystá se architektonická soutěž

GRANTOVÁ VÝZVA 2010: PARK NALEZEN, ČTVRTÁ PROMĚNA SE USKUTEČNÍ V LITOMĚŘICÍCH
Nadace PROMĚNY vybrala další park, který se s její pomocí dočká obnovy. V konkurenci 18 projektů z celé České republiky uspěly litoměřické Jiráskovy sady. Jejich proměna začne architektonickou soutěží, zrekonstruovaný park přivítá první návštěvníky nejdříve na konci roku 2013. Samotný grant nadace PROMĚNY může činit až 25 milionů Kč.
Nadační grantový program PARKY pomáhá městům s rozvojem veřejných ploch zeleně. Podpora jednomu projektu představuje finanční příspěvek, který může pokrývat až 90 % celkových nákladů, dále odborné konzultace, uspořádání architektonické soutěže nebo komunikační podporu projektu s přizváním veřejnosti. 


JIRÁSKOVY SADY V LITOMĚŘICÍCH ČEKÁ PROMĚNA

(9. prosince 2010) Praha – Nadace PROMĚNY vybrala další park, který se s její pomocí dočká obnovy. V konkurenci 18 projektů z celé České republiky uspěly litoměřické Jiráskovy sady. Jejich proměna začne architektonickou soutěží, zrekonstruovaný park přivítá první návštěvníky nejdříve na konci roku 2013. Samotný grant nadace PROMĚNY může činit až 25 milionů Kč.


Vítězné Litoměřice patří počtem obyvatel k největším letošním žadatelům, grantové výzvy nadace PROMĚNY se město účastnilo poprvé. Finanční příspěvek nadace, který může v maximální výši dosáhnout částky 25 milionů Kč, přispěje v Litoměřicích k rehabilitaci zdejšího největšího parku. Jeho počátky sahají do poloviny 19. století; dnešní podoba parku postupně vyrostla na základech, která kdysi vytvořila dvě hřiště. „K úspěchu města v grantové výzvě přispěl kvalitně zpracovaný projektový záměr, dosavadní práce s veřejností a především park samotný, jehož obnova je bezpochyby potřebná. Podle odborné poroty nabízí možnost ukázkového řešení veřejného prostoru,“ shrnuje ředitelka nadace Gabriela Navrátilová.

Vedení litoměřické radnice má radost z toho, že právě projekt Litoměřic u nadace PROMĚNY zvítězil. „Po výstavbě zcela nového parku U Hvězdárny a právě končící rekonstrukci Kapucínského náměstíčka tak bude realizován další projekt, který významným způsobem zlepší stav zeleně ve městě. Jiráskovy sady jsou jednou z nejvyhledávanějších oddychových zón ve městě, proto považuji za významný fakt, že do způsobu jejich proměny bude moci promluvit i veřejnost, “ konstatoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Jiráskovy sady mají rozlohu 6,3 ha a leží v samém centru Litoměřic na křižovatce hlavních tras městem. Park je snadno dostupný, v jeho blízkosti sídlí několik škol, institucí a neziskových organizací. Záměrem města je lépe přizpůsobit prostor a vybavení parku požadavkům jeho současných návštěvníků a posílit zejména jeho tři hlavní funkce: oddychovou, vzdělávací a sportovní.

„Možnosti rozvoje Jiráskových sadů více nastíní architektonická soutěž Cena nadace PROMĚNY 2011, kterou celý projekt začíná. Uskuteční se v první polovině příštího roku, vyhlášena bude pravděpodobně v březnu. Organizace soutěže, stejně jako odměny oceněným návrhům jsou součástí rozsáhlé nadační podpory,“ vysvětluje Gabriela Navrátilová a doplňuje: „Ještě před vyhlášením soutěže se v Litoměřicích uskuteční anketa a veřejná diskuse, jejichž hlavním cílem bude zmapovat názory a přání místních. Město již první kroky v projednávání projektu s veřejností učinilo; aktuálně se pokusíme zjistit, jak lidé Jiráskovy sady vnímají, v čem vidí jejich silné i slabé stránky, čeho si v parku nejvíce cení či jaké jsou jejich představy o vylepšení současného stavu. Výstupy z ankety a veřejné diskuse se stanou jedním z podkladů pro architekty, kteří budou zpracovávat návrhy proměn Jiráskových sadů. Zapojení veřejnosti do spolurozhodování o rozsahu a podobě proměny parku považujeme za velice zásadní a důležité pro úspěšnost celého projektu.“

Se všemi soutěžními návrhy proměn Jiráskových sadů se místní veřejnost seznámí na výstavě, která se v Litoměřicích uskuteční po skončení architektonické soutěže. Návazně v druhém pololetí roku 2011 se plánuje veřejná prezentace vybraného návrhu, podle nějž se projekt bude realizovat. Lidé tu budou moci diskutovat přímo s jeho autory. Do dalšího roku bude projekt pokračovat zpracováním projektové dokumentace, v roce 2012 se dále uskuteční výběr dodavatele stavby, stanovení přesné výše nákladů rekonstrukce parku a zahájí se samotné stavební a vegetační úpravy Jiráskových sadů. Jejich dokončení se přepokládá nejdříve na konci roku 2013. Projekt budou po celou dobu doprovázet akce se zapojením veřejnosti, plánována je spolupráce s místními školami a neziskovými organizacemi, které park nejčastěji využívají.

V letošní grantové výzvě nadace PROMĚNY se sešlo 19 žádostí z celé České republiky. Nadace posuzovala předložené projekty od června do listopadu, v užším výběru ve spolupráci s nezávislými odborníky Ing. Jitkou Trevisan, Ing. Václavem Babkou a Ing. Maximem Turbou. Součástí hodnocení projektů v zúženém výběru byla i obhlídka vybraných míst a osobní prezentace zástupců měst.

„Ačkoliv účast měst v letošní, již třetí grantové výzvě nadace PROMĚNY byla zatím nejnižší, je znát celkově vyrovnanější úroveň podaných žádostí,“ shrnuje výsledky tajemnice správní rady Jitka Přerovská a doplňuje: „Nadace PROMĚNY přišla v roce 2006 s neobvyklou formou pomoci veřejně prospěšným projektům. Pro města uvyklá evropským dotačním principům nebylo zcela snadné reagovat na naši nabídku, která zahrnuje nejen finanční příspěvek, ale také dlouhodobou spolupráci na celém projektu. Posun v pojetí žádostí od roku 2006 je evidentní. Jsem přesvědčená, že se v něm odráží i námi doposud podpořené projekty. Právě na konkrétních realizacích jsme veřejnosti nejlépe představili principy naší práce.“ Nadace PROMĚNY dosud podpořila vybudování dvou parků v Kamenickém Šenově a obnovu broumovského parku Alejka. Od loňského roku se realizuje proměna říčního ostrova Santos v Sušici, jejíž dokončení se přepokládá v roce 2012.

Nadační grantový program PARKY pomáhá městům s rozvojem veřejných ploch zeleně. Podpora jednomu projektu představuje finanční příspěvek, který může pokrývat až 90 % celkových nákladů, dále odborné konzultace, uspořádání architektonické soutěže nebo komunikační podporu projektu s přizváním veřejnosti. Nadace je do projektu města zapojena po celou dobu realizace, která trvá minimálně tři roky. Další tři roky po dokončení projektu může nadace přispívat také na údržbu nového parku.

Další podrobnosti o nadaci PROMĚNY a jejích projektech na www.nadace-promeny.cz.

Zdroj: nadace PROMĚNY, 10.12.2010


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.