Komunitní centrum Sv. Prokopa

Komunitní centrum Sv. Prokopa

 
 
 
 

Komunitní centrum Sv. Prokopa

Fotogalerie ke článku (7)

Celá fotogalerie (7)

Popis stavby
Pozemek v centru Nových Butovic vymezuje spolu se sousedním pozemkem, původně určeným pro stavbu kulturně-sociálního centra s knihovnou, východní stranu Slunečního náměstí. V rámci zpracování objemové studie souboru byly zformulovány zastavovací podmínky pro kompozici obou staveb se vzájemně se doplňujícími funkcemi. Kulturní a společenské centrum městské části měl tvořit jednoduchý dvoupodlažní hranol s vnitřní pasáží, společenským sálem, klubovnami, knihovnou a kavárnou, na jehož hmotu navazoval pravoúhlý objekt provozní a společenské části církevního centra. Z pravoúhlé urbanistické osnovy těchto objektů vystupuje oválné těleso kaple a hlavních shromažďovacích prostor komunitní části. Výjimečnost tohoto objektu je posílena i tím, že kaple se zvonicí osově směřuje ke středu náměstí a poněkud předstupuje před frontu obytných domů v ulici Seydlerově. Uplatňuje se tak jako výrazný urbanistický akcent především na západovýchodní ose území rovnoběžné s linií metra, které tvoří urbanistickou páteř celé zástavby. Architektura souboru je vedena snahou navázat na pravoúhlou osnovu okolní sídlištní zástavby a současně se od ní osvobodit.
Stavba církevního centra je rozdělena do dvou hlavních objemů — vyšší stavby vztyčené nad oválným půdorysem, která obsahuje sakrální a hlavní shromažďovací prostory, a podsklepeného dvoupodlažního hranolu, kde jsou soustředěny provozy obslužné. Odlišné tvarování obou částí vychází z jejich odlišné náplně, organické vyjadřuje sakrální a shromažďovací funkci, a racionální (ortogonální) tvarování funkci provozní, bytovou a administrativní. Hlavní shromažďovací prostory soustředěné v oválném tělese obsahují kapli pro 100 věřících, polyfunkční halu — učebnu a klubovnu. Společenský sál (200 míst) je umístěn v patře a po otevření akustických okenic je propojitelný s kaplí a slouží pro další zvýšení její kapacity. Světlo dopadá do kaple shora střešními šedovými světlíky.

Konstrukce
Nosnou konstrukci domu tvoří kombinace železobetonového stěnového systému v částech pod úrovní terénu s pravoúhlým skeletem v bytovém traktu. V části kostela je pilířový skelet ztužený obvodovým korunním věncem. Zděné pilíře vynášejí dřevěné sbíjené vazníky nesoucí konstrukci střechy, v části kaple umožňují šedové světlíky horní osvětlení prostoru.

Dodavatelský systém
Jednotliví subdodavatelé byli vybíráni především na základě ochoty podílet se na spolufinancování investorského záměru. Že se za takovýchto podmínek podařilo skloubit jednotlivé subdodávky a sponzorské dary nejrůznějších stavebních materiálů do technicky bezchybného celku, je výsledkem náročného organizačního zajištění ze strany investora, projektanta, ale i generálního dodavatele.


Adresa: Sluneční náměstí, Praha 13, Nové Bučovice
Investor: Římskokatolická farnost Stodůlky, Kovářova 21, P. Mgr. Mariusz Kuzniar
Architekt: JIRAN KOHOUT architekti, s. r. o.
Autoři: Zdeněk Jiran, Michal Kohout
Spolupráce: Pavel Hicz
HIP: Jiří Hladký
Statika: Jiří Hanzalem
Elektroinstalace: Libuše Franková
ZT: Zdenka Fialová
VZT: Jiří Petlach
Ústřední vytápění: Vladimír Špaček
Akustika: Pavel Janeček
Osvětlení: Jitka Ondráčková
PO: Jan Ráb
Generální dodavatel: Konstruktiva Konsit, a. s.
Stavbyvedoucí: p. Matějů, R. Fábik
Soutěž: 03/1999
Projekt: 05/1999-02/2001
Realizace: 01/2000-05/2001
Vysvěceno: 19. 6. 2001 (Kardinál Miloslav Vlk)
Pozemek: 2126 m2
Zastavěná plocha: 573 m2
Podlažní plocha: 1160 m2
Obestavěný prostor: 5400 m3

Stavební náklady
Celkové náklady včetně DPH: 26,6 mil. Kč
(z toho 1/3 sponzorské dary z necírkevních zdrojů)
Náklady/m2 užitné plochy: 22 900 Kč/m2
Náklady/m3 obest. prostoru: 4920 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.