Negrelliho viadukt – prostor pro kreativní město

Negrelliho viadukt – prostor pro kreativní město

(25. 6. 2019) Projekt schválen Hl. městem Praha!

   
 
 
 
 

Negrelliho viadukt – prostor pro kreativní město

Oblouky Negrelliho viaduktu se promění v kreativní místo, velké změny také čeká jejich okolí
Dne 24.9. 2019 Hl. město Praha oficiálně schválilo záměr doplnit Negrelliho viaduktu o nové aktivity pod oblouky a revitalizovat jeho okolí podle projektu studia MOBA. Záměrem projektu MOBA studia: Viadukt - příležitost pro kreativní město je nabídnout Pražanům prostory pro kreativní aktivity, lokální výrobu, kavárny, bistra a další služby.

„Hlavním tématem studie je vytvoření dostatečného zázemí pro aktivní veřejný prostor. Bohužel dnes je většina okolních domů v rukou soukromých majitelů a není možné očekávat, že do budoucna dojede k oživení parteru ze samotných domů. Z tohoto důvodu je pro nás Negrelliho viadukt iniciátorem zkvalitňování parteru této zapomenuté části cen­tra města. Aby iniciační potenciál byl funkční, provedli jsme analýzu uliční sítě, pohybu aut, cyklistů, chodců v území.“  řekl zakladatel MOBA studia Igor Kovačević

Studie vychází z víceletých příprav, které v sobě obnášely výstavy, workshopy, symposia, jednání s veřejností a zvyšování kolektivního povědomí o kvalitě a potenciálu Negrelliho viaduktu. Před rekonstrukcí v roce 2016 došlo k testování přímo pod viaduktem v rámci akce Léto pod viaduktem. Koncepční studii studii MČ Praha 8 v roce 2017. Aktualizovanou verzi právě schválilo i Hlavní město Praha.

„Revitalizaci Negrelliho viaduktu se věnujeme od roku 2013, kdy jsme se dozvěděli o připravované rekonstrukci ze strany SŽDC. V průběhu příprav se nám podařilo přesvědčit Hl. město Praha, aby si ponechalo a sjednotilo vlastnictví prostorů pod oblouky. Současně se nám podařilo skloubit záměry SŽDC a Hl. města Praha, kde si obě instituce, uvědomují jeho význam nejen jako důležité městské infrastruktury a současně jako významné kulturní památky. Negrelliho viadukt, který byl postaven v roce 1850, je po Karlově mostě druhým nejstarším mostem v Praze a do roku 1910 byl dokonce nejdelším viaduktem Evropy.“
doplňuje zakladatelka MOBA studia a spolku CCEA Yvette Vašourková

Do studie jsou promítnuty požadavky veřejnosti, které byli definovány v rámci Petice za zkultivovaní prostoru pod Karlinským viaduktem, kterou podepsalo více jak 1200 občanů. Studie také počítá s novými stavbami a rekonstrukcemi, které v území připravuje jak veřejný sektor v první řadě hl.m.Praha a Ministerstvo spravedlivosti, tak soukromé subjekty (čtvrť kolem Masarykova nádraží, prostor na místo čerpací stanice u Pobřežní ulice).  Studie taky pracuje s technologií a navrhuje technické řešení, které zabrání poškozování pískovcového kamene v době nízkých teplot. Navržené zásahy do oblouků jsou řešeny bez konstrukčních zásahů do mostního tělesa, které je kulturní památkou.

 Z celkového počtu 74 oblouků definujeme 45 k novému využití. Iniciační prostory jsou sdruženy do šesti celků, které jsou vždy definovaný odlišným veřejným prostorem. Park Viadukt, U Kasáren, Negrelliho náměstí, Karlínská brána a Jeruzalémský ostrov. Transformací a reorganizací prostor a okolí Negrelliho viaduktu vytváříme katalyzátor pro družení nejen karlínských sousedů, ale i ostatních obyvatel Prahy. Vyplněním prostor pod oblouky kavárnami, bistry, galeriemi, dílnami, obchůdky a studii vzniká živelný městský charakter přilehlých veřejných prostranství s předzahrádkami, drobným mobiliářem a vegetací.

Popis jednotlivých  lokalit:
Jeruzalémský ostrov
Větší dimenze oblouků, které v minulosti sloužily pro podjezd vlaků z Denisova nádraží do Karlína, umožňuje umístění plošně náročnějších a rozsáhlejších provozů. Dva oblouky necháváme otevřené tak, abychom zpřístupnili plánované náměstí v rámci projektu Vienna Insurance Group ČR.

Karlínská brána
Hlavní vstup do Karlína reprezentuje křížení viaduktu a ulice Sokolovské, hlavní komunikační páteře této městské části. V daném místě maximálně zklidňujeme dopravu, podporujeme pěší a vytváříme podmínky pro reprezentativní nástup do Karlína.

Negrelliho náměstí
Negrelliho náměstí vidíme jako ústřední prvek společenského života, jehož potenciál už byl prokázán prostřednictvím testovací akce. Tento prostor vnímáme jako „měkký“, nepříliš formální, navazující na původní krajinný charakter v okolí viaduktu. Pobytové plochy volíme vysypané mlatem. Stávající vegetaci se snažíme v maximální míře uchovat a doplňujeme ji souvislým stromořadím mezi parkovacími stáními.

U Kasáren
Mírným navýšením před prostorem viaduktu se snažíme vymezit vůči poměrně rušné přilehlé komunikaci, abychom docílili patřičné míry klidu pro předzahrádky kaváren, galerií a obchůdků umístěných v obloucích. Daný prostor skýtá aktivní provoz s přihlédnutím k revitalizaci historicky významné stavby kasáren, kterou přebírá do svého majetku Ministerstvo spravedlnosti.

Park Viadukt
Při vnější straně libeňské větve viaduktu ponecháváme triangl se stromy a využíváme jeho přírodního charakteru k vytvoření parku s plnohodnotným využitím. Reorganizací dopravy propojujeme park s aktivitami pod oblouky. Karlín tak získá další možnost pro pobyt v zeleni. Navíc se jedná o prostor, který opět navazuje na historii a připomíná, že těleso viaduktu bylo postaveno do volné krajiny. Park se také stává spojnicí mezi Karlínem a Vítkovem, vedoucí po stezce z Trocnovské ulice.

Doplněním Negrelliho viaduktu o aktivity vznikne nové významné kreativní centrum v blízkosti historického jádra města. Karlín se tak stane i turisty vyhledávanou destinací a kreativní inkubátor bude plnit kulturní poslání celoměstského významu. Kreativní inkubátor se stane generátorem změn nejen prostorů pod oblouky, ale rovněž nástrojem oživení a ekonomického zhodnocení části města, která je dnes zanedbaná, problémová a špatně kontrolovatelná.

FB: Viadukt Kreativní
www.viaduktkreativni.cz

Historie karlínského viaduktu
Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní památkou spojující vltavské břehy, do roku 1910 dokonce nejdelší viadukt v Evropě. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších technických staveb Prahy a České republiky, postavenou v roce 1850, jako hlavní trať mezi Vídní – Prahou – Drážďany. Viadukt mezi Karlínem a Holešovicemi měří 1100 m. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, druhého nejstaršího pražského mostu, se má zahájit v roce 2017. Rekonstrukce je ryze technického charakteru – zaměřuje se hlavně na železniční trať a opravy havarijního stavu stavby. I přesto, že se jedná o dobře připravenou rekonstrukci, se v tuto chvíli nepočítá s možností transformace a využitím prostoru pod viaduktem a okolo něj. Zavedeným světovým trendem a dobrou praxí je šetrné nakládání s významnými stavbami a integrace historických inženýrských staveb do života města. Mění se jejich vnímání a koncepce oprav – z utilitárních bariér v plnohodnotné prvky veřejného prostoru, které přináší další přidanou hodnotu čtvrti a městu.

tisková zpráva

Související články

Praha za 318 milionů Kč upraví okolí Negrelliho viaduktu
(ČTK) - Hlavní město připravuje změny okolí Negrelliho viaduktu v Karlíně. Radní 24. června 2019 schválili koncepční studii, na jejímž základě vznikne projekt úprav. Součástí plánu je využití prostor v obloucích mostu a vytvoření nových náměstíček či parku. Cenový odhad změn je podle schválené studie 318 milionů korun, dalších 25 milionů by měl stát projekt. Negrelliho viadukt se v současné době rekonstruuje, práce by měly být hotovy zhruba za rok.

Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) je oprava viaduktu Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) zaměřena spíše technicky, což chce město doplnit vlastními úpravami. "My se tomu snažíme dát ducha a dotvořit v tom místě město tak, aby viadukt nepůlil čtvrť a ještě více ji oživil," uvedl. Schválenou studii vytvořilo architektonicko-urbanistické studio MOBA.

Podle prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) je cílem vytvořit co nejbohatší využití prostorů v obloucích mostu. Scheinherr dodal, že vlaky by měly po viaduktu začít jezdit v červnu 2020, ale rekonstrukce bude dokončena až koncem roku. Město chce začít s úpravami co nejdříve a v koordinacemi s pracemi SŽDC, se kterou se již dohodlo, že prostory v obloucích budou napojeny na odpad a elektřinu.

Materiál počítá s tím, že nové využití nalezne 45 z 74 oblouků mostu. Mají v nich být kavárny, galerie, obchodní prostory, coworkingová centra či pobočka městské knihovny. Pod Vítkovem by měl u mostu vzniknout nový park a v prostoru před Karlínskými kasárnami je v plánu mezi oblouky vytvořit letní scénu Karlínského divadla. Dále směrem k řece má vzniknout Negrelliho náměstí a počítá se i s úpravami kolem křížení viaduktu se Sokolovskou ulicí.

Navržené dopravní řešení chce omezit tranzitní dopravu přes Karlín a vytvořit nové cesty, které propojí starou zástavbu s Vltavou. Z toho důvodu je v plánu vytvoření nového přechodu se semafory přes Rohanské nábřeží. Počet parkovacích míst kolem viaduktu by se měl proti stavu před rekonstrukcí snížit o 53 na 145 míst. "V dlouhodobé perspektivě předpokládáme, že podobně jako ve většině rozvinutých měst dojde také k úpravám a zefektivnění ústředního autobusového nádraží na Florenci," uvádí studie.

Město připravuje i stavbu lávky, která propojí Karlín s Holešovicemi přes ostrov Štvanice. Nové využití naleznou podle Scheinherra i dva oblouky, které se nacházejí právě na ostrově. Město už podle náměstka uzavřelo smlouvu s projektantem, který nyní připravuje dokumentaci lávky pro žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisovi Negrellim. Rekonstrukce mostu za 1,44 miliardy korun začala loni v létě, po jejím dokončení se zvýší kapacita trati tak, aby po ní mohly projíždět i vlaky spojující centrum Prahy s pražským letištěm.

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.