Nízkonákladový bytový dům Sušice

Nízkonákladový bytový dům Sušice

(22. 11. 2008)

 
 
 
 

Nízkonákladový bytový dům Sušice

Adresa: ulice Pod Vodojemem 1245, Sušice, Zahradní čtvrť Vojtěška
Investor: Město Sušice
Autor: Pavel Vaněček, Vladimír Žďára
Projektant: Bohumír Španihel — stavební část, Ladislav Bureš — statika
Profese: Vladimír Rais, Ondřej Mindžák, Michal Andrle
Dodavatel: STAVOPLAST KL, s. r. o.
Termíny: projekt 2002, realizace 2003
Plocha stavebního pozemku: 2474 m2
Zastavěná plocha: 368 m2
Celková podlahová plocha: 1095 m2
(z toho 240 m2 1.PP — krytá parkovací stání+komory)
Celkový obestavěný prostor: 4487 m3
(vč. pavlačí, zasklených lodžií, schodišť a parkovacích stání)
Náklady na m2 podlahové plochy: 11 798 Kč/m2
(bez krytých parkovacích stání)
Náklady na m3 podlahové plochy: 2905 Kč/m3
(bez krytých parkovacích stání)
Celkové náklady: 10,5 mil. Kč (vlastní objekt), 1,8 mil. Kč (krytá stání)
Ceny jsou uvedeny bez nákladů na pozemek, inženýrské sítě, komunikace, projekt.

Nosné konstrukce: příčné nosné stěny jsou z betonových tvárnic tloušťky 200 mm, stropy železobetonové monolitické
Výplně otvorů: dřevěná eurookna + dvojskla plněná argonem
Izolace: minerální rohože ROCKWOOL
Střecha: dvouplášťová, krytina — asfaltové modifikované pásy
Příčky: sádrokartonové s akustickou izolací ITAVER
TZB: topení — zdrojem tepla je domovní teplovodní kotelna na zemní plyn, kotel VITOGAS 100, Viessmann, výkon 35 kW, vzduchotechnika — každá bytová jednotka je osazena větrací jednotkou s rekuperací DUPLEX 300 ECL02 z 01, TUV — každá bytová jednotka má v přilehlé komoře elektrický boiler 125 l, kuchyň má 10-ti litrový ohřívač
Měřená potřeba tepla na vytápění: 42 kWh/m2/rok
Ve vybraných 3 bytech s různorodou polohou bylo prováděno celoroční měření (záznamník teploty a relativní vlhkosti s displejem logger S3120.
V roce 2005 byla celková spotřeba tepla k vytápění domu (9 bytů) —
133 GJ/rok. Roční průměrná teplota v regionu byla 7,9°C.
Součinitel prostupu tepla:
Obvodová stěna: 0,23 W/m2K
Základová deska: 1.PP — parkovací plocha
Okna / dveře: 1,1 W/m2K
Střecha: 0,18 W/m2K

Autor fotografií: MATYPO, s. r. o. Sušice — Michal Fornous,
SEVEN, o. p. s. Praha

Pavel Vaněček

Zadání agentury SEVEN, zadavatele projektu, bylo velmi přísné — dosáhnout při zachování standardní ceny adekvátní velikosti bytů dle MMR padesátiprocentní úspory energie na vytápění bytů.
Vzhledem k souběžné platnosti obou podmínek jsme na základě principů stavební fyziky vyloučili postupně různá zařízení na využívání sluneční energie (sluneční kolektory, elektrovoltaické články), dále tepelná čerpadla, tepelné zásobníky a podobně, z důvodů vysokých pořizovacích a následně provozních nákladů.

Tyto principy se přímo promítly do architektonického výrazu objektu, do jeho hmotového, dispozičního a provozního řešení bytů jakož i konstrukčního řešení.
Z urbanistického hlediska je objekt situován na pozemku čtvrti Vojtěška, která je zastavěna nízkopodlažními bytovými domy, řadovými a skupinovými rodinnými domky. Z hlediska orientace ke světovým stranám a z hlediska morfologie terénu je objekt situován na jihovýchodním svahu.
Na základě výše uvedených principů je bytový objekt navržen jako deskový zónovavý pavlačový dům.
1. zóna — venkovní pavlač krytá dřevěnou stěnou s větrací dřevěnou žaluzií
2. zóna — pás nevytápěných prostor
3. zóna — pás vytápěných obytných prostor
4. zóna — pás zimních zahrad (lodžií, ze 3/4 otevíratelných s použitím OPTIMI systému)
Vnitřní vytápěné obytné místnosti jsou chráněny nevytápěnými prostory, ze severní strany pavlačí a pásem komor, předsíní, šatnou a spíží a z jižní strany zimní zahradou (spíše prosklenou otevíratelnou lodžií). Tyto „nárazníkové zóny“ chrání vnitřní prostředí před účinky větru, snižují infiltraci tepla a zvyšují vnitřní teplotu o cca 3°C.

Při hledání optimalizovaného řešení bylo použito skotského programu ECP-R. který modeluje dynamické chování jednotlivých variant konstrukčního řešení.
Bytový objekt je navržen se 3 nadzemními bytovými podlažími (se
3 byty na podlaží) a jedním podzemním podlažím s využitím pro krytá parkoviště o 9 stáních, kde se využívá svahu se spodním zajížděním. 3 byty v 1.NP jsou bezbariérové.
Dům je navržen jako pavlačový, s mírně šikmou odstupňovanou prosklenou fasádou, tvořenou zimními zahradami na jižní straně. Objekt je odstupňován vzhledem k svažitému terénu v podélném i v příčném směru. Má pultovou střechu. Z hlediska situování objektu v podhůří Šumavy v Sušici a také z ekonomického hlediska bylo použito v maximální míře dřevo v přírodním tónu.
Dřevo je použito i na štítech objektu, takže tři fasády jsou navrženy z dřevěné konstrukce nebo s dřevěným obkladem a jižní fasáda je prosklená, což dává objektu výraz a charakter nízkoenergetického objektu využívajícího sluneční energii. K

Low-energy, low-cost apartment buildings
in Sušice
Pavel Vaněček

The brief given by SEVEN, the project commissioner, was very strict — achieve energy savings of fifty percent for flat heating while retaining a standard price corresponding to the size of the flats.

The building is situated in the Vojtěška district on a southeast-facing slope. The apartment building is designed as a panel-based, zoned building around a central courtyard.
Zone 1 — outdoor gallery covered by a wooden wall with wooden ventilation blinds
Zone 2 — band of unheated spaces
Zone 3 — band of heated residential spaces
Zone 4 — winter gardens band (loggias, 2/3 openable)
The heated interior living rooms are protected by unheated spaces, to the north by the gallery and a band of chambers, antechambers, cloakroom and pantry, and to the south by a winter garden (or rather a glass-fronted openable loggia). These “buffer zones” protect the interior environment from the effects of wind, reduce heat infiltration and raise the internal temperature by approx. 3°C.
The search for the optimal solution led us to a Scottish programme called ECP-R, which models the dynamic behaviour of various construction design alternatives.
The building is designed around a central courtyard, with a slightly slanting glass facade formed from the winter gardens on the south side. EPublikováno ve stavbě č. 1/2006

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz