Nová Zbrojovka

Nová Zbrojovka

 
 
 
 

Nová Zbrojovka

Na místě bývalé Zbrojovky Brno vyroste v budoucnu nová městská čtvrť. Multifunkční projekt s byty, kancelářemi, oddychovými zónami, obchody, službami a například i s hotelem přinese do této části Brna nový život.
Areál se nachází v městské části Zábrdovice, na jihu je ohraničen ulicí Lazaretní a na severu Baarovým nábřežím. Delší strany areálu lemují ze západu řeka Svitava a z východu železniční trať Praha – Brno. Území přesahující 22 hektarů vyžaduje při plánování zodpovědný přístup bez zanedbání jediného detailu. V současnosti probíhají četné studie, které napoví konečnou podobu lokality. Projekt revitaliace tohoto brownfieldu patří k největším zamýšleným investicím na uzemí města Brna. Zahájení výstavby se předpokládá již v roce 2011.


Architekt: Výsledkem proměny Zbrojovky bude plnohodnotná čtvrť


Brno 29. listopadu (ČTK) -
Jako stavební akci na několik desítek let, jejímž výsledkem bude nová plnohodnotná městská čtvrť, vidí architekt Petr Pelčák plánovanou proměnu areálu bývalé Zbrojovky Brno. Celý komplex na více než 20 hektarech před časem vydražily společnosti J&T a Czech Property Investments za 707 milionů korun. Pelčák se podílí na vznikajících urbanistických studiích celkové proměny Zbrojovky. Dosavadní výsledky prezentuje na své výstavě v rektorátu Vysokého učení technického v Antonínské ulici.

Svou vizi popisuje jako klasickou městskou čtvrť s ulicemi, náměstími, stromořadími, obytnými domy, kancelářemi a obchody. "Bude se rozhodně připravovat velmi dlouho, bude se dlouho stavět a bude se v průběhu stavby určitě vyvíjet a měnit, protože tak obrovská čtvrť města se nepostaví za pět let a nepostaví se beze změny podle projektu," řekl ČTK Pelčák.

Jedním z problémů, který musí urbanisté a architekti řešit, je přístup do areálu, který je nyní poměrně uzavřený, auta se do něj dostávají jen hlavní branou od zábrdovického kláštera. Z jedné strany navíc areál přirozeně uzavírá řeka Svitava, z druhé strany kolejiště židenického nádraží. Uzavřenost a neprostupnost areálu je podle Pelčáka důsledkem jeho původního určení, jímž byla strategická výroba zbraní.

Architekti navrhli několik nových příjezdových cest. Napojení na velký městský okruh podle nich jednou automobilisté najdou u Tomkova náměstí. Další přístupy možná vzniknou podél zábrdovicích lázní, přes vozovnu Dopravního podniku města Brna v Husovicích nebo přes ulici Markéty Kuncové, kde je již z minulosti vhodně uzpůsobený podjezd pod kolejištěm. Dnes je "slepý", vede jen ke garážím, ale díky předvídavosti stavitelů minulých generací pohodlně pojme hned několik silničních pruhů.

Napojení na hlavní tahy v okolních čtvrtích je důležité kvůli budoucímu provozu. Plánovaných 500.000 metrů čtverečních obytné plochy možná přiláká do Zbrojovky až 10.000 lidí. Další urbanistické problémy jsou spojeny s ekologickou zátěží v území, podzemními vodami a s tím, že Zbrojovka leží v záplavovém území.

Pelčák neočekává, že všechny nynější vize architektů dojdou naplnění. Proměna území musí být postupná, a měnit se proto bude i projekt. Investoři nemůžou zahltit trh nově postavenými kancelářemi a byty v jednom okamžiku, ba ani v několika po sobě následujících letech. Nenašli by dostatek zájemců. "Sídliště Lesná se stavělo deset let v řízeném komunistickém hospodářství. Tohle se může přirozenou cestou stavět třeba 25 let," uvedl Pelčák.

Celkové náklady na stavbu bytů a kanceláří v areálu Zbrojovky se budou pohybovat v řádu miliard korun. Podle společnosti J&T Real Estate začnou stavební práce příští rok. Projekt zdržela krize. "Projekt revitalizace tohoto brownfieldu patří k největším zamýšleným investicím na území města Brna. Zahájení výstavby se předpokládá již v roce 2011," uvádí J&T na svých webových stránkách.

Původně se v souvislosti se zahájením stavby hovořilo o roce 2009. "Důvodem posunu jsou krize i dosud nedokončená změna územního plánu území, která brzdí i další přípravné práce," řekl ČTK letos v dubnu obchodní ředitel J&T Real Estate Martin Kodeš.


Doplněno Stavbaweb (zdroj: autoři - Pelčák a partner architekti):
Nová Zbrojovka
územní studie: 2009
team: Jakub Kovářík, Lenka Musilová, Petr Pelčák, David Vahala, Zbyněk Zavřel
spoluautoři: Vladimír Pacek, Miloš Schneider
spolupráce: K4 a.s.
zadavatel: Bianko, s.r.o.

Urbanistický návrh si klade za cíl být skutečně městotvorným, proto užívá člověku známé, příjemné a přiměřené typy městských prostorů jako jsou ulice, náměstí, bloky, dvory a nábřeží.
Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření výhledu na řeku co největšímu počtu bytů a jeho doplnění nabídkou atraktivních výškových pohledů na město a krajinu. Základem zástavby je tedy pás obytných bloků podél řeky Svitavy, jejichž otevřená forma umožňuje všem v nich umístěným bytům přímé propojení s nábřežím. Tento motiv je východním směrem zopakován, avšak druhý, paralelní pás obytných bloků se v tomto případě neotevírá k řece, nýbrž k pruhu zeleně, centrálnímu parku, vloženému rovnoběžně s řekou mezi oba pásy obytných bloků jako zelená analogie vodního toku. Takto navržená zástavba je směrem k centru města doplněna dominantou tvořenou čtveřicí výškových obytných objektů nabízejících ze všech bytů výhledy na vedutu města na jihozápadě a na lesy na severovýchodě. Tato skupina výškových budov kolem hlavního náměstí vytvářející znak nové čtvrti dává také v širší městské krajině jasný signál o nové výstavbě a zároveň usnadňuje celkovou orientaci. Není přitom umístěna na styčné linii s historickou strukturou. Ta je naopak směrem k městu tvořena stávajícími objekty – bývalým ředitelstvím Zbrojovky a objektem Beranovy továrny. Ponechané starší stavby dávají území jeho historickou vrstevnatost a paměť.
Na východní hraně území, podél železnice, jsou umístěny administrativní objekty, které tvoří její zvukovou i psychologickou bariéru. K jejich jihozápadní hraně je situováno hlavní náměstí. Vytváří předprostor dopravního terminálu umístěného do parteru administrativních objektů a navazujícího na železniční stanici. Tak vzniká živý městský prostor se zastávkami tramvaje i trolejbusu.
Městotvorně důležitým veřejným prostorem je také východozápadně orientovaný bulvár, propojující hlavní náměstí s vjezdy do území na západě a na jihovýchodě. Čtvrt je tak po obvodu vymezena základní mříží ulic. Tento komunikační rám zakládající jasnou orientaci v území současně udržuje obslužnou dopravu čtvrti na jejím obvodu.


 

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.