Novostavba deseti bytových domů v Praze 5

Novostavba deseti bytových domů v Praze 5

(19. 7. 2009)

 
 
 
 

Novostavba deseti bytových domů v Praze 5

Adresa: ul. Rotavská, Smíchovská — Praha 5
Investor: Úřad městské části Praha 13 a Bytové družstvo Rotavská
Development, návrh: Ivo Slamják
Spolupráce, návrh: Yvette Vašourková, Klára Svobodová
Koordinace výstavby: Karel Nezval
Projektant: Ivo Slamják, Karel Nezval, Vojtěch Čáp
Statika: p. Hovorka, p. Stibůrek
TZB: Karel Kabele
Elektroinstalace: Libuše Franková
Komunikace: p. Polej, p. Marek
Měření a regulace: firma Amon
Dodavatel : BD 01 — CHALUPA-RVES, a. s. BD 02 — DYNASPOL, a. s., BD 03 — CHALUPARVES, a. s., BD 04 — DYNASTAV, spol. s r. o. BD 05 — DYNABAU, spol. s r. o., BD 06 — MP engineering, spol. s r. o., BD 07 — TER-STA, spol. s r. o., BD 08 — CHALUPA-RVES, a. s., BD 09 — MP engineering, spol. s r. o., BD 10 — TER-STA, spol. s r. o., Technická infrastruktura: EKIS, spol. s. r. o.
Technický dozor: Stacom Praha, s. r. o.
Projekt pro ÚR: 10.10.2001
Projekt pro SP: 11.12. 2001
Realizace: prosinec 2001 — březen 2003
Plocha stavebního pozemku: 25 437,25 m2
Zastavěná plocha: 4847,5 m2
Zpevněná plocha: 5282 m2
Celkový obestavěný prostor: 10 x 6388 m3
Hlavní užitná plocha: 10 x 1492 m2

STAVEBNÍ NÁKLADY
Pozemek: 45 914 000 Kč
Celkové náklady: 329 000 000 Kč
Náklady/m2 užitné plochy: 22 050 Kč
Náklady/m3 obest. prostoru: 5150 Kč

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE
Energetická náročnost objektu: 89 GJ/rok

Místo vybrané pro stavbu 10-ti bytových domů se nachází na rozhraní dvou typů zástaveb — na severu panelové sídliště Lužiny a na jihozápadě struktura historické zástavby Velká Ohrada. Na východě a západě v bezprostřední blízkosti sousedí se stávajícími rodinnými domy, na severu s autocentrem Domanský a na jižní straně s deponií zeminy. Těmito činiteli je vymezen uzavřený prostor pozemku.
Domy jsou situovány po obvodu pozemku vždy ve dvojicích. Dvojice jsou určeny společným nástupem k domu a podtrženy stejnou barevností. Uvnitř obytného souboru vzniká volné prostranství. Zelená oáza osázena stromy v jejíž středu je otevřená vodní plocha (retenční nádrž). Prostor hráze vykládané řádkovým zdivem je adeptem k místu setkání.
Hlavním požadavkem jsou cenově dostupné — tzv. startovní byty, určené zejména pro mladé začínající rodiny. K dosažení tohoto cíle vzniklo Bytové družstvo Rotavská a spolupráce s Městským úřadem Prahy 13. Bytové domy byly realizovány s využitím systémové dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Z tohoto plyne koncepce bytového domu — jednoduchost dispozice i konstrukce, minimální dimenze prostorů, materiály levné a dobré, krátká doba výstavby. Tomuto modelu nejvíce vyhovoval bytový dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, řešený jako trojtrakt se skladbou malometrážních bytů. Z důvodu nutnosti dosažení nízké ceny byly vynechány úložné prostory (komory, sklepy), prostory pro zajištění funkce „praní a sušení prádla“. Pro ukládání kol a kočárků je vyhrazen uzavřený prostor jednoho parkovacího stání v suterénu, společný pro všechny družstevníky. Vybudovat polozapuštěné podzemní podlaží garáží bylo nutností, protože se nacházíme na území hl.města Prahy. Každá budova má samostatnou plynovou kotelnu umístěnou nad schodištěm v úrovni krovu. Do střešního prostoru jednotlivých bytů je vložena galerie, přístupna po vnitřním mlynářském schodištia využívána jako úložný prostor.
Osvědčila se spolupráce s více dodavateli. Správné konkurenční prostředí minimalizovalo problémy s termíny a vícepracemi. Současně snížilo riziko spojené s nedokončením stavby způsobené zhotovitelem. Klientům byly umožněny výběry povrchů ve třiceti variantách a dispoziční změny bytů.
Podzemní podlaží objektu je provedeno z monolitického železobetonu jako prostorově tuhá krabicová konstrukce (skelet se sloupy o průměru 400 mm, obvodové stěny 250 mm, schodišťové stěny 360 mm, strop tuhá žb. deska se skrytými hlavicemi a průvlaky 250 mm). Nosným systémem nadzemních podlaží jsou příčné nosné stěny (žel. bet. a Porotherm), obvodový plášť je dvouvrstvé sendvičové zdivo (Porotherm + fasádní polystyren), stropy keramické panely, schodiště do 1NP monolitická žb. deska, dále žb. prefabrikát. Nosná konstrukce krovu je tvořena dřevěnou vaznicovou soustavou s vypuštěním sloupků a kleštin (nosnými prvky jsou pozednice a ocelové vaznice profilu HEB, krytina tvarovky Cembrit Vltava). Zámečnické výrobky jsou řešeny jako jednoduché tvary z uzavřených ocelových tenkostěnných profilů.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz