O Českou cenu za architekturu usiluje 186 staveb

O Českou cenu za architekturu usiluje 186 staveb

(12. 4. 2019) Téměř dvě třetiny realizací (118) byly dokončeny v loňském roce

   
 
 
 
 

O Českou cenu za architekturu usiluje 186 staveb

O titul ve 4. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 186 děl. To je o pětinu více než vloni. Mezinárodní odborná porota z nich nyní vybere užší okruh nominovaných. Jaké realizace postoupily do užšího výběru, se veřejnost dozví 13. června na nominačním večeru ČCA 2019. Nejvyšší ocenění, tedy Finalisté ČCA a držitel Hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na slavnostním galavečeru 14. listopadu. Uděleny budou také Ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a Ceny partnerů.

Do soutěžní přehlídky České komory architektů se letos mohla přihlásit díla realizovaná na území České republiky mezi lety 2014 až 2018. Téměř dvě třetiny realizací (118) byly dokončeny v loňském roce. Novostavby podobně jako v předchozím ročníku převládají nad rekonstrukcemi
a činí rovněž přibližně dvě třetiny z přihlášených projektů (123). I letos se potvrzuje, že důležitým tématem výstavby v České republice zůstává bydlení, i když počet přihlášených staveb určených pro bydlení oproti loňsku mírně poklesl. V letošním ročníku ČCA tvoří rodinné a bytové domy, rezidenční komplexy, chaty i chalupy 43,5 % přihlášených děl (81). Katalog všech přihlášených realizací je volně přístupný na webu soutěžní přehlídky.

Převažují soukromé investice, u veřejných vzrostl počet realizací ze soutěže
Za téměř 3/4 projektů (136) stojí soukromí investoři. U veřejných zakázek (50) je pak tradičně výraznější podíl rekonstrukcí, tvoří 2/5 (20). Sedm staveb přihlášených do letošního ročníku přehlídky vzešlo z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Jedná se o Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí / Kancelář archislužba.cz (soutěž v roce 2014), Sportovní halu v Kuřimi / CUBOID ARCHITEKTI (soutěž v roce 2019), Rekonstrukci hospody se sálem v Máslovicích / ATELIER BOD ARCHITEKTI (soutěž v roce 2014), Architektonické ztvárnění interiérů Ústavního soudu České republiky / MOAD architekti (soutěž v roce 2016), Podzámecký park – Tyršovy sady Pardubice / New Visit (soutěž v roce 2002), Lávka přes řeku Lubinu v Příboře / Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek (soutěž v roce 2015) a revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně města Stříbro / M&P Architekti – Krajinářská architektura (návrh přihlášený do Ceny Petra Parléře 2007).

Třetina děl realizovaných v Praze a Brně
Z přihlášených realizací vznikly 2/5 v Praze nebo Brně (74), což je oproti předchozím ročníkům nárůst. Pražská díla mají oproti loňsku zastoupení o 10 % vyšší a tvoří třetinu všech přihlášených (64). Z krajů vede v počtu projektů ucházejících se o ocenění Středočeský kraj (27) před Moravskoslezským (17) a Královéhradeckým krajem (10). Žádná stavba nezastupuje v letošním ročníku přehlídky Karlovarský kraj.

Projekty pro bydlení tvoří polovinu přihlášených realizací
Typologicky tvoří více než 2/5 přihlášených staveb (81) projekty pro bydlení. Zbylé 3/5 se pak vyznačují pestrou skladbou realizací, mezi kterými nechybí rekonstrukce interiéru (24), řešení administrativních budov (23), hotely či restaurace (18), veřejné budovy (13), veřejná prostranství, jejichž počet letos vzrostl (10), školská a vzdělávací zařízení (10), služby (10), sportovní stavby (9), kulturní a společenská zařízení (8), zdravotnická zařízení (8), krajinářské počiny (5) a také sakrální stavby (3), výstavní expozice (3), rozhledny (2) a most a lávka (celkem 2).

Realizace trvá v průměru přes tři roky
Zajímavý je údaj o průměrné délce realizace stavby (od projektu po dokončení stavby) přihlášené do letošníku ročníku přehlídky, která činí 3 roky a 10 týdnů.

Mezinárodní odborná porota
Práci českých architektů bude hodnotit prestižní sedmičlenná mezinárodní porota. Předsedá jí Imke Woelk, v Berlíně působící architektka a teoretička architektury. Porotkyní České ceny
za architekturu pro rok 2019 je Teresa Borsuk, britská architektka s bohatou praxí, mimo jiné také oceněná magazínem Architects' Journal jako Britská architektka roku 2015 za úsilí o zlepšení rovnosti žen a mužů v praxi. Dalším členem mezinárodní odborné poroty je v letošním ročníku švýcarský multidisciplinární teoretik Michael Jakob. Zabývá se krajinou, estetikou a designem
a současně i literární komparatistikou a redakční a žurnalistickou prací. V porotě má stejně jako vloni zástupce Izrael, a to v osobě architekta Etana Kimmela, který má na kontě pestrou škálu oceňovaných realizací. Opakovaně bývá členem poroty také maďarský architekt a nejinak je tomu
i letos, kdy porotu obohatil Iván Nagy. Jedná se o předního maďarského praktikujícího architekta, ale také akademika. Letošní porota bude mít zástupce rovněž z Francie. Architekt Julien Rousseau ovšem studoval a působil ve Velké Británii a i dnes pracuje na projektech na mezinárodní úrovni. Sousední Slovensko bude reprezentovat i v českém prostředí velmi dobře známý architekt Michal Sulo. Za realizaci Komunitního centra Máj získala jeho kancelář SLLA Architects ocenění Finalista v České ceně za architekturu 2017.

Díla přihlašovali sami architekti i nominovali odborníci
Své práce mohli do soutěže přihlásit jak sami autoři, tak jejich přihlášení mohlo být iniciováno členy Akademie České ceny za architekturu, která je složena z více než 300 českých architektů
a dalších odborníků a osobností spojených s oborem. O ocenění se mohla ucházet i díla přihlášená do předchozích ročníků, vyjma těch, které se v nich dostaly mezi užší okruh nominovaných. Tato možnost ovšem příliš využita nebyla. Podrobnější seznámení s jednotlivými projekty přinese katalog nominovaných projektů a následné výstavy v regionech.

tisková zpráva ČKA

___

Central Group se stává generálním partnerem prestižní České ceny za architekturu, kterou pořádá ČKA

Central Group dnes podepsal smlouvu s Českou komorou architektů (ČKA) ohledně podpory České ceny za architekturu. Největší domácí rezidenční stavitel tak bude generálním partnerem letošního ročníku této velmi prestižní soutěže, jejímž cílem je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti.

„Naše společnost působí na trhu již čtvrt století a na vybraných projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty od nás i ze zahraničí. Kvalitní architektura je tím, co stavbu povyšuje nad průměr, dává jí velkou přidanou hodnotu. To je důvodem, proč na kvalitu v architektuře zejména v posledních letech klademe velký důraz,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský. „S novým generálním partnerem, společností Central Group, se shodujeme na tom, že kvalitní českou architekturu je třeba veřejnosti pravidelně prezentovat. Jen to je cesta, která vede ke kultivaci prostředí, ve kterém žijeme, a také ke zlepšení pozice a vážnosti profese architekta v očích veřejnosti,“ řekl k nově uzavřenému partnerství s Central Group předseda ČKA Ivan Plicka.

Kvalitě architektury pomáhají soutěže
Central Group návrhy svých projektů vždy vybírá z architektonických soutěží. Má vlastní tým 60 zkušených architektů a projektantů. I u běžných bytových domů nebo projektů, které nezadává externě, vybírá vždy z interních architektonických soutěží alespoň pěti kvalitních propracovaných návrhů. Architekty významných projektů a velkých rozvojových území pak obvykle vybírá také v soutěžích.

Například Josef Pleskot zvítězil se svým projektem v soutěži na stavbu na brownfieldu na Kavčích horách. Velký architektonický workshop pořádal Central Group také na návrhy bytových domů v projektu na nákladovém nádraží Žižkov. Tvář Parkové čtvrti zde dá devět předních českých ateliérů s 21 různými architektonickými koncepty pod taktovkou hlavního architekta Jakuba Ciglera. Aktuálně Central Group finalizuje velkou mezinárodní soutěž na soubor staveb na místě bývalého Telecomu na Žižkově. Té se účastní 98 ateliérů z 30 zemí světa včetně hvězd, jakými je Sou Fujimoto (Japonsko), Ian Ritchie (Velká Británie) nebo Eva Jiřičná. Praha tak má šanci získat stavbu unikátní i v evropském měřítku.

Architekturu Central Group podporuje i na školách
Central Group dlouhodobě podporuje také studenty architektury na jejich cestě k budoucí profesi. Letos uspořádal již 11. ročník studentské architektonické soutěže, tentokrát na téma „Unikátní stavba na komplikovaném místě“. O hlavní cenu, 100 tisíc korun a prestižní stáž u architekta Josefa Pleskota, soutěžilo 36 studentských návrhů. Vítěze vybrala porota sestavená z významných osobností české architektury. Předsedou poroty je historik architektury Zdeněk Lukeš, a členy pak architekti Adam Gebrian, David Vávra a Ondřej Chybík. Ten před lety zvítězil v jednom z předchozích ročníků studentské soutěže Central Group a dnes patří k nejvýraznějším architektům mladé generace.

Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group s 25letou zkušeností v developmentu, je také jedním ze zakládajících členů Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). Cílem sdružení, jehož členy jsou dále přední domácí architekti, projektanti, ekonomové a právníci, je podpora pozitivního a dynamického stavebního rozvoje v zemi, a především popularizace a vzdělávání v oboru. Sdružení pořádá v pravidelném pololetním cyklu Summity architektury a rozvoje, kterých se účastní přední odborníci z veřejné i soukromé sféry a ti nejlepší architekti z domova i zahraničí. Hvězdou posledního březnového summitu byl například Sou Fujimoto z Japonska.

„Podpora České komory architektů a její snahy o propagaci kvalitní domácí architektury je dalším logickým krokem v našich aktivitách sociální odpovědnosti,“ vysvětlil Kunovský. Firma podle něho bude kromě finanční podpory vyhlašovat v rámci soutěže také zvláštní cenu Central Group. „Jako investor s mnohaletou zkušeností z praxe si velmi dobře uvědomujeme, jak je důležitá vyváženost unikátní architektury s ekonomickým fungováním a praktičností návrhu. Proto chceme podpořit především ty projekty, které mají nejlepší poměr mezi výjimečností užité architektury a efektivitou zvoleného řešení,“ vysvětlil Kunovský.

tisková zpráva Central Group


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.