Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Dobřichovice

(21. 10. 2015) Šafer Hájek Architekti

   
 
 
 
 

Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Novou budovu školy, která slouží už od minulého podzimu, ocenili i profesionálové z oboru v soutěži Stavba roku 2015. Novostavba ZŠ Dobřichovice se stala jedním z pěti vítězů tohoto soutěžního klání. Za jejím architektonickým návrhem stojí ateliér Šafer Hájek Architekti a projektovým manažerem byla společnost EDIFICE construction &consulting s.r.o.

Plány na výstavbu nové části školy vzešly z dlouholetých problémů s kapacitou původní budovy, která již nevyhovovala současným požadavkům na vzdělávání. Proto se město Dobřichovice rozhodlo vybudovat novostavbu, která by vznikla na místě starého křídla školy. Ateliér Šafer Hájek Architekti novostavbu pojal jako třípodlažní budovu s 12 třídami, pěti kabinety, sborovnou, relaxačními plochami a zázemím pro výuku. Důležitou součástí návrhu bylo propojení původní a nové budovy tak, aby byl zajištěn plynulý provoz školy.
Stavební práce byly zahájeny na sklonku roku 2012 a nová budova byla investorovi předána za zhruba 1,5 roku, aby bylo možné ji již plně využít ve školním roce 2014/2015. „Jako projektový manažer projektu rekonstrukce školy jsem se mohl na této akci setkat s jedním z nejkvalitnějších týmů, které jsem za téměř deset let své praxe potkal. Málokdy se podaří dát dohromady dobrého investora, architekta, projektanta a dodavatele. Všichni se projektu věnovali s maximální péčí i přes standardní komplikace a neshody, které podobné projekty vždy provázejí. Rád bych jim tedy také touto formou poděkoval za součinnost a věřím, že v budoucnu navážeme další podobnou spoluprací. V neposlední řadě bych také rád poděkoval mému týmu z EDIFICE, který měl se mnou tento projekt na starosti, a má také nemalou zásluhu na celkovém úspěchu projektu rekonstrukce školy,“ říká Ing. Tomáš Novák, projektový manažer EDIFICE construction& consulting s.r.o.

 
Autorská zpráva
Projekt přístavby základní školy v Dobřichovicích získala kancelář SHA na základě vítězství v architektonické soutěži, kterou v roce 2008 vyhlásilo vedení města Dobřichovice. Řešené území se nachází přímo v centru Dobřichovic. Jedná o pohledově značně exponované místo.
Vstup do stávající školy byl umístěn v blízkosti rušné křižovatky a nenabízel žádný nástupní prostor. Veřejný prostor s hřištěm na jižní – dvorní straně budovy představoval jediný shromažďovací prostor pro žáky. Bohužel je však vzdálen od vstupu do školy a byl dosažitelný pouze oklikou.
Celková hmota přístavby využívá celý pozemek až k jeho východnímu kraji. Vznikla tak budova, složená ze stávající a nové části o celkové délce podél ulice 5. května. Hlavní vstup byl umístěn z východní strany, tedy tam, kde bylo možné vytvořit dostatečně velký a bezpečný předprostor pro shromažďování žáků před a po vyučování.
Přístavba je rozdělena na dvě hmoty. První, třípodlažní část přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje bouranou nejstarší část školy. Druhou, dvoupodlažní část tvoří soubor hmot učeben a kabinetů kolem středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem multifunkční „knihovny“. Hmotově obě části propojuje střecha, takže menší části kompozice tvoří jeden celek silnějšího měřítka.

Nové části školy byly komponovány tak, aby vznikl pohodlný, přehledný a prosvětlený vnitřní prostor a aby učebny měly výhled převážně na jih a na východ a byly dostatečně prosvětleny. Vstupní část je dvojpodlažní - využívá úroveň mezi 1. NP a suterénem, kde jsou centrální šatny žáků. Ze vstupního prostoru lze přímo pokračovat o půl patra výše do 1.NP. Učebny a kabinety jsou zorganizovány do podobných dvojpodlažních bloků, které se několikrát opakují. Mezery mezi bloky přivádějí do vnitřních prostor školy denní světlo. Toto řešení přispívá ke zmenšení měřítka a lépe navazuje na rozptýlenou zástavbu objektů na jihu a východě.
Nová část budovy je se stávající školou spojena v úrovni přízemí i patra. Obě části mají vlastní schodiště. Bezbariérový provoz je v případě potřeby řešen přípravou šachty pro výtah. Hmotové a provozní řešení podtrhuje volba materiálů fasády. Bloky učeben jsou obloženy dřevěnými latěmi z červeného cedru. Technické řešení tohoto obkladu spolu s návrhem veřejné zeleně v parteru počítá s pokrytím části dřevěné fasády popínavou zelení. Hlavní prostor, „náměstíčko“, před vstupem do školy je upraven tak, aby materiály a detaily navazoval na dřívější úpravu školního dvora a vytvářel tak kolem školy jednotný parter.

Investor: Město Dobřichovice
Autor:  Šafer Hájek Architekti - Jaroslav Šafer, Radek Toman, Laco Fecsu, Oldřich Hájek, Jakub Koníř, Pavel Lesenský, Olga Rosová  
Projektant: AED project, a.s. - A. Marek, T. Volný, P. Okleštěk
Grafika: Jiří Karásek
Dodavatel: SUBTERRA a.s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2013

 
 
 
 
49.9274969
14.2747018
Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Přístavba základní školy v Dobřichovicích
Dobřichovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz