Přerov zahájil dlouho plánovanou stavbu Tyršova mostu přes Bečvu

Přerov zahájil dlouho plánovanou stavbu Tyršova mostu přes Bečvu

(1. 9. 2010) Autorkou projektu je Alena Šrámková.

 
 
 
 

Přerov zahájil dlouho plánovanou stavbu Tyršova mostu přes Bečvu

Autorkou projektu je Alena Šrámková.

Základní údaje o novém Tyršově mostě:
šířka mostu: 12,5 m
šířka mezi zábradlím: 11,7 m
šířka části pro chodce a cyklisty: 4,8 m
šířka vozovky s kamennou dlažbou: 6,5 m
délka třípolového spojitého nosníku: 72,99 m
délka přemostění: 71,490 m
výška nosné konstrukce: 1,3 m
spodní stavba i nosná konstrukce je ze železobetonu
součástí stavby je i osvětlení mostu


"Tyršův most" v Přerově - autorkou je Alena Šrámková

Přerov 31. srpna (ČTK) - Přerovská radnice dnes zahájila dlouho plánovanou stavbu nového Tyršova mostu přes řeku Bečvu. Nahradí dosavadní lávku, která je ve špatném stavu. Investice si vyžádá více než 116 milionů korun. Součástí stavby, která potrvá do jara roku 2012, bude také oprava předmostí v ulici Brabansko, řekl dnes ČTK mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Původní Tyršův most ze začátku 20. století zničila německá armáda na konci druhé světové války. Současná lávka na místě budoucího mostu je z roku 1964. Nevyhovuje z estetického hlediska a dobrý není ani její technický stav, v krajním případě hrozí i její zhroucení.

"Po osmi letech, během kterých proběhla architektonická soutěž, uskutečnilo se několik veřejných jednání o vzhledu nového mostu a byla zpracována projektová dokumentace, byla 10. srpna podepsána smlouva na zhotovení díla se společností Skanska. Slavnostní poklepání základního kamene stavby se uskutečnilo dnes," uvedl mluvčí.

Nový Tyršův most bude širší než dosavadní lávka. Díky tomu bude sloužit nejen chodcům a cyklistům, ale také jednosměrně řidičům aut do 3,5 tuny. Součástí stavby budou také přeložky a demontáže inženýrských sítí či bourání a rekonstrukce vnitřních podpěr a nábřežních zdí.

Související články:
Demolice lávky kvůli stavbě Tyršova mostu začne koncem listopadu

Doplněno Stavbaweb:
Tyršův most Přerov

Jelikož je stávající most ve špatném technickém stavu a na konci své životnosti, byla v roce 2004 městem Přerov vypsána architektonicko-urbanistická a konstrukčně-technická soutěž na zpracování návrhu nového Tyršova mostu.
Protože k vítěznému návrhu (SHB a.s.) byla v roce 2006 vydána tři nesouhlasná rozhodnutí Odboru životního prostředí MMPr schválilo Zastupitelstvo města Přerova (po vydání kladných stanovisek OŽP MMPr) vypracování projektové dokumentace na nový most podle návrhu Prof. Ing. ak. arch. Aleny Šrámkové, který se umístil v soutěži na druhém místě.

model model

Navrhovaný most zachovává členění původního mostu. Vytváří tři mostní otvory a zachovává dvojici návodních pilířů. Původní pilíře se ruší, využívá se pouze část jejich založení a spodní část pobřežních podpor mostu.

Výškové osazení Tyršova mostu vychází zcela z jeho konstrukčního řešení. Most je oproti původní lávce celý zvýšen. Tato úprava se promítá na obou jeho koncích, které jsou zvýšeny o cca 15 cm. Tyto konce však plynule navazují na navržené výškové řešení zpevněných ploch obou předmostí. Celý most má v podélném profilu tvar výškového oblouku o velkém poloměru.

Dominantu cesty mostem tvoří socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu, orientovaná před vstupem do starého města. Je ztvárněna jako monumentální figura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobená vlastní architektuře mostu. Tato socha je doplněna sochou ptáka, symbolu volnosti a svobody, umístěnou ve středu mostu, a třemi stromy na jeho protější straně. Stromy na novoměstské straně jsou vybaveny barevnými světly pro noční efekty.
Všechny sochy spojuje společný rukopis. Oběma sochám zvířat, provedeným z bronzu, budou slušet sokly z umělého kamene. Stromy, kotvené přímo do povrchu, budou provedeny z armovaného betonu.

Průběžné osvětlení je nainstalováno v madle zábradlí a sochy budou osvětleny lokálně.

Světelné stromy

Most je navržen v jedné výškové úrovni, pouze prostor pro vozidla je z bezpečnostních důvodů oddělen od pěší dopravy a cyklistů 15 cm vysokou obrubou. Celková šířka mostu činí 12,5 m. Navržený příčný profil umožňuje využití mostu pro obousměrný provoz v případě mimořádných situací, kdy je využit prostor cyklistické stezky.
(Zdroj: Přerov.cz)Původní Tyršův most:

Původní Tyršův most

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz