Rekonstrukce a dostavba obchodního střediska Sněžka v Peci pod Sněžkou

Rekonstrukce a dostavba obchodního střediska Sněžka v Peci pod Sněžkou

(11. 10. 2012) Zpráva o výsledcích architektonické soutěže
Od 1. do 28. října 2012 bude ve foyer Národní technické knihovny v Praze k vidění výstava výsledků architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu obchodního střediska Sněžka v Peci pod Sněžkou.

 
 
 
 

Rekonstrukce a dostavba obchodního střediska Sněžka v Peci pod Sněžkou

Zpráva o výsledcích architektonické soutěže
Od 1. do 28. října 2012 bude ve foyer Národní technické knihovny v Praze k vidění výstava výsledků architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu obchodního střediska Sněžka v Peci pod Sněžkou.

 

Objekt projektu, obchodní centrum Sněžka, je v pohledu z ulice horizontální podnoží hotelu, který ovšem k projektu nenáleží. Nákupní centrum je obklopeno apartmánovými domy z poslední doby, které rovněž k projektu nenáleží. Současný stav. Foto: Ester Havlová
 
Objekt obchodního střediska Sněžka se nachází v centru města Pec pod Sněžkou a pohledově tvoří vstupní bránu při příjezdu hlavní cestou od Velké Úpy. Pochází z 2. poloviny 20. století a je stavbou poplatnou době svého vzniku: prodejna potravin s velkoryse dimenzovaným skladovým zázemím a dvěma přilehlými obchodními prostory.
Současný soukromý vlastník objektu, který je zároveň provozovatelem prodejny potravin, se rozhodl objekt rekonstruovat a uzpůsobit současným nárokům na obchodní provoz: tedy využít prostory nepotřebné pro obchod jiným způsobem, nabídnout v rámci objektu ubytování apartmánového typu.
Investor si uvědomoval složitost tohoto úkolu: nemělo se totiž jednat jen o vyřešení domu jako takového, hledala se odpověď na několik důležitých otázek.
Jak stavět v současné době na horách, navíc v centru horské obce? Jak navrhnout objekt, jehož rozpočet je limitován, a přitom vytvořit nadčasovou kvalitu, která je trvalá a která nezmizí v několika málo následujících letech? Jak zásah vhodně integrovat do stávající lokality, aby vypadal zcela samozřejmě? Jak vytvořit dům, který se nachází na velmi exponovaném místě, viditelném při příjezdu z velké vzdálenosti? Jak zorganizovat vnitřní dispozice tak, aby se v nich ubytovaní cítili dobře? Jak co nejefektivněji využít dramatického spádu terénu, jehož výškový rozdíl na parcele činí více než 10 metrů?
Z těchto důvodů se investor rozhodl pro nalezení nejlepšího řešení cestou vyzvané architektonické soutěže, do které přizval devět předních českých architektonických ateliérů.
 
Soutěže se zúčastnili:
A1 Architects (www.a1architects.cz)
DaM (www.dam.cz
Fránek Architects (www.franekarchitects.cz)
Kamil Mrva Architects (www.mrva.net)
Mjölk architekti (www.mjolk.cz)
Opočenský Valouch architekti (www.ov-a.cz)
Petr Hájek architekti (www.hajekarchitekti.cz)
Projektil architekti (www.projektil.cz
Sporadical (www.sporadical.cz)
 
V porotě soutěže zasedli:
Josef Pleskot (AP ATELIER)
Antonín Novák (Fakulta umění a architektury TU Liberec, DRNH architektonická kancelář)
Adam Gebrian
Martin Kubík (zástupce investora)
Miroslava Kubíková (zástupce investora)
Jako odborný poradce byl přizván Alan Tomášek, starosta města Pec pod Sněžkou.
 
Soutěž byla uspořádána jako dvoukolová – v prvním kole šlo především o teoretickou a ideovou rozvahu nad daným úkolem, v druhém kole pak již o konkrétní řešení.
Za nejlepší řešení porota označila a investorovi k realizaci doporučila práci ateliéru Opočenský Valouch architekti a to s následujícím odůvodněním:
„Jeden ze dvou návrhů, který organizuje stavební program do samostatných hmot (v tomto případě čtyř), které se snaží rozvíjet charakteristickou strukturu centra Pece, umožňující dlouhé průhledy od příjezdové cesty na přírodní horizont. Stávající výrazný solitér snižuje a nechává ho přirozeně splynout s okolním terénem pomocí louky, která vytváří výraznou přidanou hodnotu jednotlivým domům. Tímto zásahem tak zcela mění současnou prostorovou situaci v místě. Tři ze čtyř hmot staví mimo stávající nosnou konstrukci objektu a pouze jedním domem ji tak přitěžuje. Novostavby jsou řešeny formou elegantních, dřevem obložených hranolů s mírnou sedlovou střechou, přičemž navržené objekty mají měřítko viladomů. Porota shledala problémy vnitřního provozu související s radikálním rozhodnutím rozčlenit stavební program do samostatných objemů, ale připadá jí, že výhody (jak pro obec, tak pro intimitu jednotlivých apartmánů) tohoto řešení jasně převažují. Projekt by mohl posloužit i jako precedens pro další stavění v obci.“
 
Na společném druhém místě se umístily návrhy ateliérů Projektil architekti a Petr Hájek architekti.
 
Výsledky architektonické soutěže a všechny návrhy budou vystaveny ve veřejně přístupném foyer NTK v Praze v měsíci říjnu.
 
Za zdůraznění na tomto místě stojí, že v době, kdy se zástupci veřejné správy do pořádání architektonických soutěží přímo nehrnou, uspořádal jednu takovou soukromý podnikatel.
 
Vypisovatel soutěže: Kubík a. s.
Místo konání výstavy: foyer Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6-Dejvice
Termín konání výstavy: 1. – 28. 10. 2012
Výstava se koná v rámci Architecture Week 2012.
Tisková zpráva vydaná pořadateli soutěže a organizátory výstavy (Adam Gebrian a Jana Kostelecká)

Stavbaweb: Na tiskové konferenci pořádané před zahájením výstavy zazněla řada myšlenek, které se váží k tématům stavění v horách, soutěží o návrh, role obce v rozhodování o nové výstavbě a dalším. Například se ukázalo, že Martin Kubík, spolumajitel rodinné firmy, přichází do Krkonoš z Litomyšle, odkud s sebou přináší i povědomí o důležitosti architektury pro fungování projektu a pro společenský život obce. Stavební program stanovil jako polyfunkční a zejména apartmány pojímá komplexněji, než je obvyklé - jejich servis se bude starat i o pronájmy. Zájemcům můžou poskytnout i bydlení trvalé. Najevo vyšlo i to, že starosta menší obce, jako je Pec pod Sněžkou, pan Alan Tomášek, upřímně nechce rozhodovat o architektonickém řešení projektů, které se ucházejí o umístění v obci. Program projektů, jejich přínos obci a shoda s novým územním plánem (autor Roman Koucký) jsou jedině otázky, které samosprávu zajímají a o kterých je s to rozhodovat. Samospráva nemůže suplovat roli městského/místního architekta. Projekt firmy Kubík, a. s., je pro obec přínosný tím, že jednak revitalizuje značně omšelý a špatně využitelný objekt v centru Pece a jednak se pokouší vnést do města přirozený život. Starosta Tomášek se zaujetím pohovořil o novém územním plánu Pece pod Sněžkou, který nevymezuje tradičně funkční zóny, dává však zastupitelstvu poměrně jasný nástroj pro posuzování výstavby na svém teritoriu a to s ohledem na přijatelnost zásahů v konkrétním místě. Architekti vítězného návrhu rozšířili diskusi o dvě další témata. Přiblížili svůj projekt, zejména svůj vlastní vztah k němu – co si myslí o stavění na horách obecně, co o stávající výstavbě v centru Pece a čím se inspirovali pro svůj návrh, který vychází z tradiční podoby horských míst: louka s jednotlivými domy. O svém vtahu k soutěžení architekti řekli, že jednoznačně dávají přednost vyzvané soutěži, protože mají důvěru v to, že se porota bude jejich návrhem zodpovědně zabývat. Účast v anonymní jednokolové soutěži jim připadá jako „výstřel do neznáma“. Adam Gebrian mi také osvětlil, proč by tato soutěž, která evidentně přinesla investorovi i obci kvalitní výsledek a porotě i soutěžícím architektům uspokojení z účasti v ní, proč by tato soutěž byla podle Soutěžního řádu České komory architektů neregulérní:
1)      spolu se dvěma nezávislými architekty zasedli v porotě tři závislí členové…
2)      porota vše řešila diskusí a dohodou, nehlasovala a ze soutěže není protokol…
3)      jeden tým porušil zadání soutěžních podmínek, porotě to nevadilo a posuzovala ho spolu s ostatními…
4)      v prvním kole soutěže mohly týmy odevzdat svůj náhled na řešení projektu v podobě, jakou si sami zvolili…
 
Více podrobných informací o soutěži a návrzích se dozvíte na výstavě, jejíž návštěvu vám vřele doporučuji.
Milena Sršňová

 

Vizualizace návrhů účastníků druhého kola soutěže

1. místo: Opočenský Valouch architekti


2. místo: Projektil architekti2. místo: Petr Hájek Architekti


Fránek Architects

 

DaM


Mjölk architekti

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Komerční stavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz