Soutěž Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů

Soutěž Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů

 
 
 
 

Soutěž Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů

Praha 7 vyhlásila soutěž Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Česká komora architektů kritizují způsob, jakým radnice Prahy 7 vyhlásila soutěžSoutěž Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů

Rada MČ Praha 7 na svém jednání v úterý 24. června 2014 vyhlásila veřejnou soutěž na návrhy úprav Letenské pláně a přilehlých prostor po otevření tunelového komplexu Blanka. Na tři nejlépe hodnocené návrhy čeká finanční odměna a nejlepších 5 návrhů bude zařazeno do následující diskuze s širokou veřejností. Soutěž navazuje na nedávné setkání odborné veřejnosti, připomínky od občanů Prahy 7, průzkumy veřejného mínění a další dlouhodobé analýzy tohoto unikátního prostoru.

Počátkem června tohoto roku jsme otevřeli diskuzi, jež se dotýká budoucí podoby a možného využití oblasti Letenské pláně a Letenských sadů. Tento významný prostor s jedinečným charakterem v oblasti širšího centra Prahy představuje jedno z nejvyhledávanějších míst k rekreaci a trávení volného času v rámci celého hlavního města. S blížícím se otevřením tunelu Blanka však celá oblast zůstává ve stavu provizoria a neexistuje žádný plán, jak to změnit. Protože důsledky dopadají nejvíce na občany Prahy 7, rozhodli jsme se převzít iniciativu a prostřednictvím veřejné soutěže získat smysluplné návrhy možných úprav, které by následně sloužily jako podklad pro naplánování budoucí podoby dané lokality,“ řekl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Podle občanů Prahy 7 by Letenská pláň měla sloužit i nadále především rekreačním, sportovním a kulturním potřebám. Veřejnost je proti zastavění prostoru, v úvahu by ovšem připadalo umístění dočasných zařízení pro sportovní či kulturní využití. Mezi další požadavky, které v debatě o budoucnosti Letné dosud zazněly, patří například také zřízení univerzálního zázemí pro pořádání veřejných akcí či realizace celoročních nebo sezónních sportovišť, vhodných pro danou lokalitu. Nutností je rovněž zachování volné plochy pro nejrůznější krizové situace. Kompletní popis rámcových parametrů soutěže najdou soutěžící v zadání.

Soutěž je otevřená pro kohokoli, kdo se chce do plánování budoucí podoby Letné zapojit. Své návrhy mohou přihlásit profesionální architekti a urbanisté, ale také například studenti architektury či laická veřejnost. Času mají dostatek, termín odevzdání je do 22. září 2014,
do 12 hodin.

Na přelomu září a října pak zasedne odborná komise, všechny návrhy posoudí a vybere 5 nejlepších. Nejlépe hodnocené návrhy obdrží odměny v následující výši: 1. místo – 30 000 Kč, 2. místo – 20 000 Kč a 3. místo – 10 000 Kč.

Ze závěrečného setkání s širokou veřejností nad 5 vybranými návrhy, které se uskuteční v průběhu října, vzejde finální koncept úprav.

Zadání soutěže – "Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů“

Situační výkres pro grafické polohopisné vyznačení navržených úprav s popisem jejich zamýšleného využití

Situační výkres - Letná.dwg
zdroj: MČ Praha 7

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Česká komora architektů kritizují způsob, jakým radnice Prahy 7 vyhlásila soutěž na řešení Letenské pláně
26.06. 2014

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) reaguje na vyhlášení soutěže Prahy 7 „Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů“. IPR hodnotí zadání jako neprofesionální a populistické a obává se, že vedení Prahy 7 citlivé téma urbanistického řešení Letenské pláně a sadů nevhodně politizuje a zatahuje do předvolební kampaně.

„IPR odmítá postup vedení Prahy 7, který nemůže přinést dobrý výsledek,“ říká architekt Jan Šépka, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR. Místopředseda České komory architektů Pavel Hnilička dodává, že aktivita Prahy 7 přímo odporuje smyslu urbanistických soutěží. „Je v ostrém rozporu se soutěžním řádem hlavně z důvodu, že soutěžícím není známa odborná porota a nejsou přesně stanovená kritéria výběru nejlepšího návrhu,“ upřesňuje Hnilička. Z tohoto důvodu jsou z její účasti předem vyřazení zkušení autorizovaní architekti.

„Zadání kritizované soutěže nevypovídá o tom, že proběhla potřebná diskuze a prověřování oblasti a podmínek soutěže,“ přidává další bod kritiky Šépka z IPR. Radnice Prahy 7 nekonzultovala zadání soutěže s odborníky z IPR ani s Českou komorou architektů přesto, že své konzultace poskytují zdarma. Podle Šépky bylo ve 20. století na Letenskou pláň vyhlášeno několik soutěží, všem ale, na rozdíl od současné soutěže Prahy 7, předcházela důkladná diskuze nad zadáním.

Praha se v současnosti snaží zlepšit kvalitu investic ve veřejných prostranstvích. Na IPR vznikla v únoru 2014 Kancelář projektů a soutěží, která zajišťuje, aby investicím města do veřejných prostranství předcházela koncepční příprava například formou profesionálně vyhlášených architektonických soutěží. Ve čtvrtek 19. června Praha vypsala architektonickou soutěž na ideové řešení Malostranského náměstí ve spolupráci s IPR a ČKA
zdroj: www.uppraha.cz

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.