Systémy pro vnitřní instalace od firmy Pipelife Czech

Systémy pro vnitřní instalace od firmy Pipelife Czech

(6. 11. 2019) Pro rekonstrukce stoupaček v bytových domech

   
 
 
 
 

Systémy pro vnitřní instalace od firmy Pipelife Czech

Společnost Pipelife Czech s. r. o.  byla založena v roce 1994. Po 25 letech existence je firma leadrem ve výrobě a prodeji plastových potrubních systému v rámci domácího trhu.
Společnost v rámci Pipelife Group patří dnes do velké mezinárodní holdingové společnosti Wienerberger Group se sídlem ve Vídni (dalšími firmami jsou Wienerberger, Tondach, Semmelrock a Steinzeug-Keramo).

Firma se zabývá výrobou a distribucí plastových potrubních systémů jak pro infrastrukturu (velké liniové stavby – kanalizace, plynové a vodovodní řády), tak i  systémů ZTI používaných při výstavbě či rekonstrukcích rezidenčních a bytových staveb.

Zde se jedná především o systémy pro odvod vnitřních odpadů, systémy pro sanitární rozvody pitné a teplé vody, systémy pro radiátorová připojení a podlahové vytápění. Při rekonstrukcích potrubních systému v bytových domech se jedná hlavně o první dva systémy – systémy pro vnitřní odpady a systémy pro pitnou a teplou vodu. Tyto systémy, resp. trendy u těchto systémů jsou popsány níže, rovněž se specifikací systémů od firmy Pipelife Czech s.r.o..

Vnitřní odpadní systémy
V posledních dekádách došlo v rámci materiálů pro vnitřní odpady k výrazným posunům – od litiny, přes PVC po PP HT. V současné době se standardem při instalaci vnitřních odpadů stal systém PP HT (polypropylém high temperature). Přednostmi systému je vysoká teplotní odolnost (splašky z myček a praček), jednoduchá montáž (hrdlový systém), nízká hmotnost, nízká cena. Je však nutné přiznat, že tento systém nemá  příznivé akustické vlastnosti v porovnání s litinovým provedením. Požadavky na nízkou cenu systému a jeho snadnou montáž dnes ale nedávají šanci opětovnému rozšíření odpadních systémů z litiny.

Výrobci plastových potrubních systémů slyší na požadavky, které sebou přináší vyšší standardy bydlení a mimo běžného PP HT odpadního systému nabízí i tiché (odhlučněné) odpadní systémy. Ty jsou konstruovány tak, aby snížily hluk při protékání splaškových vod.  Hluk v systému vzniká jednak pohybem splašků, jednak přenosem vibrací odpadního potrubí přes ukotvení na stavební konstrukci. Proto tyto systémy mají zesílenou stěnu trubek a tvarovek oproti běžnému systému, trubky bývají třívrstvé, kde střední vrstva má na starost pohlcování hluku, vnitřní a vnější vrstvy dávají trubce tuhost, rozměrovou stálost a další konstrukční vlastnosti. Tvarovky jsou jednovrstvé (odlišná technologie výroby oproti trubkám) buď z jednoho typu suroviny či kompandu surovin.

Tyto systémy jsou pak testovány ve speciálních technicko-akustických zkušebnách – kdy je provedena předepsaná sestava odpadního systému v dim 110 a poté se měří hlučnost na a za instalační stěnou při průtoku 0,5 l/s, 1,0 l/s, 2,0 l/s a 4,0 l/s. Nejvíce sledovaný parametr je při nejvyšším průtoku za instalační stěnou, kde se u moderních systémů pohybuje hlučnost kolem 18 – 20 dB(A). Po měření se vyhotoví protokol, kde je uveden typ zkoušeného systému včetně použitých objímek a naměřené hodnoty. Je nutno říci, že se jedná o „laboratorní“ měření, které se nedá porovnat s konfigurací systému na reálné stavbě. Toto měření slouží jako platforma pro porovnání konkurenčních systémů za stejných podmínek.

Tichý odpadní systém Master 3 od společnosti Pipelife Czech s. r. o. byl od začátku distribuce v r. 2011 jeden z nejvíce používaných systémů v tomto segmentu trhu. V tomto roce byl na trh uveden inovovaný systém Master 3 Plus, který přináší vylepšení jak pro investory (stavebníky) – vylepšené technické parametry, montážníky – vylepšená konstrukce, obchodníky – z hlediska logistiky např. EAN na tvarovkách. Při měření ve zkušebně Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP ve Stuttgartu byla naměřena hlučnost 15 dB(A) při průtoku 4,0 l/s a to v kombinaci s objímkami Walraven Bismat 1000.       

Vzhledem k tomu, že nedošlo k výraznému zvýšení ceny oproti původnímu systému Master 3, dá se předpokládat, že systém Master 3 Plus bude rovněž komerčně úspěšný a zákazníky hojně vyžadovaný.

Systémy PP-R pro rozvody pitné a teplé vody uvnitř budov
Systém PP-R,  který má dlouhou tradici v rámci distribuce pitné a teplé vody uvnitř budovách. Systém se obecně nazývá podle materiálu, ze kterého se vyrábí trubky a tvarovky. Tím je polypropylém random – polypropylém 3. generace. Systém jednoznačně před dvěma desítkami let nahradil systém z pozinkované oceli. Výhody, které převážely nad dříve využívaným materiálem, jsou jednoduchá montáž, korozivzdornost, cenová přijatelnost, nízká hmotnost. To vše nadále platí i v současnosti při porovnání s ostatními možnostmi pro distribuci vody uvnitř budovách – ať se jedná o systémy z vícevrstvých trubek na bázi PE-X či PE-RT, nebo mědi nebo nerezových trubek.

Technický vývoj materiálu polypropylén byl dotažen do generace 4, kterou je materiál PP-RCT.  V rámci výroby suroviny speciálním procesem nukleace se zlepší krystalická struktura statistického kopolymeru PP-R. Tím materiál získal vyšší přidanou hodnotu oproti původní generaci ve zvýšené teplotní a tlakové odolnosti. Tento fakt sebou přinesl různé možnosti, jak využít zlepšení těchto parametrů.

Jedním z nich je slabší stěna trubek – tím se zvětšuje se zachováním stejného vnějšího průměru trubky její vnitřní průměr. To má za následek zvětšení průtoku média, tudíž eliminací tlakových rázů či nízkého průtoku.

Další možností je využít je pro výrobu trubek určených pro vysokoteplotní aplikace, kde byla však překážkou vyšší hodnota teplotního koeficientu délkového prodloužení (obecně pro plast). Tato nevýhoda byla eliminována vývojem třívrstvých trubek v kombinaci PP-RCT/kompaund PP-RCT+ speciální aditiva/PP-RCT. Střední vrstva trubky podstatně snižuje délkové prodloužení způsobené vyšší teplotou, tím se snižuje potřeba instalovat dilatační řešení.

Pro rekonstrukce vodovodních rozvodů je vhodné ze systému PP-R Instaplast od společnosti Pipelife Czech s. r. o. využít především komponenty:
– Jednovrstvou trubku UNIBETA z materiálu PP-RCT pro rozvod pitné a studené vody
– Třívrstvou trubku CARBOCRP z materiálu PP-RCT a kompaundu s karbonovými vlákny – pro rozvod teplé vody
– Tvarovky z materiálu PP-R, které jsou kompatibilní s výše uvedenými typy trubek a jsou vhodné pro pitnou, studenou a teplou vodu. 

Jak přistupovat obecně při rekonstrukcích stoupaček v bytových domech
Kvalita a spolehlivost plastových potrubních systémů není dána jen samotnou výrobou jejich prvků. Nedílnou součástí těchto parametrů je jejich správná instalace při dodržení technických pravidel a zásad pro montáž těchto systémů. I dnes se bohužel stávají případy, kdy si montážní firmy ulehčují práci a nerespektují tyto zásady – např. správné skladování a manipulaci, uchycování systému, instalace dilatačních prvků, volbu optimálních prvků. Někdy je tento přístup zaviněn neznalostí, někdy neochotou resp. obavou vysvětlit zákazníkovi, že jeho požadavky a důraz na nízkou cenu jsou mimo možnosti správné konfigurace systému, kdy je potřeba využít optimální prvky, které mají vyšší pořizovací cenu.

Je nutné si uvědomit, že výše uvedené plastové potrubní systémy mají v porovnání s ostatními stavebními materiály či zařizovacími předměty malý investiční podíl na celkových výdajích při stavbách či rekonstrukcích. Jako by platilo: Zde ušetříme, protože to není vidět. Na dalších materiálech (např. obkladech či dlažbách), kde se hledí hlavně na estetické hledisko, pak většinou není problém si trochu „připlatit“. Nekvalitní plastové potrubní systémy a nekvalitní montáž však může po čase zhatit tyto investice, případně zhoršit kvalitu bydlení v dlouhodobém horizontu.

V rámci rekonstrukce/výměny jednoho z výše uvedených systémů v bytových domech doporučujeme současně provedení rekonstrukce druhého systému. Přesto, že obecně životnost plastových potrubních systémů je plánovaná na 50 let, dochází i u těchto systémů k morálně technickému stárnutí.    

Dnes, kdy se hlavně provádí rekonstrukce odpadních systémů, je vhodné:
1. instalovat tiché odpadní systémy místo běžných při dodržení specifikace testovaných objímek
2. současně provést rekonstrukci vodovodního systému, i když stávající verze je v plastovém provedení, ale byla již instalována před více než 10 lety, tzn. v době, kdy se používal jiný typ materiálu – PP-H a ten není zaručeně svařitelný se stávajícími typy PP-R či PP-RCT.

Samozřejmě toto platí i obráceně.
Každá rekonstrukce stoupaček v rámci běžného provozu bytu podstatně zasahuje do chodu jednotlivých vlastníků/uživatelů bytů. Navíc, jak bylo konstatováno výše, pořizovací náklady na plastové potrubní systémy ZTI o vyšším standardu stále jsou nízké v porovnání s náklady na bourací a stavební práce, obkladové materiály a dlažby, které se v rámci rekonstrukcí těchto stoupaček rovněž často mění. Proto společnost Pipelife Czech doporučuje přístup, kdy se provede výměna obou systémů současně.

V rámci zákaznického servisu nabízí i poradenství pro zpracování projektové dokumentace či specifikace vhodných materiálů.

podle podkladů společnosti Pipelife Czech s. r. o.

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

19. 2. 2020 11:04:39

Re: Re: Pankrác.

Je nyní 6141.

18. 2. 2020 22:08:26

Re: Žaloba ombudsmanky kvůli Šantovce Tower

Druhá největší městská památková rezervace Olomouc má pro svoji ochranu vyhlášené ochranné pásmo, které ale nic nechrání - chybí v něm totiž výrok... Magistrátní památkáři si tak flexibilně vymýšlejí podmínky ochrany či neochrany jak se jim zamane a jak kdo přitlačí. A nemohou si to vynachválit: v památkově identickém území sem tam zamítnou nadstavbu rodinného domu a sem tam „pustí“ 22 patrový mrakodrap, jak je vidět. Dovolím si prognózu: dojemná shoda mezi špičkami už několikáté olomoucké politické garnitury a úředníky magistrátu už prošla mnohokrát ohněm, a je na ni 100% spolehnutí. Jen pro připomenutí: 3-letá nečinnost magistrátu při soudem nařízené nápravě zrušené části územního plánu a při nevyhlášení dílčí stavební uzávěry, kladné stanovisko šéfky magistrátních památkářů (na třetí pokus) poté co ho 2x zrušil nadřízený orgán. A abych nezapomněla na „zásluhy“ jednoho z největších malých mužů Olomouce – ministra kultury Staňka, který tak dlouho odkládal jednoznačné rozhodnutí svého ministerstva k této cause, až ho pro jistotu raději vůbec nestihl udělat. Nebojte. Klapne to, A když bude nejhůř, pan Křeček není paní Šabatová. Šantovka Tower bude! A protože žijeme v právní státě, který garantuje rovnost šancí a předvídatelnost práva, po Šantovka Tower začnou v prstenci ochranného pásma kolem Městské památkové rezervace vyrůstat další a další a hanácké mrakodrápky. Magistrát totiž už nebude moci otočit na obrtlíku a další stavby nepovolit. Protože precedent je precedent, tak proč toho nevyužít? Byty v oblacích, z jejichž oken se při nedělním vepřo-zelo-knedlo a lahváči budete moci dívat na barokní skvosty hluboko pod vámi…No řekněte: kdo to má? Myslíte, že bude o zájemce nouze? A město Olomouc konečně prolomí svoji provinciálnost, konečně prorazí a stane se urbanistickou raritou Evropy. Ne kvůli už dávnou okoukanému historickému jádru, ale kvůli náhrdelníků „Nabob“ Towerů kolem něj.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz