Tesco otevře unikátní ekologicky šetrný hypermarket

Tesco otevře unikátní ekologicky šetrný hypermarket

 
 
 
 

Tesco otevře unikátní ekologicky šetrný hypermarket

Atypická dřevostavba je prvním ekologicky šetrným hypermarketem s nulovou uhlíkovou stopou v kontinentální Evropě.

První ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v kontinentální Evropě otevře Tesco 10. února ve východočeské Jaroměři. Budova navržená stavebním oddělením Tesco je řešena jako energeticky soběstačná dřevostavba. Projekt budovy byl jak z hlediska stavebního, tak technologického navržen tak, aby produkce CO2 byla snížena na minimum a byla vyrovnána neboli vynulována stejným množstvím CO2 spotřebovaným během pěstování zdroje energie.

„Soběstačnost budovy zajišťují dvě kogenerační jednotky, které produkují dostatek energie pro celkový provoz hypermarketu. Jako palivo je v nich využit čistý řepkový olej, ze kterého jednotky vyrábějí nejen elektrickou energii, ale také teplo pro vytápění a chlad pro chlazení objektu,“ popisuje Miroslav Friml, ředitel stavebního oddělení Tesco. Na šikmých světlících střechy jsou nainstalovány solární kolektory. Jak kogenerační jednotky, tak solární kolektory jsou napojeny na absorpční výměník, který slouží pro přeměnu teplé vody na chladnou, která se tak stává zdrojem chladu pro objektové chlazení v letním období.


K úsporám energie dochází i díky dalším opatřením. Ve střeše jsou umístěny šedové světlíky umožňující přirozené osvětlení prodejní plochy. Díky jejich severnímu nasměrování však nedochází v letním období k nežádoucímu přehřívání objektu. Osvětlení prodejní plochy je stmívatelné, reaguje na zisky denního světla a automaticky upravuje intenzitu umělého osvětlení tak, aby bylo dosaženo požadované hladiny osvětlenosti. Dešťová voda je zachytávána v akumulační nádrži a následně použita na splachování WC, mytí podlah, zalévání zeleně apod. Převratnou novinkou, kterou v blízké budoucnosti Tesco představí se společností ČEZ, je dobíjecí zařízení pro elektromobily, které bude umístěno přímo na parkovišti hypermarketu.

Doba výstavby nového obchodu trvala 18 týdnů, celkové investice jsou o necelých 30 % vyšší než u srovnatelného standardního objektu. „Návratnost investic očekáváme v horizontu 14 let,“ říká Miroslav Friml a doplňuje: „Snižování vlastních emisí a dopadu na životní prostředí pomocí efektivního využívání moderních technologií patří k prioritám společnosti Tesco všude na světě. Díky úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů chceme do roku 2020 snížit naši uhlíkovou stopu na polovinu hodnoty, kterou jsme dosahovali v roce 2006, a do roku 2050 se chceme stát celosvětově společností s nulovou uhlíkovou stopou.“

Společnost Tesco tímto ekologickým projektem navázala na své předchozí aktivity směřující ke snižování ekologické stopy. „Čtyři obchody v minulosti už byly například vybaveny technologií chlazení Cooltec s přírodním chladivem CO2, navíc uplatňujeme energeticky úsporná opatření jak v nových, tak i stávajících obchodech,“ upřesňuje Miroslav Friml.

Doplňující informace:
Hlavní milníky v ekologickém přístupu Tesco
2006 Ekologické cíle se staly součástí strategie společnosti
2007 Ušetřeno 7216 tun CO2. První ekologický obchod otevírá v Žatci. Postupné zavádění energeticky úsporných opatření v nových i ve stávajících obchodech
2008 Energeticky úsporný hypermarket v Říčanech
2009 Nové vozy s CNG pro zásobování v Praze
2009/10 Technologie chlazení s CO2
2011 První energeticky úsporný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou* v Jaroměři

*Uhlíková stopa je množství přímo či nepřímo vypuštěných skleníkových plynů, které svou činností produkujeme. Jinak řečeno je to nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný v ekvivalentech oxidu uhličitého CO2, a to v gramech či kilogramech.

Generální ředitel Tesca vyzývá vlády ke zmírnění regulací zelených investic

Davos, Švýcarsko, 27. ledna 2011 – Generální ředitel Tesca, Sir Terry Leahy, vyzval vlády na celém světě ke spolupráci se soukromými firmami k zajištění toho, aby inovace vedoucí k minimalizaci uhlíkových emisí nebyly zbytečně zpomalovány regulacemi.

Při oznámení otevření dvou obchodů s nulovou uhlíkovou stopou v Thajsku a České republice, Sir Terry Leahy uvedl, že vlády potřebují vytvořit takové regulační prostředí, které umožní soukromým firmám postupovat způsobem, který přinese ekonomický růst udržitelný v každém směru a umožní jim pracovat na rozvoji levnějších a jednodušších zelených řešení, která budou atraktivnější pro zákazníky.

„Regulace má své místo v nastavení správného rámce pro kroky týkající se klimatických změn, například prostřednictvím nastavení efektivní ceny za znečištění uhlíkovými emisemi. Nicméně věřím v sílu trhu a v lidskou kreativitu, která si poradí s velkými výzvami. Vlády mohou pomoci vytvořit správný rámec, ale nemohou se měřit s energií a inovativností trhu,“ sdělil Terry Leahy.

Sir Terry řekl před panelem významných zástupců vlády a průmyslu, jehož členy byli i Lord Stern a Ministr Ekonomického rozvoje Jižní Afriky Ebrahim Patel*, že to jsou právě soukromé společnosti jako Tesco, které povedou vývoj směrem k zelenějším ekonomikám.

„S tím, jak se vyvíjí ekonomika, se potřebujeme snažit o to, aby její růst byl co nejzelenější. Minulý rok jsme otevřeli první obchod s nulovou uhlíkovou stopou ve Velké Británii a nyní aplikujeme to, co jsme se naučili, po celém světě. Sdílíme své zkušenosti s dodavateli a spolupracujeme s nimi, abychom se postavili klíčovým výzvám, jako jsou odlesňování a způsob, jakým kontrolovat emise vytvářené chlazením,“ vysvětluje Terry Leahy.

„Zatímco zákazníci v průmyslově rozvinutých ekonomikách jsou zodpovědni za minimálně dvě třetiny emisí uhlíku, není možné dopustit, aby se to stalo v rozvojových ekonomikách,“ dodal Terry Leahy.

„Výzvou je použít sílu zákazníků. Podpořit zákazníky, aby se chovali zeleně nejen šetřením energie, ale rovněž nákupem výrobků s nízkou uhlíkovou stopou – pokud se nám to podaří, vytvoříme masivní hnutí zelené spotřeby,“ doplňuje Terry Leahy.

Tesco je vedoucím příkladem. Průlomové nové obchody umístěné v Bang Phra, 40 kilometrů jižně od Bangkoku a v Jaroměři pomohou Tescu do roku 2020 snížit emise uhlíku v rámci celosvětového podnikání o 50 procent. Tesco má plán, podle něhož se do roku 2050 stane firmou s nulovou produkcí uhlíkových zplodin.

Hypermarket v Jaroměři s nulovou uhlíkovou stopou bude otevřen příští měsíc, v únoru. Obchod bude mít výraznou dřevěnou konstrukci s dřevěným obložením, které sníží množství uhlíku spojené s výstavbou obchodu.

Obchod s nulovou uhlíkovou stopou v Bang Phra, jehož otevření je plánováno na druhou polovinu roku 2011 v provincii Chonburi, bude vytvářet obnovitelnou energii pomocí 10 větrných turbín a solární farmy z panelů umístěných na střeše obchodu, na přístřešcích na parkovišti a na přilehlé prázdné ploše.

Nová „Škola vedení Tesco“ (Leadership Academy) v Jungu v Incheonu v Jižní Korei bude rovněž projektem s nulovými emisemi uhlíku a bude otevřena v červenci 2011.

* Jižní Afrika bude od 28. listopadu do 9. prosince 2011 v Durbanu hostit příští Shromáždění OSN zabývající se klimatickými změnami. To naváže na loňské rozhovory v Cancúnu a v Kodani na konci roku 2009.


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Komerční stavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.