ÚZEMNÍ STUDIE NA SPRAVEDLNOSTI, MĚSTSKÁ GREENWAY PRO PARDUBICE

ÚZEMNÍ STUDIE NA SPRAVEDLNOSTI, MĚSTSKÁ GREENWAY PRO PARDUBICE

 
 
 
 

ÚZEMNÍ STUDIE NA SPRAVEDLNOSTI, MĚSTSKÁ GREENWAY PRO PARDUBICE

Územní studie Na Spravedlnosti zpracovala 16 hektarové území, které je jedním z rozvojových možností města Pardubic.
Brněnský tým architektů ATELIERU TSUNAMI zpracoval městu dokument, který předkládá prověření potenciálu území a možného vytvoření nové městotvorné struktury.

ÚS NS - situace, širší vztahy

Územní studie, která je neopominutelným podkladem pro rozhodování v území, zahrnuje koordinaci rozvojového a případně stávajícího využití území včetně vzájemných interakcí. Je zde představena strategie vstupů a naplňování lokality v dlouhodobém horizontu. Jsou zde zohledněny aspekty větší či menší míry ukotvení různorodých funkcí ve vztahu k časové ose.

Studie definuje strategii kontinuální přípravy a naplňování klíčových kroků, které je nutné zainvestovat z veřejných prostředků a vytvořit z nich generátory příchodu soukromých investic. Zásadní myšlenkou v rámci zpracování územní studie je použití krajinářského jasně prostorově definovaného prvku městské greenway. Pro prostorové ukotvení této krajinářské figury byl použit nejvýraznější limit území – linie železničního koridoru. Autoři s ním pracují jako s potenciálem, zapamatovatelnou entitou v městském organismu. Zapamatovatelnost a čitelnost této výrazné dopravní linie využívají pro prostorové ukotvení městské greenway. Jde zde o znásobení významů a vytvoření zelené linie, která kontextuálně doplňuje pardubickou šachovnicovou strukturou. Bude na sebe navazovat nejen volnočasové aktivity, ale i prvky občanské vybavenosti. Kvalita zpracování a prostorová definice přitáhne městské děje do tohoto místa, stejně jako bude podporovat udržitelné formy mobility a zvyšovat prostupnost v urbánní krajině. Městská greenway má potenciál orientační linie stejně jako bude generátorem kvality veřejného života této lokality a magnetem pro příchozí soukromé investice. Bude aktivní zelenou osou města, orientační linií napojenou na přirozenou snadno zapamatovatelnou linii železnice.

Územní studie vedle této výrazné krajinářské figury obsahuje urbanistickou práci s klasickým městským blokem, vymezení a definici pohledových, prostorových a výškových dominant. Vedle standardně uplatňovaných způsobů dopravního zklidnění ukazuje novou možnost práce s konceptem Shared space, principu umožňující demokratizaci mobility nejen v městské ulici.  
zdroj: ATELIER TSUNAMI 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.