XXVI. valná hromada České komory architektů

XXVI. valná hromada České komory architektů

(23. 4. 2019) Dosavadní předseda ČKA Ivan Plicka oznámil na valné hromadě svoji rezignaci na tento post

 
 
 
 

XXVI. valná hromada České komory architektů

V sobotu 13. dubna 2019 se v prostorách Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně uskutečnila XXVI. valná hromada České komory architektů (ČKA). K účasti se registrovalo 156 členů. Nedílnou částí programu bylo přednesení zpráv o činnosti samosprávných orgánů Komory, dohoda o programových prioritách pro rok 2019 a odhlasování rozpočtu. Kandidáti rovněž zvolili nové členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu. Jako obvykle se vedla diskuze nad úpravami vnitřních řádů Komory a došlo k hlasování o jejich změnách.

Valnou hromadu, jako svůj nejvyšší orgán, svolává Komora nejméně jednou ročně. Jejími hlavními úkoly jsou volby nových členů do samosprávných orgánů, schvalování vnitřních řádů nebo jejich změn, odsouhlasení rozpočtu a návrh činnosti ČKA pro další období. Setkání, na nějž jsou zváni všichni autorizovaní architekti, je také platformou, na níž lze diskutovat otázky profese architekta a jejich možná řešení, navrhovat a případně schvalovat dokumenty, jež by měly být podnětem pro veřejnou správu. Zároveň je možné uložit představenstvu ČKA v závěrečném usnesení valné hromady konkrétní úkoly na další rok.

Programové priority pro letošní rok
Ze shromáždění architektů vyplynulo, že by v tomto roce Komora měla pokračovat v soustředění na čtyři základní oblasti - poskytování servisu svým členům, propagaci profese architekta a kvalitní architektury, ochranu veřejných zájmů a péči o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráci v rámci ČR i na mezinárodním poli. Zásadním tématem zůstává i nadále rekodifikace veřejného stavebního práva. Bylo též rozhodnuto o tom, že představenstvo bude v následujícím období intenzivně jednat s dotčenými orgány státní správy (DOSS), především orgány památkové péče a ochrany přírody a krajiny, a vlastníky a správci infrastruktury, případně jejich zřizovateli, ohledně předjednaných pravidel pro vyjadřování se a posuzování stavebních záměrů.

Rezignace předsedy
Dosavadní předseda ČKA Ivan Plicka oznámil na valné hromadě svoji rezignaci na tento post. Zůstává nadále členem představenstva. Nový předseda Komory bude zvolen na nejbližším zasedání představenstva.

Poprvé po 21 letech navýšení členských příspěvků
Valná hromada odsouhlasila návrh z pléna na zvýšení členských příspěvků, k němuž dojde s účinností od příštího roku. Ke zvýšení příspěvků, které jsou primárním zdrojem financování činnosti Komory, se přistupuje poprvé od roku 1998. Navýšení členských příspěvků odpovídá inflačnímu vývoji.

Volby do orgánů Komory
Na XXVI. valné hromadě se uskutečnily volby do samosprávných orgánů.
Do představenstva byl s tříletým mandátem znovu zvolen dosavadní 2. místopředseda ČKA David Hlouch (za region Čechy). Nově tento orgán posílí Hana Zachová, Jaromír Hainc (oba za region Praha) a Zdeněk Trefil (za region Morava a Slezsko).

V dozorčí radě obhájili svůj mandát pro další tři roky Michal Hadlač a Miroslav Kopecký, nově orgán doplní Ondřej Tuček. Ve volbách do Stavovského soudu účastníci valné hromady opětovně zvolili dosavadního místopředsedu Václava Šebka, své mandáty obhájili také Josef Vrana a Petr Krejčí. Stavovský soud na svém prvním společném zasedání dne 16. dubna 2019 potvrdil ve funkci předsedy Davida Mateáska a ve funkci místopředsedy Václava Šebka.

Do představenstva ČKA byli zvoleni:
Jaromír Hainc (48 hlasů, region Praha)
David Hlouch (105 hlasů, region Čechy)
Zdeněk Trefil (32 hlasů, region Morava a Slezsko)
Hana Zachová (57 hlasů, region Praha)

V představenstvu dále působí: Patrik Hoffman, Jan Kasl, Jiří Michálek, Ivan Plicka, Petr Stolín, Milan Svoboda, Petr Velička a Stašek Žerava.

Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni:
Michal Hadlač (113 hlasů, region Morava a Slezsko)
Miroslav Kopecký (75 hlasů, region Čechy)
Ondřej Tuček (88 hlasů, region Praha)

V dozorčí radě dále působí: Miroslav Holubec, Lucie Kadrmanová Chytilová, Mirko Lev, David Mikulášek, Josef Patrný a Václav Zůna.

Do Stavovského soudu byli zvoleni:
Petr Krejčí (100 hlasů)
Václav Šebek (126 hlasů)
Josef Vrana (109 hlasů)

Ve Stavovském soudu dále působí: Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Košař, David Mateásko a Milan Nytra.

Předsedové a místopředsedové všech orgánů ČKA budou dle Organizačního, volebního
a jednacího řádu ČKA zvoleni na nejbližších zasedáních. O jejich zvolení budeme informovat prostřednictvím tiskové zprávy.
tisková zpráva ČKA

Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

23. 4. 2019 16:41:27. Re: XXVI. valná hromada České komory architektů. BlueBoss

  V tiskové zprávě někdo zapomněl zmínit, že se prakticky celý den řešilo, kam během tří let zmizelo bezmála 8 mil. Kč a co bude s Českou cenou za architekturu, takže na podstatná témata vůbec nezbyl čas :-(

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.