100 a 1 rok vzdělávání architektů v Brně

100 a 1 rok vzdělávání architektů v Brně

(1. 11. 2019) 5. listopadu uplyne přesně 100 let od založení Oboru architektury České vysoké školy technické v Brně

 
 
 
 

100 a 1 rok vzdělávání architektů v Brně

FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
100 a 1 rok vzdělávání architektů v Brně /100101/
5. listopadu 2019
Fakulta architektury VUT, Poříčí 273/5, Brno

Oslavy 100/101 FA VUT odstartují v listopadu
5. 11. 2019 –5. 11. 2020


Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně se chystá oslavit stoleté výročí výuky architektury na české technice. Fakulta se tím přidává k celouniverzitním oslavám 120 let od založení brněnské techniky.Odbor architektury a pozemního stavitelství byl na české technice v Brně zřízen 5. listopadu 1919, i proto odstartuje FA VUT rok oslav právě v den svého stoletého výročí: 5. listopadu 2019. Za uplynulých 100 let prošla touto školou celá řada významných pedagogů, například Emil Králík, Bohuslav Fuchs, Bedřich Rozehnal, Miroslav Masák, Ivan Koleček, Ivan Ruller, Jaroslav Drápal, Zdeněk Makovský a řada dalších. Z řad studentů pak vzešla celá řada skvělých architektů, za matadory české architektury je možné uvést osobnosti jako Viktor Rudiš, Otakar Diblík, Růžena Žertová, Petr Brauner, Felix Haasnebo Jiří Oplatek.

„Zahájení oslav 100 let od založení Odboru architektury na tehdejší České vysoké škole technické v Brně, nebude pouze večírkem zakončujícím jednu etapu brněnské školy architektury, ale především započetím etapy nové. Významný den je první událostí kurátorského programu pro studenty, pedagogy, architekty i širokou veřejnost, který bude na FA VUT probíhat po celý rok,“ naznačil program oslav děkan fakulty Jan Kristek.

Kulaté výročí je důvodem k reflexi historie fakulty, ale zároveň pobídkou k zamýšlení nad tím, jak by měla výuka architektury vypadat v následujících sto letech, či nejbližších dekádách. Z tohoto důvodu se vedení fakulty rozhodlo pojmout datum 5. listopadu 2019 jako start série akcí a událostí (setkání, přednášek, výstav, koncertů, filmových a divadelních představení), které se v průběhu příštího roku na půdě Fakulty architektury odehrají, které by měly být i introspekcí jejího vlastního fungování.

„Prostředkem introspekce je prostorová instalace na dvoře fakulty, která se bude v průběhu následujícího roku proměňovat a která bude sloužit jak akademické obci, tak veřejnosti. Fakultní dvůr bude otevřený pro všechny, kteří budou chtít zažít intimitu adventního času, bujarost lidové hostiny, vzrušení sportovního zápolení, napětí filmového představení nebo jen radost ze setkání s přáteli a posezení u dobré kávy,“
pozval Kristek. Proměna dvoru fakulty na veřejný prostor je zároveň symbolickým zdůrazněním hodnot, na kterých by měla výuka architektury v následujícím století stavět.

Závěrem ročních oslav bude divadelní zpracování vztahu Josefa Hoffmanna a Adolfa Loose, které vznikne z iniciativy fakulty při příležitosti oslavy 150. výročí jejich narození. Divadelní připomenutí dvou osobností, které zásadním způsobem pozměnily podobu světové architektury 20. století a přitom mají spojitost s Brnem (Loos se v Brně narodil a Hoffmann v Brně studoval). Připomínka významného výročí by také měla otevírat komplikované téma vztahu Čechů a Němců a poukázat na skutečnost, že výuku architektury v Brně není myslitelná také bez existence původní německé techniky, na které se vzdělávala celá řada architektonických osobností (Otto Eisler, Alfred Neumann nebo Endre Steiner). Bohatost, složitost a vrstevnatost historie Brna, se tak stane součástí vlastní introspekce jako základního principu oslav 100 let vzdělávání architektů v Brně.

Průběh programu můžete po celý rok sledovat na www.100101.archi
Akce se koná pod záštitou starosty městské části Brno-střed, pana Ing. arch. Vojtěcha Mencla.
___

Zahájení oslav 100 let od založení Odboru architektury České vysoké školy technické v Brně, nebude pouze večírkem zakončujícím jednu etapu brněnské školy architektury, ale především započetím etapy nové. Významný den je první událostí kurátorského programu pro studenty, pedagogy, architekty i širokou veřejnost, který bude na FA VUT probíhat po celý rok.
Těšit se můžete na přednášky, workshopy, konference, divadlo i zábavu v prostorách fakulty, instalaci na nádvoří školy i akce v dalších kulturních institucích města až do října 2020.
/Česká škola architektury v Brně byla ustavena po vzniku československého státu, v roce 1919, kdy se naplnily dlouholeté snahy o zřízení odboru architektury a pozemního stavitelství na České vysoké škole technické v Brně. Ve školním roce 1919/1920 byl otevřen první ročník studia. /

Co vás čeká první den oslav, 5.listopadu 2019?

 9.00  Tisková konference, prezentace ročního průběhu oslav
10.00 Otevřené ateliéry, těšit se můžete na možnost náhledu do výuky ateliérové tvorby, návštěvu kreslírny, i dílen školy
14.00 Slavnostní shromáždění akademické obce, historie FA VUT v přednášce i ocenění významných pedagogů a studentských úspěchů
16.00  Vernisáž "Petr Brauner, dílo", za účasti autora, absolventa FA VUT a kurátorek MUO, v Galerii MINI
18.00  Are we architects? Přednáška Barta Lootsmy, profesora teorie architektury a emeritního děkana Fakulty architektury na Univerzitě Innsbruck o tom, jak vzdělávat architekty
20.00  Slavnostní iniciace 101 roku vzdělání architektů v Brně s překvapením
20.30  Afterparty v prostorách dvora fakulty a studentského klubu Archa

www.100101.archi

podle podkladů pořadatele

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

19. 2. 2020 11:04:39

Re: Re: Pankrác.

Je nyní 6141.

18. 2. 2020 22:08:26

Re: Žaloba ombudsmanky kvůli Šantovce Tower

Druhá největší městská památková rezervace Olomouc má pro svoji ochranu vyhlášené ochranné pásmo, které ale nic nechrání - chybí v něm totiž výrok... Magistrátní památkáři si tak flexibilně vymýšlejí podmínky ochrany či neochrany jak se jim zamane a jak kdo přitlačí. A nemohou si to vynachválit: v památkově identickém území sem tam zamítnou nadstavbu rodinného domu a sem tam „pustí“ 22 patrový mrakodrap, jak je vidět. Dovolím si prognózu: dojemná shoda mezi špičkami už několikáté olomoucké politické garnitury a úředníky magistrátu už prošla mnohokrát ohněm, a je na ni 100% spolehnutí. Jen pro připomenutí: 3-letá nečinnost magistrátu při soudem nařízené nápravě zrušené části územního plánu a při nevyhlášení dílčí stavební uzávěry, kladné stanovisko šéfky magistrátních památkářů (na třetí pokus) poté co ho 2x zrušil nadřízený orgán. A abych nezapomněla na „zásluhy“ jednoho z největších malých mužů Olomouce – ministra kultury Staňka, který tak dlouho odkládal jednoznačné rozhodnutí svého ministerstva k této cause, až ho pro jistotu raději vůbec nestihl udělat. Nebojte. Klapne to, A když bude nejhůř, pan Křeček není paní Šabatová. Šantovka Tower bude! A protože žijeme v právní státě, který garantuje rovnost šancí a předvídatelnost práva, po Šantovka Tower začnou v prstenci ochranného pásma kolem Městské památkové rezervace vyrůstat další a další a hanácké mrakodrápky. Magistrát totiž už nebude moci otočit na obrtlíku a další stavby nepovolit. Protože precedent je precedent, tak proč toho nevyužít? Byty v oblacích, z jejichž oken se při nedělním vepřo-zelo-knedlo a lahváči budete moci dívat na barokní skvosty hluboko pod vámi…No řekněte: kdo to má? Myslíte, že bude o zájemce nouze? A město Olomouc konečně prolomí svoji provinciálnost, konečně prorazí a stane se urbanistickou raritou Evropy. Ne kvůli už dávnou okoukanému historickému jádru, ale kvůli náhrdelníků „Nabob“ Towerů kolem něj.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz