Kontakty

Stavbaweb.cz je portál sloužící pro odbornou architektonickou veřejnost, studenty, stavební a památkové úřady a laické zájemce o architekturu. Kromě aktuálního zpravodajství z oboru architektury a stavebnictví uveřejňuje podrobné informace o stavbách, reference stavebních a dodavatelských firem a informace o produktech pro stavebnictví. Registrovaní uživatelé získávají informační servis prostřednictvím e-mailového newsletteru.

Stavbaweb je úzce spjat s architektonickým časopisem Stavba, který čtyřikrát ročně přináší aktuální novinky ze světa architektury a stavění. Jednotlivá čísla jsou většinou tematicky uspořádána, přičemž stěžejní a pravidelně se vracející témata jsou věnována otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím. Časopis je určen nejen architektům, projektantům a studentům, ale všem, kdo se zajímají o architekturu a stavění.

stavbaweb.cz
Business Media One, s. r. o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
e-mail: stavbaweb@bmone.cz

Redakce
Mariana Pančíková (šéfredaktorka)
e-mail: mariana.pancikova@bmone.cz

Inzerce
Jiří Ladman
tel.: 602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmone.cz


Časopis Stavba
ISSN 1210-9568
MK ČR E 6688
Vychází čtyřikrát ročně

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
zajišťuje SEND Předplatné, s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9
tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370
e-mail: bm@send.cz
Předplatné lze objednat též na www.send.cz.

VYDÁVÁ
Business Media One, s. r. o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
IČ: 03589552
DIČ: CZ03589552
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234179
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú.: 2110944730/2700

REDAKCE
Mariana Pančíková (šéfredaktorka)
e-mail: mariana.pancikova@bmone.cz

PŘEKLADY
Milena Sršňová

ART DIRECTOR
Matěj Kotrba
e-mail: matej.kotrba@bmczech.cz

INZERCE
Jiří Ladman
tel.:  602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmone.cz

MARKETING
Kateřina Svoradová
e-mail: katerina.svoradova@bmone.cz

REPRODUKCE
DTP studio, Business Media CZ
e-mail: dtp@bmone.cz