2x dům, 6x byt

2x dům, 6x byt

Priekopnícka ulica, Bratislava

(15. 6. 2018) Laco Bartko a Martin Vojta Architekti

   
 
 
 
 

2x dům, 6x byt

Parcela rodinných domov sa nachádza na severnom okraji mestskej časti Podunajské Biskupice, na periférii  Bratislavy, v území vymedzenom hlavnými komunikáciami Popradská - Vrakunská  a  kanálom Malého Dunaja. Lokalita je stavebne aj funkčne rôznorodá  – rodinné domy; bytové sekciové, radové a vežové domy s odlišnou výškovou niveletou; objekty služieb a prevádzok; dopravná tepna. Parcela novostavieb je v stabilizovanom území.

Zadanie  projektu bolo (pri  aplikácii regulačných limitov) efektívne využitie parcely so svojimi špecifikami: stavebnou a funkčnou rôznorodosťou v okolí, odstupmi susedných objektov, geometriou a orientáciou parcely. Výsledný koncept predstavuje hybridnú formu bývania, ktorá je na pomedzí dvoch obytných foriem – samostatný rodinný dom so záhradou vs. bytová jednotka v spoločnom bytovom dome.
Objekty novostavieb zachovávajú svojou tektonikou mierku zástavby rodinných domov (členenie na dva samostatné stavebné objemy s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím, so šikmými strechami). Tvoria tak nie len hybridnú bytovú formu, ale aj stavebnú formu na pomedzí rodinného a bytového domu. Prirodzene tak dopĺňajú okolitú zástavbu individuálnych rodinných domov s gradáciou k štvor/päťpodlažným bytovým domom v tesnom susedstve.
Oba domy narábajú s rovnakou architektonickou priestorovou logikou, sú však vzájomne geometricky modifikované – overujú/potvrdzujú životaschopnosť modelu vertikálnej adície samostatných bytových jednotiek obalených v jednotnom obvodovom plášti.

Objekty sú osadené na osi parcely v smere východ-západ, na ktorej sú vzájomne odsadené a doplnené spoločným schodiskom pre byty na podlaží. Oba domy reflektujú klinovitú geometriu hraníc parcely, ktorá sa prepisuje do ich pôdorysných stôp. Hmoty sú odsadené od ulice doplnením uličného profilu parkovacími státiami na východnej hranici parcely.
V oboch domoch sú tri dvojizbové bytové jednotky, spolu šesť bytov. Na prízemí je v ťažisku parcely v oboch objektoch vzájomne dispozične zrkadlený totožný štandardný byt so záhradou. Ostatné byty sú atypické, keď každý objekt má na poschodí v ťažisku parcely atyp dvojizbového bytu s podkrovným mezanínom a strešnou terasou; na kosých stranách domov sú trojúrovňové dvojizbové byty s mezanínmi, so záhradkami a strešnými terasami v šikmých strechách.
Priestory jednotlivých bytov sa neobmedzujú len na schematickú vertikálnu adíciu, pracujú v spoločnom objeme živšie, keď sú cez seba dispozíciami prekladané. Geometrie striech domov, - v podobe ihlanových šikmých striech s dvoma zošikmenými trojuholníkovými rovinami v rozdielnych výškach ich vrcholov vpísaných na diagonálach pôdorysných stôp -, sú výsledkom susedských vzťahov bytov, objektov a ich vzájomných interakcií. Každý byt disponuje exteriérovými pobytovými plochami so súkromím – záhradou alebo strešnou terasou.

Autorská zpráva

Rezidencia  Priekopnícka ulica, Bratislava
Autor:  Martin Vojta; spolupráca Rado Zelenák, Ján Pieš
Investor:  Sikimič  s.r.o.
Dodavatel stavby: BSS s.r.o., Bratislava, stavitel: p. Papp
Úžitková  plocha: 312 m2
Zastavaná plocha: 171 m2
Obostavaný priestor:  1568 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

 
 
 
 
48.1387538
17.1945587
2x dům, 6x byt

2x dům, 6x byt
Priekopnícka ulica
Bratislava

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz