A229: Rozšíření střední školy v Belgii

A229: Rozšíření střední školy v Belgii

(18. 1. 2013) Rozšíření odborné a technické střední školy v Court-Saint-Étienne doplňuje stávající školu o novou tělocvičnu, dílny a moderní kuchyni.

 
 
 
 

A229: Rozšíření střední školy v Belgii

Rozšíření odborné a technické střední školy v Court-Saint-Étienne doplňuje stávající školu o novou tělocvičnu, dílny a moderní kuchyni.

Místo: Court-Saint-Étienne, provincie Valonský Brabant, Belgie
Autor: A 229
Spolupráce: Arcadis-Fally
Tým: Camille Carpentier, Maud Badonnel, Arnaud Raison, Gregoire Houyet, Renaud Van Espen
Realizace: 2011
Celková plocha: 5000 m2
Zastavěná plocha: 2000 m²
Rozpočet: 3 800 000 €

Foto: Serge BrisonRozšíření střední odborné a technické školy v Court-Saint-Etienne je tajemné a rafinované. Tvar budovy je překvapivý a je v dialogu s okolím. Kromě svého přitakání odpovědnosti za životní prostředí je budova ukázkou toho, že současné architektura má svou úlohu u staveb pro veřejnost.

Venkovská škola je situovaná při hlavní silnici z Wavre do Nivelles, v místě, kde řadu domů přerušuje směsice větších budov. Panorama sestává z místního administrativního centra, robustní hrubě omítané budovy školy a ze zbytků parku s rybníčkem, nad nímž je eklektický zámek z 19. století.  Hlavní část průmyslovky, která ustupuje od silnice, tvoří dlouhá budova vprostřed pozemku. Tento pravoúhlý objekt vykazuje jazyk charakteristický pro šedesátá léta, založený na pravidelném rytmu tenkostěnných modulů. Stavbu doplňují rozličné přístavby z různých dob. Výsledkem je od pohledu přehuštěná kompozice, sestávající z nestrukturovaných prvků jak z hlediska stylu, tak dispozice.

Projekt A229 využívá rozšíření školy k tomu, aby poněkud změnil organizaci celého komplexu. Návrh je jednoduchý a reaguje na stávající struktury. Zatímco hlavní budova končí náhle slepým štítem, nový objem ji prodlužuje a zarovnává s uliční čarou, dodává škole jasné průčelí směrem do parku a vyznačuje vstup do areálu. Umístění nového objemu také dělí areál a utváří dva rozdílné otevřené prostory: hřiště na západní straně a vstup pro návštěvníky školy (spolu s odděleným vjezdem pro zásobování a na parkoviště) na straně východní. Svým tvarem přístavba „překládá“ kompozici objemů původní stavby.

První jednopodlažní objem je naroubovaný na stávající jídelnu a obsahuje novou kuchyň, sklady, obslužný výtah a vykládací prostor.  Hlavní objem přístavby je pokračováním stávající konstrukce a má i stejnou výšku – dvě patra. Jsou tam dílny a sportovní hala, která je v přední části budovy, kde má výhodu přirozeného osvětlení ze tří stran. Do dalších nových prostor se nemusí vcházet skrze hlavní vchod, takže můžou fungovat nezávisle. V druhém patře je také dílna, odkud je výstup na plochou střechu, jež může sloužit k praktickému vyučování jak dělat zastřešení. Tento venkovní prostor lze v interpretaci objemů číst jako hravou přestávku. Zavěšené patio, reagující na požadavky programu, vytváří napětí mezi přístavbou a stávajícím uniformním objektem. První patro je přístupné po vnějším schodišti, které pokračuje až na střechu. Design fasád a volba materiálů novostavby napomáhají zmírnit stylové rozdíly sousedících budov. Jako v legu se skládají dohromady pravoúhlé části ze dřeva a translucentního polykarbonátu a dávají budově vzhled odlišných kvádrů v juxtapozici. Jejich barevná paleta harmonizuje se stávající budovou. Také interiér budovy je podobně abstraktní a čistý.

Stavebně se v budově uplatňují technologie a materiály odpovídající industriální architektuře. Pohledový beton, cementový potěr a polykarbonát snižují stavební náklady na minimum. Velké nejsou ani náklady na údržbu a nároky na spotřebu energie řadí stavbu k nízkoeneregtickým. Obrazovka na hřišti trvale ukazuje spotřebu energie v reálném čase – jako součást učebního programu.

Zakázek na renovaci školních budov ze šedesátých let je poměrně mnoho, neboť městská populace stoupá. To vede i k zamyšlení nad tím, jak se s měnící se společností proměňuje i vzdělávání. Výsledkem veřejné soutěže je úspěšný příklad odpovědné architektury, co se týká spotřeby energie, kontrastující s image tradičních přísných funkcionalistických škol. Způsobem, jakým funguje, a množstvím funkcí, které zahrnuje, stává se tato budova vysoce kvalitním prostorem pro vzdělávání, přičemž poskytuje studentům rozličné prostorové zkušenosti. Svou formou a čistým jazykem ujasňuje uspořádání areálu a samotné instituci propůjčuje silný výraz. 

přízemí první patro druhé patro


 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz