ANNAHOF

ANNAHOF

(10. 11. 2016) Václav Mihola

   
 
 
 
 

ANNAHOF

Přehlídka diplomových prací České komory architektů 2016
Čestné uznání: VUT, vedoucí práce Barbora Ponešová


Autorská zpráva:
Primárním záměrem je pěstování konopí a jeho následné zpracování a konzumace. Inspiruji se ve vinařství. Respektuji profil místa a plně z něj vycházím. Všechny zbytky staveb využívám k prospěchu projektu a dávám jim funkci. Vyrovnávám se s místem. Stavím v něm, opravuji ho, rozvíjím ho. Nic neničím, vše zachovávám. Stavba je transparentní. Všechny provozy jsou jednoduše „průhledné“. Nic není skryto. Až na výjimky provozů, kde je nutno striktně řešit světlo z důvodů technologického procesu. Návrh zahrnuje finanční soběstačnost, možnost expanze do okolí, jak budov, tak i pěstebních ploch

Inovace a tradice: Provazuji tyto dvě hodnoty do celku, který funguje. Bezhlavé inovace škodí. Tyto postupy pěstování jsou dovedeny k dokonalosti z undergroundové scény. Budova působí přehledně a stejně tak je i koncipována. Všechny provozy mají svoji linii, od které se neodklání. Setkávají se v komunikačních jádrech, která jsou tomu přizpůsobená. Potlačuji stereotyp pohledu na tuto tématiku. Architektura lokálně interpretuje prostor vzhledem k funkci. Forma je daná důrazem na efektivitu výroby a provozu s tím spojeným. Vytvářím příjemné vzdušné pracoviště, kde má návštěvník možnost sledovat dění. Pracovníci mají ze svého pracoviště výhled na produkty, mají je tak stále na očích a mohou se jim díky tomu plně věnovat. Pěstování probíhá celoročně. Jednotlivé cykly na sebe navazují. Stavba má působit uklidňujícím dojmem a přesvědčit tak skeptickou část společnosti negativně postavenou k pěstování konopí. Stavba je na vhodném místě pro export (Brno, Vídeň). Rovněž i pro rozšíření provozů a pěstebních ploch. Plochy venkovního pěstování jsou rozděleny do menších políček. Tato políčka nejsou nahodilá, ale tvoří sofistikovaný kód. Každé toto políčko nese jinou rostlinu a tím se rozšiřuje nabídka produktů.

Hodnocení poroty:
Mírně recesistický návrh vtiskl místu praktickou funkci, jehož nové využití může reálně pozitivně ovlivnit opuštěnou oblast. Porota ocenila zapojení zachovaných zbytků původního dvora a citlivé doplnění nových produkčních konstrukcí, které evokují podobu skleníků z konce 18. a počátku 19. století.


Výstava diplomových prací je přístupná v pražském sídle České komory architektů až do 18. listopadu 2016. V následujících měsících budou studentské práce, jež postoupily do 2. kola, vystaveny i na vysokých školách a dalších akcích ČKA. Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.  


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz