Architektura a krajina ve městě

Architektura a krajina ve městě

(21. 2. 2020) Diskusní setkání v CAMP 25. února 2020

 
 
 
 

Architektura a krajina ve městě

KDY: úterý 25. února 2020, 17.00 – 18.30 h
KDE: CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha

Kde končí krajina a začíná město?
Dokážeme být v harmonickém vztahu s přírodou a správně pracovat s vodními a zelenými prvky v urbanizované krajině?
Nechceme jako společnost mít vše – místo pro zaparkování našich aut na straně jedné i zeleň kolem bydliště na straně druhé?
Jsme schopni stavět udržitelnou architekturu a reagovat dostatečně na klimatické změny? 


Úvodní přednášky:
• Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR – Význam a přínosy „modrozelených opatření“ v urbanizovaných územích
• Petr Altmann, Area Project Manager YIT Stavo - SUOMI Hloubětín – nakládání s vodami v developerském projektu
• Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města, IPR Praha – konkrétní příběhy z metropole, v níž většina občanů touží, dle sociologických šetření, stále po zelenějším prostředí pro život

Účastníci panelové diskuse:
• Markéta Veličková, M&P architekti (role krajinářského architekta při realizaci udržitelných staveb, rekonstrukce Masarykova náměstí ve Stříbře, Park Čtyři dvory v Českých Budějovicích, záchrana stromořadí při rekonstrukci chodníku v Ostravě atd.)
• Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí, UCEEB (jak probíhá interakce budov s životním prostředím, kde hledat energetické úspory a jak snižovat emise skleníkových plynů)
• Pavel Buryška, XTOPIX (hospodaření s vodou v projektech rekonstrukce Husova náměstí v Lysé nad Labem a náměstí Svobody v Plané, památková péče a její omezení při realizaci modrozelené infrastruktury)
• Petr Jehlík, Fiala + Nemec, s. r. o. (vegetace na fasádě i střeše novostavby paláce DRN na Národní třídě v Praze)

Moderuje: Jiří Jaroš


ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE YOUNG ARCHITECT AWARD 2020
Součástí akce bude zahájení 12. ročníku soutěže pro mladé a začínající architekty do 33 let, jejíž výsledky budou slavnostně zveřejněny dne 8. září 2020 - více viz www.yaa.cz

podle podkladů pořadatele

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz