Baugruppe

Baugruppe

Praha

(27. 6. 2019) No Architects

   
 
 
 
 

Baugruppe

Baugruppe je skupina lidí, kteří spojí své finance a síly za účelem vybudování vlastního bydlení. Oproti zahraničním příkladům jsme ale pro baugruppe tentokrát nestavěli novostavbu, nýbrž přestavovali městskou vilu.

Bydlení ve vlastním historickém, ale individuálně zrekonstruovaném domě se zahradou, pár kroků od stanice metra je snem, který si může dovolit naplnit opravdu málo rodin. Když ale spojily síly hned tři takové, aby si koupily třípodlažní vilu před rekonstrukcí, bylo nám jasné, že to je velmi zajímavý experiment. A že místo utopie to musí být racionální cesta nejen k realizaci, ale i k provozu takovéhoto typu bydlení.
Proto jsme k tomuto komunitnímu projektu od počátku přistoupili pragmaticky. Z naší perspektivy bylo zásadní využít synergii společné investice, ale z dlouhodobého hlediska současně předejít kolizím v budoucím soužití obyvatel domu. V každém podlaží jsme proto navrhli každé rodině jeden zcela individuální byt i za cenu vícera stoupaček či statických zásahů. Sklep jsme podkopali a prohloubili, abychom zde zřídili společné prostory prádelny, sklepů a technického zázemí, které doplňuje i společná klubovna s krbovými kamny a kuchyňkou, kde je díky toaletě se sprchou možné i někoho krátkodobě ubytovat. K předcházení kolizím přispívá mimo jiné oddělené měření všech jednotlivých spotřeb nebo třeba vzájemné odhlučnění jednotlivých bytů. Společnou synergii představuje kromě prádelny a klubovny například společný kotel pro vytápění i ohřev vody nebo pavlačová sestava teras, na nichž naopak před sousedy není úniku – každý drb je tu slyšet.

Dům jsme pojali tak, jak byl zamýšlen – jako první mezi sobě rovnými – vévodící řadě domů v bloku. Proto jsme štít rozsvítili do symetrie novými okenními otvory a vrátili mu tektonickou poezii, o kterou dřívějším zateplením přišel. Odstranili jsme původní pokus o vikýř a na novém upravili proporce a nasazení na dům tak, aby zde opět proběhla střecha, projevila se hloubka ostění i koruna římsy. Ve prospěch zhodnocení investice jsme pak ještě domu vytrhli nezdravý zub – odstranili jeden z nepotřebných komínů, abychom si více uvolnili dispozice pro jejich individualizaci. Při aktuálních cenách nemovitostí si mj. lze snadno spočítat, že takto získaných 5 m2 užitné plochy při součtu získaného prostoru v pěti podlažích tvoří i přes vyvolané investice velice zajímavou kompenzaci například ve vztahu k ceně projektových prací.
Pojetí zahrady doplňuje celkovou koncepci tohoto městského bydlení. Zbourali jsme garáž a postavili místo ní tři samostatné kolárny se společným skladem zahradního náčiní. Byt v prvním podlaží jsme od společné zahrady odrazili sdílenou i soukromou terasou tak, aby v něm nebyla narušena intimita, a přitom si zahradu neusurpoval jen pro sebe. Dvoubarevné oplocení jsme zvýšili o jednu cihlu tak, abychom zajistili zahradě více soukromí, ale přitom neomezili veřejný prostor před ní.

Jednotlivé byty jsme pojednali v duchu domu samého, přeloženého do osobitého životního jazyka jednotlivých rodin. Každou z nich jsme předtím navštívili i v jejich původním bydlení, scházeli jsme se nad jednotlivými návrhy se všemi společně i samostatně, abychom porozuměli jejich potřebám i obavám. Výsledek, jak věříme, reaguje na jejich vlastní životní sloh jak v celku, tak v intimnějších detailech. Někde jde o preferovaný způsob mytí vlasů, jinde o barvu baru v oblíbené kavárně, někde zas o oblíbené horské panorama, společenské vytížení, či jen veselé trauma z předchozího bydlení.

Pokud můžeme posoudit, společné bydlení klientům vyhovuje, respektive je vzájemné soužití nijak neomezuje. Jedním z malých důkazů může být i to, že stále mají jedni od druhých klíče. Na druhou stranu si jsme jisti, že k tomu přispívá velkorysost a nadhled každého z nich, který není vůbec samozřejmý.

Technické informace: Dům se nachází Praze, v prvorepublikové suburbii v mírném jižním svahu za hranicí dobové Velké Prahy. Objekt byl realizován v 30. letech 20. století. Je centrálně vytápěn plynovým kotlem umístěným v prvním podzemním podlaží, který ohřívá i teplou vodu, cirkulovanou až k měřením u jednotlivých spotřebních míst (necirkuluje se tedy jen pouhá stoupačka). V prvním podzemním podlaží se nacházejí i sklepní koje, klubovna s kuchyňkou a krbovými kamny, kvůli níž jsme prohloubili a rozšířili anglický dvorek – sklepní okno, dále je zde toaleta se sprchou a prádelna. V bytech v dalších podlažích je podlahové vytápění, každý samostatný okruh místnost po místnosti je řízen vlastním přemístitelný termostat. V domě je rozvedena centrální a po bytech i dílčí LAN. Např. v prádelně je webkamera pro kontrolu, zda už je dopráno. V prádelně ve sklepě jsou též elektrické sušící skříně. Dům lze chladit splitovou klimatizací. Dům, kolna i zahrada jsou rovněž centrálně elektronicky zabezpečeny.
Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové zděné zdivo. V místě nově zřizovaných otvorů jsou nadpraží vynesena vloženými ocelovými nosníky. Vodorovné nosné konstrukce tvoří dřevěné trámové stropy. Jejich skladba byla až na nosné trámoví kompletně obměněna pro zajištění kročejové a hlukové neprůzvučnosti mezi podlažími a pro instalaci podlahového vytápění. Strop nad 1. PP je betonový deskový do ocelových nosníků. Při rekontrukci došlo k vybourání komínového zdiva, kde pak byl strop doplněn o nový ocelový nosník a železobetonovou desku. Nově budované příčky v patrech byly provedeny pomocí suchých montáží ze sádrokartonu. V místě 1. PP jsou realizovány příčky z pórobetonových příčkovek YTONG.
Stávající konstrukci krovu tvořila klasická vaznicová soustava se střední vrcholovou vaznicí. Z důvodu velkého zásahu do střešní konstrukce a nesourodých izolací různých materiálů byla většina střešní konstrukce rozebrána a ponechány pouze dřevěné prvky krovu. Tašková krytina byla použita ke zpětné montáži s laťováním. V konstrukci krovu byla vyměněna vrcholová vaznice a středový sloupek. Ve střešním plášti byly realizovány nové konstrukce pultových vikýřů. Mezi krokve byla vložena tepelná izolace z minerální vlny v odpovídající tloušťce dle požadavku ČSN. Krytinu střechy nových pultových vikýřů tvoří hladká plechová krytina falcovaná s titanzinku. Ta je doplněna klempířskými prvky stejného výrobce včetně všech doplňků střechy – oplechování prostupů, sněhové zábrany, střešní lávky a žebříky včetně kompletního okapového systému. Pod celoplošným bedněním střechy je vzduchová mezera, která je řádně odvětrána do exteriéru u okapu pomocí větrací ochranné mřížky u okapového lemování a větracího pásu vloženého u hřebene a nároží.
Střecha domu i přístřešku pro kola je odvodněna přes podokapní půlkruhové žlaby a ty jsou přes akumulační nádrž pro zalévání zahrady svedeny do vsakovacích košů na vlastním pozemku. Při rekonstrukci tak došlo k odpojení dešťové kanalizace domu od společné kanalizace a dešťová voda domem sesbíraná je likvidována vsakem na vlastním pozemku.
Nášlapné vrstvy podlah byly přizpůsobeny podlahovému vytápění. Tvoří je cementová dlažba, keramické dlažby, plnoplošné koberce, dřevěné lamely, ve sklepě pak keramické půdovky a na schodišti původní teraco. Podlahu kolny na zahradě tvoří štípané žulové kostky uložené do štěrku, stejně jako zahradní chodníky.
Interiérové zděné, štukové, truhlářské a zámečnické výrobky jsou z rozmanitých materiálů s různými povrchovými úpravami, vždy podle nároků na využití a trvanlivost každého jednoho konkrétního kusu.

Autorská zpráva
Foto: Studio Flusser

Více informací o této formě výstavby: http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe-manual


Autor: No Architects s.r.o. – Jakub Filip Novák, Daniela Nováková Baráčková; spolupráce Eva Maštálková, Barbora Jelínek, Martin Hlusička
Investor: Baugruppe
Užitná plocha: 387 m2
Zastavěná plocha: 130 m2
Plocha pozemku: 400 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz