Bednění pro Donau City Tower — nejvyšší budovu Rakouska

Bednění pro Donau City Tower — nejvyšší budovu Rakouska

(19. 12. 2012) Díky své výšce 220 m bude DC Tower nejvyšší budovou Rakouska. Pro tuto výjimečně štíhlou budovu, která se stane symbolem města, navrženou známým francouzským architektem Dominiquem Perraultem, vypracovali technici PERI ve spolupráci se stavební firmou Bögl obsáhlý návrh bednění a lešení.

 
 
 
 

Bednění pro Donau City Tower — nejvyšší budovu Rakouska

Díky své výšce 220 m bude DC Tower nejvyšší budovou Rakouska. Pro tuto výjimečně štíhlou budovu, která se stane symbolem města, navrženou známým francouzským architektem Dominiquem Perraultem, vypracovali technici PERI ve spolupráci se stavební firmou Bögl obsáhlý návrh bednění a lešení.

Lehký hliníkový panelový stropní systém SKYDECK pro betonáž stropů podlaží a šplhavá ochranná stěna RCS
Díky kombinaci osvědčené samošplhavé techniky ACS a rámového bednění TRIO vyrůstá stavba od poschodí k poschodí velmi rychle.
Šplhavá ochranná stěna RCS navíc nabízí opláštění zajišťující bezpečnost, které je flexibilně přizpůsobováno výraznému tvaru fasády.
Návrhu nosné konstrukce předcházela rozsáhlá příprava, kromě jiného i prověření v aerodynamickém tunelu. S přihlédnutím k reálným okolnostem se tak dal zjistit vliv větru na nosnou konstrukci a reakce v podporách. Vodorovné síly jsou roznášeny pomocí vysunutých příčných nosníků mezi jádrem a sloupy tak, aby bylo vnitřní přístupové jádro odlehčeno odvedením sil sloupy.
Největší výzvou pro dodavatelskou firmu Max Bögl je vedle náročnosti této konstrukce i dodržení termínů napjatého harmonogramu prací.
Detailně řešeným bedněním a lešením pro výrobu stropů a sloupů i třídílného jádra budovy přispívá také firma PERI k tomu, že hrubá stavba může být dokončena včas.
 
Krátká doba pro obedňování sloupů a stropů
Rozměry sloupů budovy jsou proměnlivé.
Bednění pro výrobu sloupů s průřezem od 0,60x0,60 m do 1,20x1,20 m a výškou 3,25–6,50 m je sestaveno z nájemních dílů systémů MAXIMO, TRIO i RAPID. Aby se práce na stavbě minimalizovala, dodala firma PERI předem smontované bednění pro sloupy. To se využívá i pro nakloněné sloupy vysunutých příčných nosníků. Rovněž to umožňuje zohlednit body vazeb podpěr štítu.
Stropy běžných podlaží mají tloušťku 25 cm a jejich tvar je vytvářen s pomocí dílů hliníkového panelového stropního bednění SKYDECK. Systém padacích hlav umožňuje brzké odbednění a přesunutí potřebného materiálu na další úsek, čímž se redukuje množství potřebné na stavbě. Navzdory uspořádání balkónů, které je jiné v každém podlaží a znamená změnu půdorysu, může být minimalizován počet míst, kde je potřeba bednění přizpůsobovat. Na stavbě je použito stropní bednění pro plochu dvou podlaží, dále následují dvě podlaží lešení. Skydeck slouží také ke zhotovení 200 cm tlusté betonové stropní desky podlaží vysunutých příčných nosníků. K přenesení tohoto velkého zatížení byly stropy betonovány nadvakrát s doplňkovým opatřením přidaných podpěr.
Správně naplánovaný postup prací se systémem SKYDECK a malá hmotnost jeho jednotlivých dílů pomáhaly stavařům dodržet termíny dané harmonogramem prací pro realizaci stavby.
Pro přemísťování stropního bednění navrhli technici nákladní výtahy RCS. Byly vestavěny do instalačních šachet na čelní straně budovy a sloužily k přemísťování stropního bednění nezávisle na jeřábu až do výšky čtyř podlaží.
 
 
Šplhání ve čtyřdenním taktu
Při realizaci tří jader budovy DC Tower jsou nasazeny různé varianty samošplhavého lešení PERI ACS kombinovaného s osvědčeným rámovým bedněním TRIO. Oba tyto systémy se jevily díky své flexibilitě jako nejvhodnější ke splnění všech požadavků zhotovitele stavby.
Stěny jader mají nejen velkou tloušťku až 1,00 m, ale i velký stupeň vyztužení. Aby mohl být postup výstavby rychlejší, byly armovací koše, které přesahují přes tři podlaží a jsou vysoké až 9,60 m, smontovány předem. Případnou změnu polohy tak vysokých armovacích košů fixují úchyty k vnějšímu lešení nad bedněním. V některých místech jsou monolitické betonové stěny doplněny prefabrikáty, které stavaři vkládají před betonáží do bednění.
K provádění armovacích prací slouží pracovní lešení ze systému PERI UP Rosett Flex, které je postaveno na šplhavém lešení uvnitř jádra. Pracovní lešení je vybaveno odklápěcími otvory, které umožňují během prováděných prací vestavbu prefabrikovaných schodů.
To, že mohou jádra šplhat nezávisle na sobě, zajišťuje maximální flexibilitu. Po kratší době zapracování dosáhli stavbaři při výrobě záběrů vysokých 3,50 m pravidelného čtyřdenního cyklu. V průběhu dvou týdnů tak vznikají tři podlaží.
 
 
Bezpečná práce na výrazné fasádě
Zkoušky v aerodynamickém tunelu nejsou podkladem jen pro dimenzování nosné konstrukce, ale i pro navrhování ochranné šplhavé stěny.
Dočasné opláštění na bázi šplhavého kolejnicového systému chrání vždy 3,5 podlaží a v průběhu stavebního procesu odolává rychlosti větru 160 km/hod. Ochranná stěna proto dovoluje efektivní vykonávání prací ve všech podlažích a za všech situací.
Díky opakovaně zalomené fasádě se půdorysy podlaží neustále mění. Opláštění se proto musí tomuto proměnlivému tvaru přizpůsobovat.
Firma PERI k tomu zkonstruovala speciálně řešené ukotvení s proměnným sklonem ochranných stěn, které dovoluje hydraulické šplhání bez nutnosti přestaveb.
U měnícího se bočního vyložení slouží posuvné díly lešení k nepřetržitému zabezpečení zaměstnanců.
Aby byla také na příčných stranách výškové budovy zajištěna jedna průběžná ochranná stěna, využívají stavaři na stavbě doplňkové panely, které se v závislosti na šířce budovy buď použijí, nebo nepoužijí.
 
Pečlivé plánování a spolupráce s prováděcími firmami
Plánovaná krátká doba výstavby vyžaduje pečlivou přípravu projektových a logistických procesů a následně i flexibilitu a rychlé reakce zodpovědných osob v týmu PERI. Technici firmy PERI proto vše navrhovali v úzké spolupráci s firmou Bögl. To minimalizuje nutné úpravy v průběhu realizace.
Vedení projektu PERI je pak pravidelně k dispozici i ke spolupráci a organizaci prací přímo na místě.
Použití materiálu a množství materiálových zásob se dá díky takové zkušenosti optimalizovat a hospodárně přizpůsobit.
podle podkladů firmy PERI
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Administrativa

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz