Brněnští architekti uspěli v rakouské soutěži

Brněnští architekti uspěli v rakouské soutěži

 
 
 
 

Brněnští architekti uspěli v rakouské soutěži

Spolupráce brněnského architektonického studia CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS a vídeňské kanceláře BKK-3 přinesla první úspěch. Architekti se zúčastnili architektonicko-urbanistické soutěže na 700 bytů v plánovaném bytovém komplexu GreenCity v rakouském Grazu a jejich návrh opakované skupiny tří objektů propojených společným dvorem se probojoval mezi tři nejlepší projekty.

Hlavním tématem architektonické soutěže na obytnou zástavbu území, které se ve svém západním okraji dotýká štýrského biokoridoru, bylo „bydlení v zeleni“. Celý koncept navrhovaného projektu nesoucího název Green City Graz stojí na vytvoření jasné hierarchie veřejných a poloveřejných prostor pomocí jednoduchých objemů bytových domů. Projekt je založen na logické návaznosti několika typů zelených prostranství, od zmiňovaného biokoridoru, přes centrální park, menší poloveřejné zelené náměstí, až po dvůr - společenskou terasu sdílenou několika domácnostmi. V projektu se architekti snažili aplikovali udržitelné aspekty tvorby životního prostředí.

V otázce ekonomické udržitelnosti se jedná nejen o problematiku správy a údržby ploch, ale také o přístup k využití drahé půdy a pozemků. Formovat přidanou hodnotu veřejných a poloveřejných prostor, respektive vylepšit jejich kvalitu, je možné i bez velkých investic navíc. Vhodnou kombinací objemů domů tvořících venkovní prostor lze rozrůznit plochy bez nutnosti výstavby plotů či zdí.

Budováním společenské udržitelnosti v rámci daného projektu je myšleno především tvarování prostoru tak, aby mohl být využíván širokou skupinou obyvatel. Za poslední půlstoletí jsme mohli sledovat vývoj obytné krajiny od anonymních ploch panelových sídlišť, v nichž se často ztrácelo lidské měřítko, až po soustavy minimálních pozemků za vysokou zdí doplňující pitoreskní architekturu satelitních měst. Ani jedna z těchto podob však neměla potenciál vytvořit podhoubí pro rozvoj a fungování společenských vazeb mezi obyvateli, což se nakonec ukázalo jako jedna z hlavních příčin úpadku celého území.

Ekologie a životní prostředí v místech určených pro bydlení má několik rovin a je nutné zohlednit udržitelnost jak vnitřních, tak vnějších prostor. Za zmínku stojí nejen nízkoenergetické řešení staveb produkujících nulové emise oxidu uhličitého, ale také již samotné používání stavebních materiálů vyrobených z recyklovaných či obnovitelných zdrojů. Nedílnou součástí je zohlednění charakteru klimatu během všech čtyř ročních období. Vzájemným natočením domů můžeme dosáhnout dostatečného oslunění bez přílišného přehřívání a přirozeného proudění vzduchu bez nuceného a energeticky náročného větrání. Podobné nároky je nutno klást i na prostory venkovní. Pro docílení pozitivních výsledků je nezbytná komplexita řešení, proto je snahou vyvíjet koncepce veřejného prostoru s důrazem na hospodaření s dešťovou vodou, obnovitelnými zdroji energie, splašky a podobně.CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS je mezinárodním atelierem se sídlem v Brně. Působí v oblastech architektury, urbanismu a krajinářské tvorby. Sdružení je složeno ze dvou hlavních architektů – Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Oba působí na Fakultě architektury VUT v Brně v atelieru doc. M. Wittmanna.
tisková zpráva
 


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.