Budoucnost územního plánování leží ve 3D

Budoucnost územního plánování leží ve 3D

(24. 2. 2020) Nabízí snadnější orientaci i představu o tom, co přinese nová výstavba

   
 
 
 
 

Budoucnost územního plánování leží ve 3D

Územní plán je pro města a obce zcela zásadním dokumentem. Práce s ním pak zejména pro občany není zdaleka tak jednoduchá, jak by se od takového dokumentu očekávalo. Podle odborníků tak budoucnost územního plánování leží ve využití 3D technologií. Ty nabízejí snadnější orientaci, ale i lepší představu o tom, jak nová výstavba ovlivní stávající podobu místa. Jako první v Česku už novinku zkoušejí v jihočeských Rakovicích.

Příprava územního plánu je pro řadu měst a obcí velmi složitým procesem. Účastní se ho velké množství subjektů a jednání o výsledné podobě se mohou protáhnout i na řadu let. Například současný územní plán města Brna je v platnosti už více než čtvrt století a vydat nový město plánuje až v roce 2022. „Počítáme s tím, že hned po jeho vydání začneme s prací na zcela novém územním plánu Brna,“ říká Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, který má projekt na starost.

I když je Brno, co se doby mezi vydáním aktuálního a nového územního plánu týče, extrémní případ, pro všechny obce platí, že práce s výsledným dokumentem není, zvláště pro laika, vůbec jednoduchá. Pro uživatele je orientace v kombinaci textové části o desítkách stran a mapových podkladů přinejmenším nesnadná. A jen těžko se při pohledu na plán dá správně představit, jaké důsledky budou mít na stávající zástavbu nově navrhované plochy.

Nevýhody dvourozměrných územních plánů by mohl v blízké budoucnosti smazat přechod obcí a měst k využití 3D technologií. Takový model totiž ukáže obec přesně tak, jak je. „Pro jeho přípravu jsou využita data ze šikmého leteckého snímkování lokality, která jsou následně vizualizována. Budovy jsou pak ve výsledku naprosto věrohodné a s reálnou texturací. Díky tomuto řešení se tak lze v územním plánu prostorově jednoduše pohybovat a prohlížet detaily na budovách i plánovaných stavbách nebo plánované veřejné zeleni.“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která se specializuje na letecké snímkování.

Pro laika je pak orientace v územním plánu, v němž vidí území obce ve všech souvislostech, daleko snazší. Následně pak může jedním klikem na vybrané místo zjistit základní informace o tom, co na daném pozemku může a nemůže stavět a za jakých podmínek. Stejně tak se jednoduše dozví, jaká infrastruktura se k danému pozemku váže.

Podle odborníků se navíc využitím 3D modelů obce a města snáze vyhnou i negativním vlivům špatně naplánované zástavby. „Díky tomuto projektu a možnosti modelovat například navrhovanou výstavbu, zeleň, dopravní nebo technickou infrastrukturu je možné vidět předpokládanou podobu obce nebo města tak, jak ji územní plán navrhuje. Pro zastupitelstva a veřejnost je tak snazší si uvědomit, jaká pozitiva a negativa může projednávaný návrh do budoucna přinést,“ komentuje Lenka Šímová, jednatelka společnosti Studio Map, která se na územní plánování specializuje.

3D územní plán již v Česku testují první obce
Územní plán ve 3D si v minulých měsících nechala jako první v Česku připravit jihočeská obec Rakovice, ve fázi přípravy je pak obdobné řešení i v obci Orlík nad Vltavou. Vedení rakovické radnice si přitom již nyní novinky v územním plánování chválí. Starosta obce Michal Počta vyzdvihuje zejména vizuální podobu plánu a právě snadnější orientaci v něm. „Od tohoto řešení očekáváme využití při pasportizaci majetku a jeho správě či snadné a rychlé získávání informací o parcelách, stejně jako i údajů potřebných při zpracování žádostí o dotace. V neposlední řadě pak také přiblížení územního plánu široké veřejností,“ říká starosta Rakovic.

S modely měst již pracují architekti
Možnosti využití reálných 3D modelů pro plánování jsou široké, s modely budov i celých městských tříd doposud pracovali zejména architekti. Těm práce s nimi umožňuje využívat například nástroje pro měření délek, výšek nebo ploch objektů. Přístupné jsou jim též dynamické analýzy viditelnosti, oslunění a zastínění. Ověřit si tam mohou například i to, jaké stíny vrhají budovy v libovolný den a hodinu v roce. A to nejen u stávajících budov a objektů, ale i těch plánovaných.

„Mají totiž možnost do modelu nahrávat projekty nových staveb či rozvojové záměry k posuzování doplněné o katastr nemovitostí, územní plán ve 3D a další informace vhodné pro interaktivní vizualizaci města. To jim umožní podívat se, jak plánovaná stavba skutečně zapadne do stávající zástavby či podoby města,“
dodává Drahomíra Zedníčková s tím, že současný nástup 3D územních plánů umožní to samé, jen ve větším měřítku, i obcím a městům.
___

Obrázky jsou kombinace 3D modelu obce, hranice parcel KN (černé linie), sítí (barevné linie), ploch nového územního plánu a plánu nové zeleně a výstavby.

tisková zpráva


Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

24. 2. 2020 20:36:06. Re: Budoucnost územního plánování leží ve 3D. Jitka

  Podle snímků jde o územní plán s prvky regulačního plánu. Ani si nechci představovat pracnost jeho projednávání.
Pokud jde o 3D model se všemi popisovanými možnostmi, bylo by to krásné, ale v současnosti je problém získat od poskytovatelů údajů o sledovaných jevech alespoň základní přesná data. Získat potřebné atributy zní jako z říše snů. A to ani nemluvím o tom, že spousta subjektů ani neví, že něco jako povinnost poskytovat data existuje. To aby byl pořizovatel ÚAP nebo ÚP věštec.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

6. 8. 2020 16:56:21

Re: Nový koncertní sál v Ostravě

Byť to bude vypadat trochu přízemně, ale nemohu najít investiční náklady. Mělo by to být 2 mld. Kč. Jistě díky dobrému rattingu, jak nám sděluje primátor, si město může dovolit dost vysoké půjčky, zejména když uvážíme, že mezi investice s účastní rozpočtu města patří i parkovací plochy P+R, nový kampus-dílčí sportovně vzdělávací areál Ostravské Univerzity na Černé louce, stavba Černé kostky (technická knihovna) naproti Domu kultury v podzemními parkovišti a postupná modernizace tramvajových tratí v celém obvodu města s dodávkou nových švýcarských tramvajových souprav (jsou skvělé). Zatím jsem nečetl souhrnný investiční plán na příští roky s tím, jak se budou tyto úvěry splácet, a jak jsou plánovány příjmy města. Jak se s tímto neúplným výčtem (chybí několik miliardových akcí pro sport a další společenské účely, např. v Krásném Poli nebo v bývalém areálu Ostravské rafinérie u Fifejd) velkých akcí porovná pokus prosadit tragické prodloužení tramvajové trati od Slovanu kolem Duhy až ke Globusu a s tratí kolidující projektově rozpracovaný Severní spoj od D1 do Poruby. To nemá veřejnost tušení. A má ho Magistrát, tedy ambiciózní primátor? Není už postaveno nebo nachystáno dost památníků, které nám budou jeho "Macurovskou éru "vlády nad městem navždy připomínat? Musí to vše snad i dobré, co napáchal, zhatit jednou zbytečnou investicí i proti potřebám města a proti zásadnímu nesouhlasu dotčených městských obvodů v Porubě? I za cenu obrovského zadlužení města na roky dopředu? Doufám, že ho okolnosti včas zastaví, aby přestal vyhazovat peníze města na předem ztracenou a jasně hloupou akci, jako je tato tramvajová trať ke Globusu skrz plně urbanizované a přírodně skvěle stabilizované prostředí 3 městských obvodů! Jediným motivem k rozjetí této monstrakce v roce 2017 byl dnes již propadlý příslib 1,5 mld. Kč z evropských fondů. Dnes to hodlá primátor financovat jinak, ale možná sám neví, jak. Osobně si myslím, že ten záměr bude nakonec zrušen. Investovaných 30 až 40 milionů Kč do přípravy stavby město hravě odepíše. To jsou přece drobné proti již výše uvedeným stavbám.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz