Bydlení jako druhou kůži prezentuje studentská soutěžní přehlídka

Bydlení jako druhou kůži prezentuje studentská soutěžní přehlídka

(20. 3. 2014) Ve čtvrtek 13. března 2014 byly na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze vyhlášeny výsledky studentské soutěžní přehlídky Druhá kůže. Výstavu projektů, která je k vidění v prostorách Fakulty architektury do konce března, zahájil a ceny autorům nejlepších bytových staveb předal děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus.  

 
 
 
 

Bydlení jako druhou kůži prezentuje studentská soutěžní přehlídka

Ve čtvrtek 13. března 2014 byly na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze vyhlášeny výsledky studentské soutěžní přehlídky Druhá kůže. Výstavu projektů, která je k vidění v prostorách Fakulty architektury do konce března, zahájil a ceny autorům nejlepších bytových staveb předal děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus.  


Třicet nominovaných studentských projektů vypracovaných v zimním semestru akademického roku 2013–2014 prezentuje rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení. Přehlídka již třetím rokem přispívá k reflexi ateliérové výuky a k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na FA ČVUT.
 
„Ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.”
 Thomas Schröder.
 
Motto soutěžní přehlídky vystihuje cíle předmětu ATBS – Ateliér bytová stavba, který studenty ve třetím semestru seznamuje s bytovou problematikou v nejširším slova smyslu. Pozornost studentů obrací k definování vnějších a vnitřních vztahů objektu, stabilitě prostředí, struktuře objektu nebo k použití základních materiálů.
 
Projekt se v ateliérech FA ČVUT zadává jako úloha s jasným bytovým programem v konkrétním místě a urbanistickém kontextu. Interpretace daného tématu je ponechána na vedoucích ateliérů. Na soutěžní přehlídce jsou proto k vidění jak rodinné, tak bytové domy do městských proluk, ale i věžové bytové domy nebo experimentálního činžovní dům pro Ostrov umění.
 
Porotu ve složení Markéta Cajthamlová, Jakub Fišer, Pavla Kordovská, Karel Mrázek a Jaroslav Wertig nejvíce zaujal holistický přístup, kultivované dispoziční řešení a hledání rafinované prostorové struktury a vítězem Druhé kůže se stal Marek Pertlíček (Ateliér Aulík) s projektem Vnitřní periferie Prahy – přerušené město. Porota ocenila ucelené řešení, které komplexně pracuje s kontextem, měřítkem a moderní formou a vyzdvihla lapidárnost výrazu zasazenou do původní struktury Záběhlic.
 
 
Na druhém místě se umístil projekt Bydlení u Radbuzy Veroniky Landové (Ateliér Mádr), u kterého porota kladně hodnotila čisté, jednoduché a funkční dispozice a klidné neokázalé ztvárnění fasád a vyzdvihla grafické zpracování prezentace.
 
 
Třetí místo obsadil Adam Kolovratník (Ateliér Cikán), jehož projekt Město u řeky – bytový dům s galerií a kavárnou netradičně kombinuje funkce bydlení a veřejného prostoru v bytovém domě.
 
 
„Při našem pohledu ‚z venku‘ by se tak mohlo zdát, že projekt bytové stavby je v učebním plánu zařazen příliš brzy. Že pro komplexní přístup k návrhu a pro zodpovědné řešení všech aspektů této typologie studentům druhého ročníku ještě chybí jistá zkušenost. Tak to ale není – spíše je škoda, že se během studia již mnoho z nich k tomuto tématu nevrátí. Proto bychom chtěli kromě účastníků soutěže vyjádřit své uznání i těm, kdo toto téma ve svých ateliérech soustavně vyučují a i pro další ročníky nad rámec ATBS dále vypisují, “ uvedl v závěrečné zprávě předseda poroty Jakub Fišer.
 
V historii architektury byl rodinný dům pro řadu významných architektů stěžejním tématem jejich tvorby a manifestací nových architektonických teorií. Také v současnosti jsou rodinné a bytové domy jednou z nejčastějších typologií a její zvládnutí je jedním ze základů architektonického řemesla. Jak se s „bytovkami“ od prvního konceptu po finální prezentaci vypořádali ve svých ateliérových projektech studenti druhého ročníku, představuje do 31. 3. 2014 výstava v atriu Fakulty architektury ČVUT v pražských Dejvicích.

Více informací o studentské soutěžní přehlídce Druhá kůže najdete zde
tisková zpráva

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz