Bytové domy 4 Dvory, České Budějovice

Bytové domy 4 Dvory, České Budějovice

(31. 5. 2021) Malý Chmel

   
 
 
 
 

Bytové domy 4 Dvory, České Budějovice

Soutěž na dostupné městské bydlení - 1. místo v soutěži

Město České Budějovice uspořádalo architektonicky-urbanistickou soutěž o návrh novostavby městských bytových domů v nově vznikající lokalitě 4 Dvory. Pro občany mají nové městské nájemní byty představovat alternativu k čistě tržnímu bydlení. V soutěži se ateliér Malý Chmel umístili na prvním místě s návrhem, který usiloval o nalezení architektonické kvality při zachování běžných standardů. Snahou bylo vytvořit kvalitní velkorysé byty a pokud možno eliminovat klasické chodby. Projekt počítá s výstavbou 6 šestipatrových budov s podzemním parkovištěm- 5 z nich jasně vymezuje prostor bloku, poslední pak stojí v jeho středu. Město jako veřejný zadavatel věří, že bytové domy budou pro ostatní stavebníky ve městě ukázkovým příkladem, že i při běžných stavebních nákladech lze docílit vysoké kvality bydlení.

Koncepce a urbanismus
Návrh počítá se vznikem šesti budov ve dvou etapách s parkem ve vnitrobloku, který plynule navazuje na park sousedící. Pět z nich vymezuje nový blok a uliční čáru, zvenku vytváří určitou pravoúhlost a pravidelnost vůči okolním ulicím, zatímco do vnitrobloku jsou tvary budov nepravidelné - dynamičtější a vytváří vnitřní krajinu s poslední šestou budovou. Vůči sobě jsou jednotlivé hmoty orientovány uvolněně s důrazem na vizuální komunikaci a průhledy mezi budovami. Prostory jsou dynamické a plynou mezi jednotlivými domy.

Cílem bylo vytvořit příjemné prostředí vnitrobloku s přímou návazností na okolí. Orientace, pozice a tvar budov vytváří otevřenou vzdušnost a umožňují ideální proslunění venkovního prostoru i bytů. Poslední podlaží je ustoupené vždy ze dvou stran v duchu regulace lokality.

Řešené území je součástí lokality 4 Dvory, která vyrůstá na místě bývalých kasáren a vojenského tankového cvičiště. Lokalita 4 Dvory sousedí s dvojicí největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Díky charakteristickému klínovitému tvaru se území postupně rozevírá do divoké krajiny Vrbenských rybníků. Jedná se také o největší rozvojovou zastavitelnou plochu v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. Po demolici většiny kasárenských budov v roce 2013 byla městem realizována část základní technická a dopravní infrastruktury a následně v roce 2015 založen park 4 Dvory, který vznikl na základě architektonické soutěže.

Krajinné řešení
Krajina mezi budovami je volně prostupná, mírně zvlněná, výsadbou stromů vytváří park s cestičkami a pobytovými místy. Je zde také dostatek prostoru pro soukromé předzahrádky bytů, které jsou odděleny živými ploty. Prostor mezi budovami je rozdělen na východní – spíše více komunikační a udržovanější a na západní – klidnější část s květnatou loukou. Směrem od ulice se terén pozvolna zvyšuje, vzhledem ke zvýšenému podzemnímu parkovišti. Toto zvýšení je však plynulé a pozvolné, není bariérou. Celá plocha vnitrobloku je spádována do systému retenčních nádrží. Ten je důmyslně propojen s odvodněním střech jednotlivých budov a s průlehy pro retenci povrchové vody. Z retenčních nádrží je pak voda distribuována pro potřeby závlahy.

Byty
Dispozice a tvarové řešení bytů vychází z urbanismu a z tvarů jednotlivých budov. Záměrem nebylo nucené ortogonálních řešení, nýbrž přizpůsobení se celku. Snahou bylo vytvořit kvalitní prostorové vazby a pokud možno eliminovat klasické, čistě funkční, chodby. Byty jsou tak uvolněné, mnohdy nepravidelné, vynikající prostorovou pobytovou kvalitou s plynoucím prostorem. U většiny bytů navrhujeme také venkovní pobytový prostor – lodžii, případně v přízemí předzahrádky. Lodžie byla zvolena záměrně, jakožto intimní řešení venkovního soukromého prostoru, chráněné jak vizuálně, tak proti nepřízni počasí.

Parter
Úroveň 1. nadzemního podlaží je o 1,5m vyvýšena nad úroveň okolních ulic. Díky tomuto vyvýšení navrhujeme byty i v tomto podlaží s orientací do ulice, směrem do vnitrobloku pak mají byty soukromé předzahrádky, které navazují na vyvýšený vnitroblok. V menší části je parter přímo na úrovni ulice. V těchto místech jsou pak umístěny jednak vchody do bytových domů a dále pak drobná občanská vybavenost jako jsou obchody, kadeřnictví, ateliery, atd.

Suterén a dopravní řešení
Suterén je řešen jako jeden kompaktní prostor dopravně napojený dvěma rampami. Suterén je navržen jako dvoupodlažní a slouží pro parkování 155 automobilů v I. etapě a 133 automobilů v II. etapě. Jsou zde dále umístěny skladovací kóje pro jednotlivé byty, kolárny a technické místnosti. Parkování je řešeno v jednoduchém, racionálním a ortogonálním rastru, kdy jsou západní a východní polovina vůči sobě o půl podlaží posunuty a propojeny rampami – toto výškové posunutí kopíruje přirozenou svažitost území.

Stavebně-technické řešení
Na základě uvažovaných geotechnických podmínek předpokládáme založení objektů i podzemního parkingu na pilotech. Podzemní podlaží - stěny i stropy navrhujeme jako železobetonové monolitické. Nadzemní části jsou pak navrženy se svislými nosnými konstrukcemi z keramických tvárnic, stropy a jádra pak jako železobetonové monolitické. Fasáda je navržena s kontaktním zateplovacím systémem. Projekt usiluje o nalezení architektonické kvality při zachování běžných standardů.

Rozložení bytů a etapizace
Vzhledem ke zvolenému řešení – samostatně stojící objekty – je etapizace dělena podle jednotlivých, celých budov. V souladu se zadáním mají navržené bytové domy v první etapě 145 bytů a dále 142 bytů v etapě druhé. V první etapě budou postaveny tři objekty z šesti celkových a přibližně jižní polovina podzemních prostor. Ve druhé etapě budou postaveny zbývající tři nadzemní objekty a zbývající severní část.

Informace o projektu:

Klient: Město České Budějovice
Lokalita: České Budějovice
Fáze: Dvoufázová otevřená anonymní architektonická projektově-ideová soutěž o návrh, 1. místo, počet návrhů: 33
Rok: 2020 - 2021
Architekt: Malý Chmel - www.maly-chmel.cz, instragram: @malychmel
Tým Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Petr Malý, Natálie Ivkovičová, Petra Mlýnková, Georgi Dimitrov, Anna Vrzalová, Marek Hlavička
Konzultace landscape: Karolína Röschl
Oslunění: DEKPROJEKT, Lucie Stražovanová
Vizualizace: Ondřej Žvak (@zvakvisualstudio), Malý Chmel

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

31. 3. 2023 18:50:36

Re: Re: Re: Novela stavebního zákona nenaplnila svůj možný poten...

Vy si vážně myslíte, že politici nemluví o tom, jak fungují místní municipaity proto, že jsou slepí? To snad ne. Vždyť jsou to titíž lidé. Proč myslíte, že ustoupili tlaku obcí na ponechání obecných stavebních úřadů pod kuratelou samosprávy? Prý že by k nim měli lidi dál - ale ty úřady tam přece měly zůstat jako pobočky. Jenže politici v parlamentu přece nemohou říct politikům z obcí, že jejich jediný argument pro zrušení centrálního úřadu je lež. Ó pardon, zapomněla jsem na druhý: obce by ztratily vliv. Ale na co vlastně, když tak vehementně tvrdí, že do výkonu státní správy nezasahují. Místo toho by přece stačilo přidat jednoduchou větu, že obec je na svém území vždy dotčeným orgánem. A mohla by si třeba jako dotčený orgán hlídat soulad s územním plánem, který si sama schválila. To by bylo krásné - hned by se snížil počet úředníků státní správy :-) Jinak souhlasím, že za tabulkový plat se na úřad odborníci shánějí těžko. A pak se ještě musí rozloučit s kreativitou, kterou by stavebníci tak chtěli, protože úředník prostě smí jen to, co má v zákoně. A co si budeme povídat, ten je každou novelou horší a horší. Bylo by to krásné, kdyby už ministerstva přestala vymýšlet další a další úkoly, zákazy a příkazy, hlídání tohohle a támhletoho, a místo toho začala likvidovat nepotřebné předpisy. Bez toho přece nikdy nemůže dojít k tolik slibovanému snížení byrokracie.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz