Bytový dům Cihlářská

Bytový dům Cihlářská

(27. 10. 2016) Radim Lička - Dimense architects

   
 
 
 
 

Bytový dům Cihlářská

Cílem investora byla výstavba domu s malometrážními byty pro přechodné ubytování, parter slouží pro komerční účely. Pozemek je součástí městského bloku v Brně mezi Lidickou třídou a Cihlářskou ulicí. Objekt doplnil proluku z ulice Cihlářská a navazuje na dům na Lidické třídě. Proluka byla široká 9,85 m, její hloubka je 12,9 m, resp. 16,7 m. K bytovému domu z ulice Lidická bylo doplněno nové 1.NP a 1. PP. První nadzemní podlaží po demolici dvorní přístavby zabírá celou zbývající nezastavěnou část parcely, první podzemní podlaží propojuje oba objekty na parcele.
Hlavní hmota objektu zabírá celou šířku proluky a její hloubka odpovídá pouze úrovni zastavění sousedním objektem Cihlářská 8. Vznikl tak vnitřní dvůr umožňující osvětlení a přirozené větrání místností situovaných dovnitř proluky. Objekt má sedlovou střechu, výšková úroveň okapu a hřebene stavby je shodná s úrovněmi sousedního domu.

Přízemí zastavělo celou hloubku parcely (rozměry 9,85 m x 12,9, resp. 16,7 m, zastavěná plocha 148,53 m2). V uliční části proluky je bytový dům se šesti nadzemními podlažími a s nevyužívaným podkrovím. Půdorysné rozměry jsou 9,85 m x 8,30, resp. 11,06 m, s podlažní plochou 101,08 m2. Od 2. NP tak vzniká volný prostor se střešní terasou. Stavbu tvoří jednoduché pravidelné hmoty, směrem do ulice od 3.NP až nahoru po celé šířce probíhá arkýř, směrem do dvora po celé výšce objektu rizalit s centrálním vnitřním schodištěm.
V přízemí jsou komerční plochy a vstupní prostory bytového domu se zapuštěným závětřím. Podél vstupního závětří jsou umístěny uzavíratelné niky pro kontejnery na domovní odpad, nika pro pojistkovou skříň a pro elektroměry. Za zádveřím ze schodišťového prostoru je přístup do místnosti pro uskladnění kol a kočárků. Na každém podlaží jsou dva byty kategorie 1+kk, orientované kolmo k jihozápadní uliční fasádě.

Stavební konstrukce tvoří zdivo Heluz, stropy jsou železobetonové, konstrukce krovu je  ocelo-dřevěná.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

27. 10. 2016 21:05:13. Re: Bytový dům Cihlářská. Jan Mynařík

 
 
 
 

27. 10. 2016 21:05:13. Re: Bytový dům Cihlářská. Jan Mynařík

  Dům sám o sobě není špatný, vadí mi ovšem uliční arkýř, který díky svému velkému vyložení do ulice velmi omezuje boční výhled z oken sousedních domů. Bezohledné vůči sousedům.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz