Bytový dům v Českém Krumlově

Bytový dům v Českém Krumlově

Český Krumlov

(9. 3. 2018) Boq architekti

   
 
 
 
 

Bytový dům v Českém Krumlově

Chtěli jsme vytvořit objekt, který svou hmotou a polohou reaguje na historické centrum města. Základní objem tvoří kvádr se sedlovou střechou, který je z čelních stran seříznut rovnoběžně s přilehlou hranicí pozemku. Je zde snaha o reflexi rostlé zástavby tím, že jsme respektovali kosé hranice pozemku i při dodržení povinných odstupových vzdáleností.
Jednoduchost hmoty je rozbita ústředním prvkem celého objektu, a to arkýři. Arkýře pod úhlem vystupují z domu do prostoru, takže vznikají zajímavé průhledy z jednotlivých místností. Vnitřní prostory domu pomocí těchto arkýřů získávají východní, eventuelně západní světlo a to zejména při severní fasádě objektu.
Dům je rozdělen na dvě poloviny se samostatným vstupem a schodištěm; v každé části jsou tři byty. Vzhledem ke svažitosti pozemku a okolní komunikaci je na části půdorysu navržen polosuterén, kde jsou umístěny čtyři samostatné garáže. Další dvě parkovací stání se nachází v horní části pozemku.
Dvojdům obsahuje čtyři byty 3+kk a dva byty 2+kk. Byty jsou orientovány na východ a západ, přičemž hlavní obytný prostor je vždy navržen k jižní straně pozemku, tedy ke klidové okolní zástavbě.
Materiálově je exteriér domu řešen fasádním obkladem velkého formátu (např. cembrit) tmavě šedé barvy, v kombinaci s dřevěným obkladem arkýřů, střešní krytina bude plechová.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
48.8127354
14.3174657
Bytový dům v Českém Krumlově

Bytový dům v Českém Krumlově
Český Krumlov

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz