Bytový dům v Pardubicích

Bytový dům v Pardubicích

(28. 11. 2022) Med Pavlík architekti

   
 
 
 
 

Bytový dům v Pardubicích

Soudobý nájemní bytový dům vznikl rekonstrukcí řadového městského domu a zastavěním sousední nárožní proluky. Proluka se nachází na rozhraní blokové zástavby z počátku dvacátého století a sídlištní zástavby z padesátých let dvacátého století. Navíc je jedním z nároží tzv. Benešova náměstí. Uliční hranu v okolí nároží tvoří domy podobných objemů, rozdílné členitosti fasády, ale převážně dodržující výšku říms a nasazení střechy. 


Při rekonstrukci původního objektu jsme obnovili originální polohu vstupu. Schodiště v rekonstruované části s atmosférou první republiky obsluhuje bytové jednotky v obou částech domu. Přístavba na schodiště navazuje přirozeně osvětlenou chodbou při severní straně domu. Nároží pozice je podpořena vertikálním principem s dekorativním rozmístěním okenních otvorů pro jednoznačnou zapamatovatelnost místa. Vyznění nárožní věže je podpořeno podříznutím v úrovni parteru, které rozšiřuje veřejný prostor, a dále také subtilním řešením navazujících teras podporujících nejen vyznění věže, ale také zajišťujících jemný vizuální přechod na sousední objekty a rytmizaci fasády do měřítka uliční fronty. Nárožní předsazený objem kvádru – věže, je od zbytku přístavby vizuálně oddělen jinou barevností a strukturou fasády. Výškově navazuje na hřeben protějšího domu. Parter přístavby je v nárožní poloze aktivován komerčním prostorem.

Přístavba bytového domu je navržena jako nepodsklepená s pěti nadzemními podlažími. Založení přístavby je navrženo na základových betonových pasech nadezděných tvárnicemi ztraceného bednění. Nosný systém parteru je stěnový ze železobetonu. Nosný systém vrchní stavby je stěnový, v kombinaci zděných a monolitických železobetonových stěn. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Fasáda přístavby je navržena v kombinaci kontaktního zateplení s omítkou a keramickým fasádním obkladem. Plochá střecha je jednoplášťová s atikami, vyspádovaná do střešních vpustí. Terasa a lodžie nad temperovaným prostorem jsou opatřeny venkovní dlažbou na terčích.

Stávající dům má tři nadzemní podlaží. Objekt je plně podsklepen. Objekt je zděný (cihla plná, železobetonové trámové stropy, dřevěný krov). Stavebními úpravami jsou vloženy nové zděné příčky, nášlapné vrstvy podlah a vnitřní kompletační konstrukce. Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s omítkou a budou vyměněna okna za nová zachovávající členění. Stávající teracové schodiště bude prodlouženo do nově navrženého vikýře pro připojení 4. NP přístavby.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Kubelka

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Michal Bílek – Med Pavlík architekti s.r.o.
Hlavní inženýrka projektu: Ing. Tereza Novotná

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2021

Komentáře ke článku

 
 
 
 

28. 11. 2022 20:35:14. Re: Bytový dům v Pardubicích. Jitka

 
 
 
 

28. 11. 2022 20:35:14. Re: Bytový dům v Pardubicích. Jitka

  Dvanáct bytů a čtyři garáže, to je pro okolí opravdu terno. Kam dají auta ti ostatní?

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz