Campus rezidenční areál II – LIVE UP

Campus rezidenční areál II – LIVE UP

(7. 8. 2017) Panoramatické bydlení v zeleni

   
 
 
 
 

Campus rezidenční areál II – LIVE UP

V univerzitním kampusu Bohunice v Brně vyrostly hned tři nové budovy, které proměňují pohled na rezidenční bydlení. Panoramatická prosklení dávají prohlédnout přes blízkou zeleň na Brno. Snoubí se zde vzdušnost, otevřenost, dynamicky se rozvíjející městská struktura i volný prostor. Campus rezidenční areál II – LIVE UP je architektonicky jedinečně pojatá stavba, která letos soutěží o titul Stavba roku 2017.

Jedinečnost nového univerzitního kampusu v ulici Netroufalky udává už samotná lokalita. Blízkost přírodního parku kontrastujte s pulsem města. Všechny tři nové objekty jsou citlivě zakomponované do lesního a lučního okolí. Vegetační úpravy cíleně propojily okolní prostory s novou plochou.

Nová výsadba a druhová skladba stromů vtáhla okolní les mezi objekty. Travnaté plochy jsou pojaté jako květná louka, která nenásilně přechází na biosystémy okolí. Vstupní zóny a další místa v okolí staveb tvoří pobytový trávník. Klidová pobytová zóna má i další funkci než jen odpočinkovou – řeší také hospodaření s dešťovými vodami.

Spojení s lesem Autoři projektu, společnosti AiD team a.s. a A PLUS a.s. pracovali na citlivém zasazení objektů do okolí a vytvořili tak široký výběr bytových jednotek..

Propojení organické formy zástavby s přírodou, vzdušnost a otevřenost bytů vytváří z bytového komplexu součást přirozeného zeleného horizontu města. K tomu pochopitelně pomáhá i množství zelených ploch, které se prolínají s vnitroblokem obytné struktury a navazují na přírodní kulisu lesa.

Hmotové, kompoziční a materiálové pojetí areálu vychází z mnohaleté znalosti architektů a jejich vnímání lokality jako místa na pomezí dynamicky se rozvíjející městské struktury a volného prostoru.

Terasy jako lávky v korunách Rezidenční areál tvoří soubor tří bytových domů. Dominantou je třináctipodlažní vertikální linie objektu F, jehož hmota je kompozičním zakončením výrazných horizontálních křivek objektů D a E, které jsou si tvarově podobné. Jedná se o prstencové výseče tvořené vnější konvexní a vnitřní konkávní fasádou.

Autoři vyšli ze své dlouholeté praxe a tradice, kdy kladou velký důraz především na detailní a řemeslné zpracování materiálů v kombinaci s netradičním použitím stavebních prvků. Příkladem je vertikální betonový kýl s funkcí požárně dělící konstrukce, kovová schodišťová věž a střešní nástavba coby strojovna. Neokoukaný ráz dávají objektu panoramatická prosklení nebo pobytové terasy navržené jako lávky v korunách stromů, městské terasy, či vyhlídkové paluby. 
Autor: MgA. Petra Miškejová

Campus rezidenční areál II – LIVE UP v Brně soutěží o titul Stavba roku 2017.
Hlasovat pro něho můžete během září na webu
www.stavbaroku.cz.
Tato prestižní soutěž oceňuje kvalitní stavební řešení, architektonickou nápaditost a řemeslnost. 
tisková zprávaZákladní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz