Centrální recepce Nové radnice v Ostravě

Centrální recepce Nové radnice v Ostravě

(5. 11. 2021) Martin Tycar, znamení čtyř – architekti

   
 
 
 
 

Centrální recepce Nové radnice v Ostravě

V reprezentativních prostorách Nové radnice byla vybudována nová centrální recepce. Přinese lepší způsob informování návštěvníků a zvýšení bezpečnosti v objektu. Zásadní ovšem je i kvalitní architektonické řešení, neboť bylo nutno vhodným způsobem zpracovat umístění recepce do historických prostor památkově chráněné budovy. 

„Jsem hlavně rád, že po dlouhé době se znovu otevře hlavní vstup do Nové radnice – budovy, která patří k nejnavštěvovanějším dominantám města. Výchozí motivací pro řešení stavebních úprav bylo hlavně bezpečnostní hledisko, a to jak z pohledu návštěvníků, tak i zaměstnanců. Vnitřní prostory jsou nyní vybaveny moderním kamerovým systémem, který bude dále rozšiřován o nové prvky. Fyzická přítomnost pracovníků recepce znamená také přímou kontrolu vstupního prostoru budovy. Zásadní důraz jsme přitom kladli na architektonické řešení, které by objekt nové recepce citlivě zakomponovalo do historického charakteru památky. Z výsledku mám opravdovou radost a myslím, že radost by měli i prvorepublikoví architekti Nové radnice – pánové Rubý, Kolář a Fischer. Provedené úpravy totiž nijak nenarušují jejich původní záměr a foyer Nové radnice nadále zůstane příjemným veřejným prostorem s možností pořádání výstav a jiných společenských akcí,“ Tomáš Macura, primátor města. 

Hlavní vstup budovy Nové radnice se tak 1. listopadu 2021 otevře veřejnosti po více než roce (prvně byla příčinou uzavření epidemiologická situace, následně výstavba recepce). Současně dojde k uzavření postranních vstupů, které napříště budou sloužit výhradně pro zaměstnance magistrátu. Všichni návštěvníci radnice budou nyní směřovat do objektu výlučně centrálním (hlavním) vstupem. „Nově přítomní recepční poskytnou návštěvníkům informace praktického rázu, k tomu, co potřebují na jednotlivých pracovištích vyřídit, kontakty a přispějí i radou, kde požadované v rozsáhlém komplexu najít. Turisty recepční informují o zajímavostech města, kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě. Napomohou orientaci návštěvníků v rozlehlém objektu magistrátu,“ doplnila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Výstavba recepce probíhala od června do října, náklady činí 4,78 milionů korun. Mobiliář pro recepci dodala pražská společnost L. E. V., dodavatelem audio video techniky je firma AutoCont. Recepce byla vybudována dle vítězného návrhu architekta Martina Tycara z pražské architektonické kanceláře „znamení čtyř – architekti.“ Realizaci projektu předcházelo vyhodnocení zpracovaných návrhů řešení pro výjimečné historické objekty. O přípravách projektu jsme opakovaně informovali. Autor vítězného návrhu zohlednil prostor ve všech souvislostech. Recepci umístil mimo hlavní přístupovou trasu. Ctil tudíž veškeré původně zamýšlené funkce budovy, zachoval výstavní či pietní prostor ve foyer, stejně jako nezasáhl do původně velkolepě projektovaných prostor pro přijetí významných státních návštěv, nenarušil ani přístup návštěvníků k výtahu na vyhlídkovou věž či hostů, směřujících na obřady do obřadní síně. 


„V souladu s celou stavbou Nové radnice, která reprezentuje předválečný metropolitní rozmach Ostravy, je centrální vstupní foyer především monumentálním, přísně kompozičním prostorem, doslova vytesaným z několika druhů kamene, s mosaznými doplňky a tmavými dýhami. Je to prostor rytmizovaný masivními pilíři, s nástupním schodištěm, směřujícím hlavní osou do hlubin budovy a příčnou osou do bočních křídel. Bylo nutné hledat podobu recepce takovou, aby nijak nenarušila dokonalou rovnováhu, aby místo doplnila, zachovala jeho genius loci. Logické umístění recepce na hlavní osu by ale vytvořilo barieru, a tím, kromě uživatelského problému, narušilo hlavní kompoziční kvalitu. Zvolili jsme proto rafinovanější koncept ‚rozdělení‘ recepce do dvou velmi podobných, vyvážených objektů, umístěných mimo střed do postranních křídel hlavní haly. V pravé části je vlastní recepce, v levé velký sedací taburet. Jejich podobnost ctí symetrický charakter interiéru, který je dále podpořen zrcadlovými doplňky velkých lamp, květináčů a závěsných monitorů. Velmi jsme studovali ušlechtilé materiály haly a zvolili jsme podobné−travertin, teakovou dýhu a mosaz.  Taburet z černé kůže je inspirován lehátkem Miese van der Rohe−modernistické legendy. Velkou péči jsme věnovali také světelnému designu, ve kterém jsme novodobé skleněné nástropní lustry doplnili dramatičtějším bodovými světly, stolními lampami a LED podsvícením. Recepce je určena pro klasickou službu návštěvníkům−podání informace, a dohledu nad hlavním vstupem. Zároveň ale, jsme se se zástupci radnice shodli na potřebě přidat i nový rozměr s potenciálem do budoucna−audio/video projekci, ve formě dvou velkých závěsných monitorů. Je to dynamický a velmi působivý nástroj komunikace, přinášející přesnější a názornější informace, a to právě v ideálním místě hlavního vstupního foyer. Ten, jak pevně věříme, nejen, že zůstane krásným architektonickým prostorem, ale získá svou proměnou vyšší uživatelskou hodnotu a stane se místem setkávání a poučení, podporujícím demokratický charakter instituce,“ shrnul architekt Martin Tycar.

Budova Nové radnice je největším radničním objektem s nejvyšší radniční vyhlídkovou věží v zemi. V loňském roce oslavila pomyslné devadesáté narozeniny, slavnostního otevření se dočkala 28. října 1930 při příležitosti 12. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Budova byla postavena dle architektonického návrhu Vladimíra Fischera z Brna a stavitelů Františka Koláře, Josefa Rubého. Náklady na stavbu činily 52 milionů korun. V jižním křídle budovy byl v roce 1928 zprovozněn oběžný výtah tzv. páternoster s 12 kabinami. Funkcionalistický styl budovy byl obnoven po roce 1989, rekonstruovány byly nejvýznamnější místnosti a sály (obřadní síň, sál rady a zastupitelstva města i další). Radnice však není jenom úřad, je významnou kulturní památkou. Lidé sem míří za vzděláním v rámci různých konferencí či seminářů, kulturním vyžitím při rozličných koncertech před budovou radnice či výstavami ve foyer budovy. Opomenout nelze ani historický kontext, návštěvníci směřují do reprezentativních prostor sálů rady či zastupitelstva při oblíbených dnech otevřených dveří. Magistrát hojně navštěvují i turisté, jejichž cílem je pohlédnout na město z vyhlídky radniční věže.  

Tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Interiéry/design

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz