Chytremapy.cz nově ukazují rozsáhlé možnosti aplikace GisOnline.cz

Chytremapy.cz nově ukazují rozsáhlé možnosti aplikace GisOnline.cz

(28. 1. 2021) První ukázkou možností aplikace jsou historické ortofotomapy

 
 
 
 

Chytremapy.cz nově ukazují rozsáhlé možnosti aplikace GisOnline.cz

Více než dva roky byly Chytremapy.cz volně přístupnou mapovou aplikací, v níž se uživatelé mohli podívat na celou Českou republiku na detailních snímcích o rozlišení 12,5 cm/pixel. Stejně tak portál nabízel například i oblíbené panoramatické zobrazení, přímý vstup do katastru nemovitostí nebo úřední cenu půdy – BPEJ. Od ledna 2021 začíná portál fungovat jako místo, kde bude TopGis postupně ukazovat všechny možnosti, které moderní mapové aplikace svým uživatelům nabízejí.

„Rozhodli jsme se platformu využít k tomu, abychom všechny funkcionality, které poskytuje naše mapová aplikace GisOnline.cz, přiblížili představitelům místních samospráv, ale i architektům, projektantům či zástupcům realitních kanceláří. Nově tak budeme v tomto projektu představovat menší lokality a různé sady dat, která našim uživatelům v mapovém portálu běžně zpřístupňujeme,“ říká Vladimír Plšek, vývojový manažer společnosti TopGis, jež aplikaci provozuje.

Jako první ukázku své práce a možností aplikace GisOnline.cz vybral TopGis historické ortofotomapy. Na portálu Chytremapy.cz mají všichni možnost podívat se na snímky města Sokolov a okolí od roku 1982 až po současnost. Historické ortofotomapy využívá například samotné město Sokolov. Celkem je v projektu k vidění 7 časových řad, které ilustrují, jak se charakter města během uplynulých 38 let měnil. Zajímavostí je pak přehled v levé části obrazovky ukazující, jak se území povrchové těžby hnědého uhlí za 15 let proměnilo na jezero Medard.

„Každý ukázkový projekt bude dostupný vždy několik týdnů. Návštěvníci si tak budou moci udělat představu o tom, co jim ta která funkce mapové aplikace může přinést. V průběhu letoška se budou moci podívat například na pasporty obcí či hřbitovů, měření v šikmých snímcích, územní plánování, termo snímkování a analýzu oslunění či modul inventarizace a komplexní pasporty budov,“ dodává Vladimír Plšek.


tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

29. 1. 2021 18:41:57. Re: Chytremapy.cz nově ukazují rozsáhlé možnosti aplikace GisOnl... Krása.

  Fakt pěkný. Má to jenom jednu malinkou chybku. Očekával bych, že podobná aplikace bude přístupná veřejně a zdarma pro celou republiku, například prostřednictvím portálu geoportal.gov.cz. Ten většinu uvedených funkcí sice nabízí, ale kombinace s "panoramou" či "streetview" a s dalšími informacemi o objektech či věcných břemenech tam chybí, zatímco zde to je skutečně vše. (Jistě, dalo by se pokračovat a mít na jednom místě ke všemu již publikovanému ještě např. podrobnou geologickou mapu ČR, která má zase svůj samostatný portál, a patrně by někoho napadly další mapové vrstvy, zrovna jsem si vzpomněl - máme další portál s historickými mapami, jojo....)
Proč to píšu? Chápu, že Top Gis je komerční firma a že musí vydělávat, to je v pořádku. Na druhou stranu je mi nesmírně líto, že existuje již tolik různých mapových portálu, vzájemně se různě překrývajících či duplikujících svými daty a službami. Je to nepřehledné a nemůžu se zbavit silného pocitu mrhání lidskou prací a umem. V moderním statě 3. tisíciletí bych čekal nějaký partnerský projekt státu a soukromých subjektů, který by sjednotil všechna data pro "chytrou mapu ČR" na jednom místě a ta pak poskytl veřejnosti z velké části zdarma, s možností např. připlatit si za některé již velmi specifické vrstvy a informace. Tak by se to líbilo mně jako uživateli i jako občanovi. :)

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz