City Green Court

City Green Court

(5. 4. 2017) Richard Meier& Partners

   
 
 
 
 

City Green Court

Jen malá část odborné veřejnosti si uvědomuje, že jsou v Praze na pankrácké pláni stavby od významného architekta Richarda Meiera. V blízkosti parku na Kavčích horách se bezprostředně vedle sebe nacházejí City Tower a objekt City Green Court.

Objekt je koncipován jako administrativní budova s osmi nadzemními podlažími a prostorným, centrálně situovaným atriem s prosklenou střechou. Celková plocha kancelářských prostorů činí zhruba 16 000 m2, přízemí je doplněno kavárnou s letní terasou.
Architekturu budovy ovlivnil hlavní cíl investora, který chtěl realizovat ekologicky mimořádně vyspělou stavbu. Prosklené fasády člení vertikální plné panely, které jsou na osluněných expozicích (tedy na jižní a západní fasádě) doplněné vystupujícími slunolamy. Specifickou texturu i rytmus fasád pomáhají vytvářet i konstrukce balkonů. Naopak východní a severní fasáda jsou klidné, bez stínění, členěné pouze plochými vertikálními panely.  Jihozápadní a severovýchodní nároží budovy jsou v úrovni přízemí prolomena do formy malých podloubí, což neobyčejně příznivě podporuje jemnou dynamiku budovy. Atrium je oživeno stromem a zelenou stěnou, mosty spojujícími východní a západní část objektu a solitérním schodištěm, vedoucím až do úrovně 4. nadzemního podlaží. Toto řešení nejenže pomáhá snížit vytíženost výtahů, ale i vertikálně rytmizuje prostor atria a dává mu odpovídající měřítko.

Z konstrukčního hlediska je stavba řešena jako klasický železobetonový monolitický skelet s lehkým modulovým obvodovým pláštěm a extenzivní bezúdržbovou zelenou střechou.
Budova byla založena na železobetonové monolitické desce s patkami pod nejvíce zatíženými sloupy a výztužným žebrem pod obvodovými stěnami. Deska je lokálně snížena v místech, kde jsou dojezdy výtahů. Ochranu podzemní části stavby proti vodě a vlhkosti zajišťuje systém bentonitových kompozitních rohoží, které navíc objekt chrání proti agresivnímu prostředí – v tomto směru je sekundárně využito i zvýšeného krytí výztuže a speciálního složení betonové směsi.
Zajímavá je koncepce ochrany objektu proti vlivu podzemní vody. Stabilita podzemního parkingu proti vztlaku podzemní vody je zajištěna vlastní hmotnostní stavby – tento předpoklad však platí pouze v případě, že nedojde k nárůstu hladiny podzemní vody nad úroveň 262,00 m.n.m. Tato v podstatě havarijní situace může nastat například v okamžiku přerušení čerpání vody u budovy City Tower. V takovém případě bude voda v okolí City Green Court čerpána tak, aby nedošlo k nárůstu hladiny nad kritickou úroveň.
Pro dosažení maximální efektivity snižování hladiny podzemní vody je pod objektem podzemních garáží realizován celoplošný drenážní polštář z hutněného štěrku s obvodovým trubním drénem a systémem revizních čerpacích šachet. Toto neobvyklé a nákladné řešení bylo vyvoláno hydrogeologickými podmínkami stavby - v podloží objektu jsou vrstvy velmi málo propustných břidlic, které limitují účinnost liniových čerpacích nebo drenážních prvků. V žádném případě se však neuvažuje s trvalým čerpáním podzemní vody, jedná se pouze o řešení krátkodobých kritických stavů v oblasti parkingu. Samotná administrativní budova má dostatečnou hmotnost, aby spolehlivě vzdorovala i extrémním hladinám podzemní vody.

V podzemní části objektu tvoří nosné konstrukce železobetonové monolitické sloupy o průřezu 550 x 550 milimetrů, obvodové suterénní stěny s tloušťkou 400 mm, vnitřní nosné stěny 250 mm tlusté, výjimečně se vyskytuje i tloušťka 300, respektive 400 mm. Ve stěnách je vložena vylamovací výztuž pro napojení ramp a schodišť a kotevní prvky pro napojení ocelových lávek.
V nadzemní části jsou sloupy o průřezu 500 x 500 (respektive 450 x 450) mm, vnitřní nosné stěny mají tloušťku 250 mm, v 1. NP pak 300 mm. Stropní deska v podzemí budovy, která má tloušťku 300, případně 250 mm, je v nejvíce namáhaných místech doplněna o průvlaky s výškou 600 mm. Stropní desky v nadzemní části budovy mají tloušťku převážně 250 mm. Ve 2. – 6. NP jsou na jižní a západní straně budovy ke stropním deskám pomocí ISO nosníků Schock přikotveny prefabrikované balkonové desky v tloušťce 200 až 250 mm – horní líc desky je ve spádu.
Schodišťová ramena v administrativní části jsou železobetonová, desková, prefabrikovaná. Jednotlivá ramena byla ukládána přes pružné podložky na monolitické mezipodesty pomocí krátkých konzol. Ramena jsou provedena z pohledového betonu bez další povrchové úpravy.
Atrium je zastřešeno prosklenou ocelovou vzpínadlovou konstrukcí sedlového tvaru se spádem 5°, respektive 12° směrem od hřebene. Půdorysný rozměr zastřešeného prostoru je 19,0 x 22,5 metru.

City Green Court je ukázkou energeticky a environmentálně šetrné budovy ať již z pohledu nízké provozní energetické náročnosti, tak i s ohledem na další kritéria, jako je optimalizovaná spotřeba pitné vody, použití dešťové vody pro technologie budovy, regulace osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla nebo použití materiálů a výrobků z lokálních zdrojů.
Návrh byl od samého počátku prováděn a kontrolován pomocí simulačního programu, který modeloval i komplexní energetickou situaci objektu. Projekční tým tak mohl vyhodnocovat vliv jednotlivých variant řešení na finální energetickou spotřebu budovy. Pomocí programu měl investor možnost zodpovědně rozhodnout o použití jednotlivých komponentů budovy a to včetně hodnocení ekonomické návratnosti investice.
Energetický model byl aktualizován zohledněním zabudovaných komponentů, a proto mohly být jeho finální výstupy použity jako podklad pro certifikaci budovy. Díky cílenému řešení všech energetických souvislostí vykazuje City Green Court o více než 30 procent nižší provozní energetické náklady než klasicky řešený porovnatelný objekt. To je bezpochyby přínosem nejenom z energetického a environmentálního hlediska, ale i z pohledu majitele budovy i pohledu nájemců kancelářských prostorů, kteří mohou očekávat nižší náklady na provoz kanceláří.
City Green Court získala jako první kancelářská budova v České republice precertifikaci LEED Platinum a následně i certifikaci na této úrovni a certifikaci LEED FOR COMMERCIAL INTERIORS Platinum pro kancelářskou část objektu. Lze důvodně očekávat, že vybudování City Green Courtu výrazným způsobem urychlí rozvoj šetrných budov v České republice.  

František Kulhánek
Článek vyšel v časopise Stavitel 8/2014


Ocenění objektu City Green Court: 1. cena Best of Reality 2012 v kategorii nová administrativní centra, Best Office Development CiJ Awards 2012 a Best of sustainable development recognized at Europa Property's 2nd annual CEE Green Building Awards. V soutěži Stavba roku 2013 byl projekt City Green Court nominován na titul Stavba roku a obdržel i Cenu ministra životního prostředí za ekologickou stavbu

Lokalita: Hvězdova 2c, Praha 4
Investor: Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Autor projektu: Architektonický atelier Richard Meier& Partners, Architects LLP, New York - Richard Meier, FAIA, FRIBA, Managing Partner
Projektant: Cuboid  Architekti, s.r.o., vedoucí projektanti - Ing. arch. Aleš Papp, Cuboid Architekti,  Ing. Martin Kovařík, M3M
Dodavatel: Skanska, a.s.
Zastavěná plocha: 2375 m2
Obestavěný prostor: 112 800 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2013

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz