Co má společného Genetika Plzeň s firmou REHAU?

Co má společného Genetika Plzeň s firmou REHAU?

(15. 9. 2021) Dvě vzájemně propojené budovy mají jedno společné - podlahové vytápění

   
 
 
 
 

Co má společného Genetika Plzeň s firmou REHAU?

Genetika, tedy věda, která se zabývá dědičností a proměnlivostí živých soustav, hraje v dnešní době velmi důležitou roli a Česká republika se řadí v tomto oboru mezi světovou špičku. K předním českým genetikům patří doc. František Lošan, který společně se svým synem Petrem vybudoval během deseti let na okraji Plzně moderní pracoviště klinické genetiky, které se specializuje mimo jiné na ultrazvukovou detekci vrozených vad. Jedno z nejvýznamnějších center svého oboru v České republice se také věnuje genetickému poradenství spojenému s reprodukcí. 

Systém VARIONOVA a RAUTHERM
Genetika Plzeň sídlí ve dvou vzájemně propojených budovách, které se prezentují jako jeden celek. Základem obou staveb je železobetonová konstrukce s vyzdívkami a bohatě dimenzovanými okny od stropu až k podlaze, samozřejmě bez parapetů. Což je moment, který nás zajímá. Ačkoliv byly oba objekty postaveny během deseti let postupně, jedno mají společné. Totiž podlahové vytápění REHAU. Systém vytápění navrhl Ing. Zdeněk Holub ve spolupráci s atelier POINT, jež je také autorem architektonického návrhu obou budov. Objekty postupně stavěly firmy EMPEX Holding, s.r.o., IKO stavby, s.r.o. a atelier POINT. 


Zdrojem tepelné energie je v obou budovách kaskáda kondenzačních plynových kotlů, protože se celkově jedná o rozsáhlou plochu rozdělenou do 4 pater (v každé budově + jedno podzemní podlaží). Podlahové vytápění je složeno ze systémové desky VARIONOVA s integrovanou kročejovou izolací a potrubím RAUTHERM S 17 x 2,0 mm. Potrubí je vyrobeno ze zesíťovaného polyetylenu PE-Xa, který vyniká vysokou pevností a odolností vůči otěru, ale současně se také může chlubit zpětnou pamětí, což je dobrá vlastnost, kterou ocení především montážní firmy. Potrubí RAUTHERM je tradičně spojované metodou násuvné objímky, která zabezpečuje 100% trvanlivost spoje a hladký průtok topného média (v místě spoje není snížený průtok). 

Zkušenosti jsou nejlepší rádce
Protože jsou obě budovy rozděleny na mnoho samostatných sekcí, bylo potřeba do systému navrhnout samovyvažovací rozdělovače Easyflow (v průměru 13 ks na dvě patra), které mají za úkol automaticky regulovat tlaky a průtoky dle odběru a potřeb jednotlivých sekcí (zón či provozovatelů). Před vlastními rozdělovači jsou navíc instalovány vyvažovací armatury. Díky tomu je provoz potrubí v podstatě autonomní. 

„Systém VARIONOVA společně s potrubím RAUTHERM S jsem zvolil ze dvou důvodů. Jednak mám s tímto produktem dlouholeté zkušenosti, které vypovídají o vysoké spolehlivosti a efektivitě. Ale současně je tento systém vhodný pro tak velké stavby, jakým bylo centrum Genetiky Plzeň. Deska VARIONOVA nejenže spolehlivě fixuje potrubí v jednotlivých okruzích, ale je současně dobře odolná vůči případnému poškození. To v případě, že některá řemesla musí provést práce dříve, než dojde k realizaci betonové respektive anhydritové zálivky,“ vysvětluje Zdeněk Holub. 

V obou budovách se skutečně jednalo o velkou plochu, kterou bylo potřeba pokrýt a následně vytápět. Pro ilustraci: v konečné fázi dostavby druhého objektu se dodělávaly poslední dvě patra, což podle slov Davida Matějovského z realizační instalatérské firmy, představovalo 9,5 km trubek na ploše bezmála 1390 m2. Dodejme, že podlahové vytápění je nízkoteplotní, což v tomto konkrétním případě znamená, že maximální teplotní spád je 42/34 °C. V kombinaci s automatickou regulací je tak dán předpoklad nízkých energetických nákladů. 

Vzhledem k architektonickému návrhu jiný způsob vytápění nebyl vlastně možný. Velkoformátová okna nedala v podstatě prostor pro umístění radiátorů, které by zde působily kontraproduktivně a velmi rušivě, nehledě na skutečnost, že takto bylo možné využít celou užitkovou plochu na 100 %. Nyní je vše dokonale ukryté a po stránce designu „čisté“, stejně jako vlastní budova a profese, které slouží.

www.rehau.cz

podle podkladů společnosti REHAU

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz