Děčín 2070 - Vize pro Shrinking city

Děčín 2070 - Vize pro Shrinking city

Děčín

(30. 10. 2019) Přehlídka diplomových prací ČKA – 2019, Zvláštní cena Českých center

   
 
 
 
 

Děčín 2070 - Vize pro Shrinking city

Matěj Čunát z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci pod vedením Jiřího Klokočky

Porota ocenila, že se autor věnoval tématu rozvoje měst a sídel a jeho udržitelnosti. Na příkladu Děčína pojmenoval a vytvořil určitá témata, navrhl konkrétní opatření v horizontu několika let či desetiletí.

Město Děčín se potýká od roku 1989 s úbytkem obyvatel. Má mnoho kvalit a nevyužitých potenciálů, ale postrádá ucelenou představu, jak se dál vyvíjet. Proto stanovuji vizi vývoje města, která bude aspekt smršťování vnímat jako potenciál. V masterplanu vymezuji zastavěné území, které je klíčové pro fungování Děčína. Stávající zastavěné území propojuji a posiluji rozvojovými plochami, které využívají principů lineární zástavby a v rámci omezených investičních prostředků maximalizují dopad na veřejný prostor a strukturu města. Městské fragmenty jsou tak propojeny rozvojovými plochami v jeden celek.
Navrhuji novou síť parků, které fungují jako zelená síť města. Obklopí stávající městská jádra a propojí Děčín s okolní krajinou tak, aby se město opravdu stalo městem v přírodě a horách. V parcích budou běžecké trasy, cyklostezky a hřiště. Děčín se tak stane městem volnočasových aktivit a sportu.
Vymezuji demoliční území pro vnější smrštění. Klíčová vlastnost pro shrinking city je přiměřená velikost, která redukuje náklady města. Sídliště daleko od centra města jsou redukovány a stávají se z nich původní vesnice, které mohou fungovat jako samostatná sídla. Zároveň obyvatelé z těchto míst mohou dosídlit sídliště blíže centru a udržet jejich hustotu na přiměřené úrovni.
Dále vymezuji degradační plochy, které mají za následek vnitřní smrštění. Jedná se o brownfieldy v centru města, které budou procházet neřízenou destrukcí. Při přechodu na nová odvětví a nemožnosti splavnění Labe dojde k úpadku průmyslu, továrny v centru města tak pravděpodobně zaniknou. To ale přinese příležitost postupné rekultivace území a jeho proměny na les. Aby nevznikaly izolované ostrovy rekultivované zeleně ve městě, je zavedena síť parků, která zelené ostrovy propojí a vytvoří integrovanou vnitřní městskou krajinu.

Autorská zpráva


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz