Dělat les

Dělat les

(31. 10. 2017) Výstava v Národním zemědělském muzeu do 31. ledna 2018

   
 
 
 
 

Dělat les

Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení,přerod v materiál dřeva.Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme krajinou lidských sídel,výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografie zpochybňují neslučitelnost kultury s přírodou či umění s průmyslem. Představují les z pohledu lidských hodnot, jedná se o les hospodářský.Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

Koncepce výstavy:
Jakub Skokan, Martin Tůma, Vendula Tůmová / BoysPlayNice
Vojtěch Dorňák, Luděk Szórád / Kloboucká lesní s. r. o.
Jan Mach, Jan Vondrák / Mjölk architekti

Fotografie: Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice
Kurátorka výstavy: Vendula Tůmová / BoysPlayNice
Architektonické řešení: Jan Vondrák, Jan Mach / Mjölk architekti
Grafické řešení: Lenka Mičolová
Realizace výstavy a instalace: Radim Černín / Kloboucká lesní s. r. o.


Dělat les za architekty
Expozice výstavy zahaluje jednotlivé tematické okruhy fotografií do samostatných prostředí, které ve společném kompozičním celku vytvářejí vnější obal výstavy. Toto dvojí prostředí neukazuje divákovi obrazový materiál najednou, ale zachovává pro každé téma intimní prostor a společně s doplňkovými elementy expozice tvoří inscenovaný celek.
Unikátní vnitřní prostředí jednotlivých buněk doplňují vystavovaná témata. Objekty jsou složeny z prefabrikovaných dřevěných panelů. Dílčí elementy jsou potaženy netkanou textilií. Barva geotextilie odpovídá přímému určení daného panelu. Černá slouží pro prostředí, kde nechceme světlo, bílá pro instalace s difuzním, či přímým osvětlením.
Instalace složená z panelů rozbíjí výstavní prostor do urbanizovaného prostředí. Dřevěná konstrukce panelů se rytmicky opakuje a dává výstavnímu sálu měřítko.
Kromě samotných výstavních objektů, jsou součástí výstavy také doplňkové instalace, které poslouží jako mobiliář nebo stavebnice pro nejmladší návštěvníky.
Mjölk architekti

Doprovodné programy a komentované prohlídky:

aktuálně na www.nzm.cz a www.delatles.cz

V prostorách výstavy organizují Mjölk architekti přednášku Bernarda Zacka:
Čtvrtek 14.12. v 19:00, 
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha

“Respekt k materiálu”
Jaký význam má udržování řemeslných hodnot v postindustriální době?

Na příkladu historických ornamentů s motivy lesů či dřeva, středomořských galeon a klášterních dveří ukazujeme, jak bylo dřevo v průběhu věků přetvářeno pod rukama řemeslníků, jak získávalo nové významy a zároveň si uchovávalo paměť i symbolickou hodnotu. Dřevo však bylo zároveň vždy úzce spjato se vznikem států – je klíčovým přírodním zdrojem, o který bylo třeba systematicky pečovat a neustále zvyšovat jeho produkci. Na základě zkoumání napětí mezi dřevem jako symbolickou hodnotou a komoditou docházíme k závěru, že hledání nových způsobů, jak nahlížet na materiály, je z etického hlediska velmi náročný úkol, který dává pojmu udržitelnost nový význam.

"Respecting matter"
What would it mean to uphold artisanal values in a post-industrial age? 

Drawing on historical vignettes featuring forests of timber, Mediterranean galleys and monastery doors, we show how wood for a long time was transformed by the hands of craftsmen, given new meaning, while retaining memories and symbolic value. At the same time, however, wood was also closely bound up with the birth of the state, as a key natural resource that needed to be farmed systematically, with ever increasing yields. Exploring the tension between symbolic matter and commodity, we suggest that finding new ways of looking at materials is an ethically charged task, one that gives new meaning to the notion of sustainability. 

Valentina Pugliano is a Junior Research Fellow in the history of science and medicine at Christ’s College, University of Cambridge.

Bernardo Zacka is a Junior Research Fellow in political theory at Christ’s College, University of Cambridge. Bernardo was trained as an electrical engineer and computer scientist at MIT, and went on to pursue a doctorate in political theory at Harvard. His research interests include contemporary normative political theory, political anthropology, organization theory, theories of architecture and space, and 20-th century European political thought.

podle podkladů pořadatele


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz