Dům dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

Dům dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

(18. 12. 2017) 2. cena ve vyzvané soutěži – Martin Kožnar, Tomáš Petrášek

   
 
 
 
 

Dům dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

Novostavba Domu dětí a mládeže, nízkoprahového klubu a školní jídelny, spojená s rekonstrukcí části mateřské školky v Mnichově Hradišti 
2. cena ve vyzvané soutěži

Autoři:
MgA. Martin Kožnar www.martinkoznar.cz 
Ing.arch. Tomáš Petrášek www.debyt.cz
Spolupráce:
Vojtěch Hasalík, Mariana Hanková, Jonáš Kolařík, Michal Slusar

KONTEXT / VAZBY

- dětský kampus (základní školy, mateřská škola, dům dětí a mládeže, jídelna, družina, vše v jedné lokalitě blízko náměstí)
- Mírová ulice jako pěší spojnice Náměstí a okružní Sokolovské ulice s občanskou vybaveností
- Klidné místo (humna náměstí, vnitrobloky, zahrady, blízkost kostela -průhledy)
- Rozmanitost (živelná i pravidelná zástavba)
- Uskakování uliční čáry a střídání objektů a vjezdů do zahrad
- Vazba na školku (provozní i hmotová)

DŮM / IDEA
- Přiznání velkého přízemí s jídelnou a kuchyní v kombinaci v kombinaci s hravými nástavbami kluboven
- Komunikační osa ulice – jídelna jako přímočaré spojení. V patře hala / šatna s výhledem na kostel (osa, průhled)
- Pestrý dům jak měřítkem, tak volbou materiálů a barev – asvázáno jasným konceptem
- Neinstituce
- Jídelna do klidného dvora, školního mikrosvěta. Nejlépe osluněné místo může sloužit i pro mimoškolní akce, využití dvora pro posezení.
- DDM má slunce a výhledy, pobytové střešní zahrady / dřevěné terasy, klid vnitrobloku.
- Drobné měřítko – hravá silueta (genius loci vnitrobloku) – klubovna – ztotožnění se s domem
- Chodba a hala s křížovou dispozicí jako hlavní komunikační osy domu.
- Veřejný park s hřištěm místo současné jídelny - veřejně přístupná část kampusu v jeho srdci.
- Keramická dílna jako živý parter, využití i pro veřejnost – živost, multifunkčnost, otevřenost.

DŮM / PROVOZ
- Sloučení vstupu jídelny a Domu dětí a mládeže – dům je stále živý po větší část dne, jídelna přitom uzavíratelná, od Domu dětí a mládeže  (WC jídelny slouží rovněž pro keramiku).
- Nízkopráh je separé, přístupný z ulice přes vlastní dvůr s horolezeckou stěnou – na dohled od náměstí – začlěnění ohrožené mláděže do komunity města při zachování jemného oddělení vstupním dvorkem. Předzahrádka umožňuje venkovní a zároveň soukromý pobyt. Ve dvioře zelená zahrádka s event. Možností přístupu na sportoviště.
- Zázemí kuchyně navazuje n školku – přímé provozní napojení na převoz jídel.

MATERIÁL / POVRCHY

- Koláž, střídání ploch – pestrost, mnohost.
- Uzemněné přízemí – omítka místy doplněná treláží s popínavou zelení.
- Odlehčené patro – obklady metalické či z vlnitého laminátu v kombinaci s dřevěnými probarvenými prkny – svěžest, mladost.

DOPRAVA A PARTER
- Obytná zóna – zklidnění, vše v jedné rovině, měkké členění a usměrnění provozu (zeleň, lavičky, textura dláždění).
- Propojení školy a náměstí jako klidná pěší zóna.
- Otáčení aut v mírové ulici (kruhový objezd) je akcentováno středovým pásem zeleně. Uživatelsky pohodlnější šikmá stání. Podélná stání při MŠ jsou koncipována jako pohotovostní při vykládání dětí (možnost časového omezení parkování jen na ranní a odpolední špičky).
- Parkování podél vjezdu do soukromého dvora vedle parku.
- Podélné parkování rezidentů před domky ve východní části Mírové ulice.
- Nový park je oproti pěší zńě vyvýšen na schůdcích, zvýrazňujících linii městské ulice. Sedací stupňovitá nárožní zídka.
- Zásobování kuchyně z ulice – záliv za plotem.
- Zeleň je tvořena kombinací pravidelných linií stromů malého vzrůstu a homogenní zelené masy parku a zahrad.
Autorská zpráva

Související články
Nové komunitní centrum V Mnichově Hradišti  10.2.02017

 


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz