Dům na druhý pohled

Dům na druhý pohled

náměstí Svobody 1552, Znojmo

(11. 4. 2017) Polyfunkční dům ve Znojmě

   
 
 
 
 

Dům na druhý pohled

Kontext:
Dům stojí v proluce v místě bývalého hradního příkopu. Nachází se na velmi exponovaném místě na okraji památkové rezervace. Je to městský polyfunkční dům, dům, který dělá město městem, ale sám o sobě není důležitý. Nechtěli jsme poutat příliš pozornosti, zůstáváme nenápadnými, zvolili jsme taktiku „chameleona“ - dům přejímá vlastnosti svého okolí. Od svého pravého historizujícího souseda přejímá výšku hřebene a římsy a celkovou umírněnost vzezření uliční fasády. Na svého levého kolegu, funkcionalistickou lékárnu, navazuje v ulici stejnou výškou parteru. Parter je celý prosklený, abychom jej vizuálně co nejvíce propojili s frekventovanou ulicí. Z druhé strany od městských hradeb je dům sebevědomý, v kontextu hradební věže a vertikálního funkcionalistického domu se zapojuje hmotou připomínající další dvě věže. Mezi „věžemi“ vzniká prostor pro terasy.
Dům je přesto domem současným. Je vystavěný v současných standardech, ze současných materiálů a nabízí současný komfort obývání. Celý dům je v šedých odstínech - betonové konstrukce byly plánovány v maximální míře pohledové. Střecha je tvořena titanzinkovým plechem.

Univerzalita:
Funkčně je dům typicky městský. V přízemí jsou prostory pro obchod, v prvním patře pro služby a ve druhém patře a podkroví jsou 2 mezonetové byty. Parkuje se v podzemním patře. U spodních pater byl kladen důraz na univerzalitu. Té jsme dosáhli  volnou dispozicí. Všechny komerční prostory jsou bezbarierové. Univerzalita prostor se již naplno vyzkoušela - z potravin se stala banka. První patro se v průběhu měnilo z bytů na kanceláře, v současnosti jsou zde ordinace. Naopak nadstandardní byty se navrhovaly přímo pro dva bratry, kteří byli zároveň investory.

Improvizace:
Byli jsme klientem osloveni ve fázi dokončení základové desky zcela rozdílného domu. Projektovalo se a stavělo zároveň. Všichni zúčastnění si zaslouží velký dík.
Dům stojí, ale na první pohled ho vůbec nezaznamenáte!
Autorská zpráva


Místo: náměstí Svobody 1552, Znojmo
Investor: NEAPLL s.r.o.
Architekt: Jan Veisser, Jan Hora, Barbora Hora / ORA
Statika: Statika3 – Pavel Tesař
Dodavatel: Arbeiter Roman, Stavební huť s. r. o.
Projekt:  2013
Realizace: 2014 – 2015
Zastavěná plocha: 230 m2
Užitná plocha: 840 m2
Obestavěný prostor: 3200 m2
Foto: archiv ORA

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2016, str. 34-37


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

 
 
 
 
48.8592297
16.0477719
Dům na druhý pohled

Dům na druhý pohled
náměstí Svobody 1552
Znojmo

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz