Dům s tmavou fasádou a světlými interiéry

Dům s tmavou fasádou a světlými interiéry

(2. 5. 2016) Schindler Seko Architekti

   
 
 
 
 

Dům s tmavou fasádou a světlými interiéry

Bytový dům vznikl v proluce v Praze na Břevnově. Ulice Fastrova má drobné měřítko historické zástavby, dům tedy nabízí bydlení v komorním prostředí se zahradou ve vnitrobloku. Pro jeho hlavní hmotu autoři zvolili sedlovou střechu, jež tvarem i výškou reaguje na sousedy. Směrem do zahrady půdorys rozšířili o křídlo vsazené do středu fasády. Ukončuje ho pultová střecha, která vychází z hřebene sedlové střechy. Funkční rozložení stavby vychází mimo jiné z terénní konfigurace svažitého pozemku. Jednopodlažního rozdílu výšek zahradní a uliční části autoři projektu využili ke vsazení garážového patra se sklepy a technickým zázemím pod terén tak, že jeho střechu tvoří terasy. V prvním nadzemním podlaží jsou dva byty, ve druhém podlaží tři, v posledním podlaží dva mezonetové byty s vloženými galeriemi. Ložnice směřují k severu, obytné prostory jsou otevřené do jižní zahrady. Prostory ve střední části slouží jako hygienické a technické zázemí.

Zajištění stavby a základy
Proluka vznikla vybouráním dvou objektů v havarijním stavu. Společná štítová stěna se sousedním domem musela zůstat po celou dobu stavebních prací zachována. Vzhledem k tomu, že základová spára novostavby ležela pod základovou spárou štítové zdi sousedního objektu, bylo nutné ještě před dokončením demolic vnitřních nosných stěn a klenebných stropů nad přízemím zajistit štítové stěny sousedních domů. Byly provedeny následující zajišťující práce: podepření kleneb stropu nad 1. NP, které se opírají do štítové stěny a přikotvení štítové stěny pomocí čtyř ocelových táhel přes dva železobetonové věnce štítu k oběma frontálním fasádám objektu. Mělké základy štítové stěny byly podezděny do výšky 150 mm pod nové základy. Doplnilo se zdivo jižního nároží štítové stěny o půdorysném rozměru 500 x 500 mm a výšky 2,2 m, štít byl provizorně oplechován. Také se musela zajistit hrana chodníku, pod kterým jsou inženýrské sítě (vyzděním, probetonováním a proarmováním tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm).
Návrh založení byl proveden v horizontu písčitých hlín, hladina podzemní vody je v hloubce 1,6 m, ustálená v hloubce jednoho metru pod podlahou. Základová deska a stěny 1. PP jsou z vodostavebného betonu a tvoří bílou vanu. Všechny pracovní spáry byly opatřeny vodotěsnou úpravou vložením těsnicího bentonitového pásku a injektážní hadičky.

Konstrukce a fasáda
Stěnový systém je železobetonový monolitický, obvodové stěny v 1. PP mají tloušťku 250 mm, ostatní 200 mm. Stropní desky jsou monolitické o tloušťce 220 mm. Střecha je vzhledem k tvaru a rozponům provedena jako šikmá monolitická deska tl. 180 mm. Střední část s menším sklonem podepírají stojky z ocelových profilů. Balkonové desky jsou ke stropním deskám připojeny pomocí izolačních nosníků HIT (Halfen).
Nosná železobetonová konstrukce je zateplená a opláštěná provětrávanou fasádou z předoxidovaného titanzinkového plechu s dvojitou stojatou drážkou. Otvory pro nasávání a odvod vzduchu do provětrávané mezery jsou skryté pod hranou soklu, parapetu, nadpraží a nadokapního žlabu. Hliníkový fasádní systém sloupek-příčle: Schüco FW50Hi s okny Schüco AWS 70BS.HI (High Insulated) a se sklopně posuvnými dveřmi PASK (Uf hodnota < 2,0 W/m2K). Rámy oken jsou upraveny práškovým vypalovacím lakem, skla jsou ve standardu Planibel clear, koeficient prostupu tepla Ug = 1,1W/m2.K, index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 34 dB.

Vytápění a klimatizace
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je v každém bytě sestava kondenzačního plynového kotle o výkonu 14,8 kW s akumulační nádobou o objemu 105 l. Kotel je vybaven systémovým koaxiálním odkouřením. Teplotní spád kotlového okruhu je 75/55 °C. Kotel je má ekvitermní regulaci, čerpadlo, pojistný ventil a expanzní nádobu.
Teplovodní vytápění je provedeno deskovými tělesy nebo podlahovými konvektory s termostatickými hlavicemi s oddělenými čidly. V koupelnách je kromě otopných těles také elektrické podlahové vytápění. Všechny místnosti orientované na jih a pod střechou jsou klimatizované jednotkami Multisplit.

Autorská zpráva
Foto: Ondřej Polák


Místo: Fastrova ulice, Praha-Břevnov
Architekt: Jan Schindler, Ludvík Seko, spolupráce Hana Kodrová, Petr Ekštein - www.schindlerseko.cz
Investor: MAX Con, spol. s r.o.
Pozemek: 451 m2
Obestavěný prostor: 3060 m3
Počet bytů: 8
Hrubé podlažní plochy bytů: 530 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz