Dům s tmavou fasádou a světlými interiéry

Dům s tmavou fasádou a světlými interiéry

(2. 5. 2016) Schindler Seko Architekti

   
 
 
 
 

Dům s tmavou fasádou a světlými interiéry

Bytový dům vznikl v proluce v Praze na Břevnově. Ulice Fastrova má drobné měřítko historické zástavby, dům tedy nabízí bydlení v komorním prostředí se zahradou ve vnitrobloku. Pro jeho hlavní hmotu autoři zvolili sedlovou střechu, jež tvarem i výškou reaguje na sousedy. Směrem do zahrady půdorys rozšířili o křídlo vsazené do středu fasády. Ukončuje ho pultová střecha, která vychází z hřebene sedlové střechy. Funkční rozložení stavby vychází mimo jiné z terénní konfigurace svažitého pozemku. Jednopodlažního rozdílu výšek zahradní a uliční části autoři projektu využili ke vsazení garážového patra se sklepy a technickým zázemím pod terén tak, že jeho střechu tvoří terasy. V prvním nadzemním podlaží jsou dva byty, ve druhém podlaží tři, v posledním podlaží dva mezonetové byty s vloženými galeriemi. Ložnice směřují k severu, obytné prostory jsou otevřené do jižní zahrady. Prostory ve střední části slouží jako hygienické a technické zázemí.

Zajištění stavby a základy
Proluka vznikla vybouráním dvou objektů v havarijním stavu. Společná štítová stěna se sousedním domem musela zůstat po celou dobu stavebních prací zachována. Vzhledem k tomu, že základová spára novostavby ležela pod základovou spárou štítové zdi sousedního objektu, bylo nutné ještě před dokončením demolic vnitřních nosných stěn a klenebných stropů nad přízemím zajistit štítové stěny sousedních domů. Byly provedeny následující zajišťující práce: podepření kleneb stropu nad 1. NP, které se opírají do štítové stěny a přikotvení štítové stěny pomocí čtyř ocelových táhel přes dva železobetonové věnce štítu k oběma frontálním fasádám objektu. Mělké základy štítové stěny byly podezděny do výšky 150 mm pod nové základy. Doplnilo se zdivo jižního nároží štítové stěny o půdorysném rozměru 500 x 500 mm a výšky 2,2 m, štít byl provizorně oplechován. Také se musela zajistit hrana chodníku, pod kterým jsou inženýrské sítě (vyzděním, probetonováním a proarmováním tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm).
Návrh založení byl proveden v horizontu písčitých hlín, hladina podzemní vody je v hloubce 1,6 m, ustálená v hloubce jednoho metru pod podlahou. Základová deska a stěny 1. PP jsou z vodostavebného betonu a tvoří bílou vanu. Všechny pracovní spáry byly opatřeny vodotěsnou úpravou vložením těsnicího bentonitového pásku a injektážní hadičky.

Konstrukce a fasáda
Stěnový systém je železobetonový monolitický, obvodové stěny v 1. PP mají tloušťku 250 mm, ostatní 200 mm. Stropní desky jsou monolitické o tloušťce 220 mm. Střecha je vzhledem k tvaru a rozponům provedena jako šikmá monolitická deska tl. 180 mm. Střední část s menším sklonem podepírají stojky z ocelových profilů. Balkonové desky jsou ke stropním deskám připojeny pomocí izolačních nosníků HIT (Halfen).
Nosná železobetonová konstrukce je zateplená a opláštěná provětrávanou fasádou z předoxidovaného titanzinkového plechu s dvojitou stojatou drážkou. Otvory pro nasávání a odvod vzduchu do provětrávané mezery jsou skryté pod hranou soklu, parapetu, nadpraží a nadokapního žlabu. Hliníkový fasádní systém sloupek-příčle: Schüco FW50Hi s okny Schüco AWS 70BS.HI (High Insulated) a se sklopně posuvnými dveřmi PASK (Uf hodnota < 2,0 W/m2K). Rámy oken jsou upraveny práškovým vypalovacím lakem, skla jsou ve standardu Planibel clear, koeficient prostupu tepla Ug = 1,1W/m2.K, index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 34 dB.

Vytápění a klimatizace
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je v každém bytě sestava kondenzačního plynového kotle o výkonu 14,8 kW s akumulační nádobou o objemu 105 l. Kotel je vybaven systémovým koaxiálním odkouřením. Teplotní spád kotlového okruhu je 75/55 °C. Kotel je má ekvitermní regulaci, čerpadlo, pojistný ventil a expanzní nádobu.
Teplovodní vytápění je provedeno deskovými tělesy nebo podlahovými konvektory s termostatickými hlavicemi s oddělenými čidly. V koupelnách je kromě otopných těles také elektrické podlahové vytápění. Všechny místnosti orientované na jih a pod střechou jsou klimatizované jednotkami Multisplit.

Autorská zpráva
Foto: Ondřej Polák


Místo: Fastrova ulice, Praha-Břevnov
Architekt: Jan Schindler, Ludvík Seko, spolupráce Hana Kodrová, Petr Ekštein - www.schindlerseko.cz
Investor: MAX Con, spol. s r.o.
Pozemek: 451 m2
Obestavěný prostor: 3060 m3
Počet bytů: 8
Hrubé podlažní plochy bytů: 530 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz