Do Prahy míří hvězdy světového urbanismu a ekonomiky

Do Prahy míří hvězdy světového urbanismu a ekonomiky

(10. 4. 2014) Festival reSITE se již potřetí stane místem pro sdílení zkušeností a pozitivních příkladů - o ty se v nové hale Forum Karlín podělí  na čtyři desítky světových architektů a urbanistů, zástupců těch nejúspěšnějších městských správ a samospráv, inovativně smýšlejících developerů, ekonomů nebo zástupců občanské společnosti.
Místo konání konference: Forum Karlín, Praha
reSITE 2014 bude historicky první konferencí ve zcela novém multifunkčním sále v Pernerově ulici v Praze 8, o kapacitě 2 000 sedících diváků. Jde o nejmodernější multifunkční sál svého druhu v celé České republice.
Datum konání konference: 19. a 20. června 2014

 
 
 
 

Do Prahy míří hvězdy světového urbanismu a ekonomiky

Festival reSITE se již potřetí stane místem pro sdílení zkušeností a pozitivních příkladů - o ty se v nové hale Forum Karlín podělí  na čtyři desítky světových architektů a urbanistů, zástupců těch nejúspěšnějších městských správ a samospráv, inovativně smýšlejících developerů, ekonomů nebo zástupců občanské společnosti.
Místo konání konference: Forum Karlín, Praha
reSITE 2014 bude historicky první konferencí ve zcela novém multifunkčním sále v Pernerově ulici v Praze 8, o kapacitě 2 000 sedících diváků. Jde o nejmodernější multifunkční sál svého druhu v celé České republice.
Datum konání konference: 19. a 20. června 2014


Jak předejít vylidňování venkova a zároveň dělat centra měst atraktivnějšími, zeptá se festival reSITE

Kam mizí ti lidé?, ptá se nejeden starosta nebo sociolog. Venkov se vylidňuje a obyvatelé, obchody i služby se postupně vytrácejí také z center měst. Odcházejí lidé za prací, nebo za levnými cenami nákupních center na předměstích? Jaký vliv má na města rozšiřování periferií s retail parky, sklady a satelitní zástavbou? A jak tento palčivý problém vyřešili v jiných městech po celém světě?

Místem pro sdílení zkušeností a pozitivních příkladů, se už potřetí stane festival reSITE pořádaný ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 19. až 20. června 2014 se v nové pražské hale Forum Karlín o své znalosti a bohaté zkušenosti podělí na čtyři desítky světových architektů a urbanistů, zástupců těch nejúspěšnějších městských správ a samospráv, inovativně smýšlejících developerů, ekonomů nebo zástupců občanské společnosti. Nejen naslouchat, ale také zapojit se do diskuze, může dalších pět stovek účastníků, kterým je tímto zprostředkován zcela bezprostřední kontakt s vystupujícími.

Mezi řečníky a diskutujícími hosty jsou takové hvězdy jako profesor ekonomie na Harvardské univerzitě a specialista na městskou ekonomii Edward Glaeser, exkluzivní kritik deníku The New York Times pro oblast architektury, s důrazem na bytovou výstavbu, veřejný prostor, infrastrukturu, komunitní rozvoj a sociální odpovědnost Michael Kimmelman nebo Michael Desvigne - nejvýznamnější krajinářský architekt současnosti, spolupracující s architekty a ateliéry jako Herzog a de Meuron, Foster+Partners, Rem Koolhaas, Renzo Piano nebo Richard Rogers.

Jedním z hlavních témat bude architektura a urbanismus měst a obcí jako podpora rozvoje (lokální) ekonomiky. Ukazuje se, že města s pestrou nabídkou vzdělání, kultury, občanských aktivit nebo sportu mají v očích investorů velkou výhodu. A investice do těchto oblastí se multiplikují z privátního sektoru, což má pozitivní dopad na zaměstnanost, služby, infrastrukturu… „Není pochyb, že města a obce jsou nositeli nových, autonomních ekonomik. Mezi jejich úspěšností a prosperitou a aktivitou, potažmo spokojeností občanů existuje jasná úměra. A tu se pokusíme s experty z New Yorku, Londýna nebo Rotterdamu nebo Paříže pojmenovat,“ říká Martin Barry, zakladatel a ředitel reSITE, který letošní prestižní festival doplnil o řadu workshopů a neformálních debat, sdělných a využitelných i pro zástupce zdejších menších měst a obcí.

S ohledem na značný zájem o festival doporučují pořadatelé neodkládat zakoupení vstupenky pomocí jednoduchého registračního formuláře. Ten lze vyplnit a odeslat zde: http://resite.cz/cs/registration/. Aktuální informace o programu festivalu jsou k dispozici na www.resite.cz.

Organizační tým promítl ústřední téma, tedy Města a krajiny nové ekonomiky, do čtyř hlavních přednáškových a diskusních panelů. Jejich určujícím prvkem je pestrá skladba řečníků, kdy vedle architektů a urbanistů zasednou ekonomové, investoři a developeři, sociologové, samozřejmě zástupci místní správy a samosprávy, akademici nebo lidé reprezentující občanskou a angažovanou společnost.

Ekonomika, lidský rozměr, krásné a funkční prostředí města, zaměření se na správné vyhodnocování dat a mezioborovou spolupráci a chytré vedení města – to vše opět poskytne zdejším starostům, jejich týmům, představitelům samosprávy a především široké aktivní veřejnosti, nové návody pro jejich kažododenní praxi,“ vysvětluje složení panelů programový ředitel reSITE Osamu Okamura.

Festival reSITE se v panelu Hustota a městský rozvoj zaměří na vztah mezi hustotou zástavby, ekonomickou efektivitou a intenzitou rozvoje. Značný prostor dostanou příspěvky spojené se Strategickým plánováním a veřejnou diskusí, což je téma rezonující v mnoha českých a moravských městech, Prahu, Brno nebo Ostravu nevyjímaje. Řečníci ze světových metropolí dokážou nutnost vstupovat na toto pole s jasnou, dlouhodobou vizí a strategií. Vše je nezbytné i v otázce Industriální minulost: inovativní budoucnost, kdy právě v tzv. brownfieldech i objektech průmyslového dědictví tkví netušené příležitosti rozvoje. Hned několik motivů z předchozích sekcí pak shrne a rozvine panel Občanská vytrvalost: Město pro všechny, definující obyvatele jako nedílnou součást nové městské ekonomiky.

Ačkoliv má festival i díky dalšími řečníkům, jakými jsou například výtečná italsko-španělská architektka a designérka Benedetta Tagliabue, špičkový krajinářský architekt a odborník na městský design Stig Lennart Andersson nebo spoluzakladatel světoznámého nizozemského studia West 8 zaměřeného na městský design a krajinářskou architekturu Adriaan Geuze, nesporný mezinárodní přesah, bude díky simultánnímu tlumočení do a z češtiny přístupný i zástupcům široké veřejnosti a vedoucím představitelům a aktivistům ve veřejném prostoru našich měst.

Všichni přítomní experti budou k dispozici v rámci hlavního programu, workshopů nebo neformálních setkání pro tuzemské zájemce. Nepochybujeme, že řada téma bude společných zástupcům mnohamilionových metropolí i obcí o pár tisících obyvatel,“ říká Martin Barry, podle nějž bude samozřejmostí simultánní překlad při hlavní diskusi i na doprovodných akcích. „V tomto rozměru, kvalitě a šíři záběru městské problematiky nemá festival reSITE ve střední a východní Evropě obdobu“, dodává.

Koncepce festivalu reSITE, který v předchozích dvou ročnících přilákal přes 600 řečníků a posluchačů z dvaceti zemí, je mezioborovost. I díky ní se akce stala jednou z nejlépe obsazených a přijímaných v rámci celé Evropy. V jednotlivých panelech se potkávají developeři s úředníky, architekti s experty na dopravu, urbanisté s ekonomy, politici s aktivisty pracujícími s veřejným prostorem… Unikátní koncept získal již od prvního ročníku důvěru skutečných autorit, jakými jsou Winy Maas (MVRDV), Enrique Penalosa (bývalý starosta, Bogota), Craig Dykers (Snohetta), Reinier de Graaf (OMA), Alexandros Washburn (hlavní plánovač, New York) nebo známý městský urbanista z Dánska Jan Gehl.

Mezi pozvanými hosty reSITE 2014 jsou: Michael Kimmelman [hlavní kritik architektury v New York Times • NYC] / Edward Glaeser [ekonom • Harvardova univerzita • Cambridge] / Michael Desvigne [Desvigne & Dalnoky • zakladatel • Paříž] / Benedetta Tagliabue [EMBT • spoluzakladatelka • Barcelona] / Adriaan Geuze [WEST8 • zakladatel • Rotterdam] / Mark Johnson [CIVITAS • zakladatel a prezident • Denver] / Stig L. Andersson [SLA • zakladatel, kreativní ředitel • Kodaň] / Margaret Newman [Vedoucí štábu Janette Sadik-Khan • Odbor opravy města New York • NYC] / Tomáš Hudeček [primátor hl. m. Praha] / Eugene Asse [ředitel Moskevské školy architektury • Moskva] / Andrej Griněv [Artkartel • Moskva] / Tomáš Ctibor [Institut plánování a rozvoje • Praha] / Petr Palička [Penta Investments • Praha] / Adam Greenfield [London School of Economics • Londýn] / Jan Ludvík [Karlin Group • Praha] / Pavel Hnilička [Institut plánování a rozvoje • Praha] / Jochen Partsch [primátor Darmstadtu • Německo] / Michael Brown [ředitel • Calgary Municipal Development Authority • Calgary] / Jón Gnarr [primátor města Reykjavík, Island] / Maxwan [Rotterdam] / Sandor Finta [hlavní architekt Budapešti• Budapešť ] / Tereza Stöckelová [ProAlt • socioložka, Aktivistka • Praha] / Nicolas Buchoud [Cercle Grand Paříž de l'Investissement Durable • prezident • Paříž]  a další.
 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K PROGRAMU KONFERENCE RESITE 2014

Téma konference:
Města a krajiny nové ekonomiky
Lidé se postupně stěhují tam, kde je a jejich děti čeká lepší budoucnost. Pestrá nabídka  možností pracovního uplatnění stojí v základu tohoto rozhodování. Současná středo- a východoevropská města také soutěží o pozornost a energii svých občanů i investorů. Úspěšná města posilují své postavení jako centra vzdělávání, kultury, inovace a stávají se tak motorem ekonomiky.

Diskusní panely:
Hustota a městský rozvoj
Společně s městskými ekonomy se zaměříme na vztah mezi hustotou zástavby, ekonomickou efektivitou a intenzitou rozvoje.

Industriální minulost: inovativní budoucnost
Průmyslová revoluce a období plánované ekonomiky zanechaly v centrech našich měst mnoho dosud nevyužitých šancí a vnitřních kapacit, které čekají na chytrá řešení.

Občanská vytrvalost: Město pro všechny
Nečekejme již na spásná řešení shora a dejme se do práce. Město je naše, pojďme jej přetvořit k našemu obrazu.

Strategické plánování a veřejná diskuse
Jak definovat dlouhodobé cíle v okamžiku, kdy každý plán je ve chvíli svého dokončení již zastaralý?

Vybraní řečníci:
Edward Glaeser
Profesor ekonomie na Harvardově univerzitě, specialista na městskou ekonomii, autor bestselleru The Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier (Triumf města: Jak nás náš největší vynález dělá bohatšími, chytřejšími, zelenějšími, zdravějšími a šťastnějšími).

Michael Kimmelman
Exkluzivní kritik deníku The New York Times pro oblast architektury, s důrazem na bytovou výstavbu, veřejný prostor, infrastrukturu, komunitní rozvoj a sociální odpovědnost. Dle spisovatele Roberta Hughese ”nejbystřejší americký umělecký kritik své generace“.

Michael Desvigne
Nejvýznamnější krajinářský architekt současnosti, spolupracující na realizacích ve více než 12 zemích s architekty jako jsou Herzog a de Meuron, Foster+Partners, Rem Koolhaas, Christian Portzamparc, I. M. Pei, Renzo Piano, Richard Rogers nebo Jean Nouvel. Za své počiny v oblasti městského plánování (Paříž, Euralens, Marseille) získal v roce 2011 získal francouzskou Velkou cenu za urbanismus.

Stig Lennart Andersson
Dánský krajinářský architekt, zakladatel a kreativní ředitel interdisciplinární organizace SLA  v Kodani, profesor městského designu na Kodaňské Univerzitě, hostující profesor na École Polytechnique Fédérale de Lausanne. První nositel prestižní evropské ceny Topos European Landscape Award.

Jevgenij Asse
Jediný současný světově uznávaný ruský architekt a umělec, v období totality spojovaný se skupinou tzv. „bumážniků“ neboli „papírových architektů“, později nadšený realizátor a kurátor ruských prezentací na Benátském architektonickém bienále (2004, 2006). Spoluzakladatel, profesor a děkan MARCH, první nezavislé architektonické školy v Rusku (od 2012).

Adam Greenfield
Urbanista a spisovatel, zakladatel a vedoucí newyorského studia Urbanscale a spoluzakladatel designového týmu Do projects, pracující na pomezí designu, technologie a kultury, se silným zájmem o městské formy. Dříve pracoval jako šéf designu pro Nokii v Helsinkách, jako informační architekt v Tokiu, rockový kritik pro časopis SPIN, medik v Berkeley, kavárník v Západní Filadelfii, nebo jako seržant v amerických jednotkách speciálních operací.

Margaret Newman
Výkonná ředitelka Newyorské městské umělecké společnosti (MAS), která se zasazuje o inteligentně plánované zastavěné prostředí v NYC, podpořené ekonomickým růstem a kulturní rozmanitostí. Léta pracovala jako vedoucí týmu na Odboru dopravy města New York, kde zajišťovala vedení velkých projektů, včetně plánů na zásadní přestavbu Times Square, s důrazem na udržitelný design.

Adriaan Geuze
Spoluzakladatel světoznámého nizozemského studia West 8, zaměřeného na městský design a krajinářskou architekturu. Ve svém přístupu unikátním způsobem spojují prvky současné kultury, městské identity, architektury, veřejného prostoru a technologií, vždy s ohledem na místní kontext, který sahá od proslulé čtvrti Borneo v Rotterdamu, Governor's Island v New Yorku, přes Malorku, Rio Madrid nebo Toronto až do Soulu.

Mark Johnson
Zahradní architekt a městský designer, zakladatel firmy CIVITAS. Mezi jeho významné projekty patří rekonstukce letiště Stapleton v Denveru, regulační plán Říční revitalizace v Los Angeles, Museum Park Miami a San Diego North Embarcadero. Jeho projekty velkého měřítka zapojují sociální, ekonomické a environmentální systémy, specializuje se na nové využití brownfieldů.

Nicolas Buchoud
Přední francouzský expert na udržitelný městský rozvoj. Podílel se na plánu Velké Paříže a Rozšíření Moskvy. Zakladatel konzultační společnosti Renaissance Urbaine, zapojené v řešení strategického rozvoje měst v Rusku, Indonésii, Japonsku a Severní Americe. Jako městský úředník pracoval přes 10 let v oblastech sociálního bydlení na periferiích francouzských měst.

Tomáš Ctibor
Vedoucí Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, zpracovávajícího zásadní strategické dokumenty rozvoje pro Prahu jako Strategický plán nebo nový Metropolitní plán. Je též externím pedagogem na Fakultě architektury ČVUT a členem nezávislých mezinárodních institucí, které sdružují profesionály a znalce v oblasti nemovitostí. Dříve působil jako člen řídícího výboru agentury CzechInvest.

Jan Světlík
Předseda představenstva a generální ředitel firmy Vítkovice Holding, a.s. Iniciátor a investor nejambicióznější přestavby a revitalizace post-industriálního areálu v České republice, tzv. Dolní oblasti Vítkovic, na novou živou městskou čtvrť, založenou na kreativním průmyslu.

Tereza Stöckelová
Socioložka se zaměřením na soudobé proměny výzkumu a vzdělávání, pohyb znalostí mezi vědou a společností a na otázky politické ekologie. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, a vyučuje na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Spoluzaložila ProAlt - Iniciativu pro kritiku reforem a na podporu alternativ. V poslední době upoutala knihami Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti a Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi (spolueditorka).

Zakupte si vstupenku na festival přes registrační formulář ještě dnes!
http://resite.cz/cs/registration/

Pro další informace ohledně témat, hostů a dalších projektů sledujte naše kanály:
faceboook | www.facebook.com/reSITEfestival                          
twitter | @reSITEfestival
web|resite.cz

Festival reSITE založil v roce 2011 americký urbanista Martin Barry. Jeho programovým ředitelem se stal loni díky grantovému programu Nadace Vodafone Rok jinak architekt Osamu Okamura, dříve dlouholetý šéfredaktor architektonického časopisu ERA21.

Pod záštitou: Hl.m. Praha, Embassy of the United States, Česká komora architektů
Festival podporuje Penta
Spoluorganizátor: Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (dříve URM)
Sponzoři: Atkins and Langford Development, CMC architects, Karlín Group
Hlavní mediální partner: Economia, Respekt, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz
Mediální partneři: ArchDaily, ASB, Architekt, ERA 21, ARCH

tisková zpráva

reSITE 2014: Cities And Landscapes Of The New Economy. Trailer with Czech subtitles. from reSITE Festival on Vimeo.
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

25. 5. 2020 17:38:58

Re: Interiér rodinného domu

Jako uživatelka bych měla k Vašemu návrhu několik výhrad, ačkoli je interiér na pohled impozantní : 1) podle velikosti ložnice a postlelí odhaduji, že kuchyň bude mít rozměry cca 4x5 m. I když velká kuchyň je krásná, současně by měla šetřit nohy kuchařky, která kromě vaření je možná celý den pracovně na nohou a ještě obstarává malé děti. Víte jak se naběhá s hrncem špaget po kuchyni, než ho někam umístí? A další cca 3 m k jídelnímu stolu, když chce servírovat. Nechtěla bych to. Kuchyň, kde se nestoluje, má být prostorná, praktická, ale ne rozlehlá! 2) Ložnice na opačné straně domu od WC vám nebude vadit, dokud budete mladí a zcela zdraví. Potom si zařídíte raději ložnici v sousední koupelně, než bloudit po celém domě. 3) chválím nápad dvoupostele s prostředním madlem v dětském pokoli. Skvělý nápad s multifunkční a velkokapacitní pohovky s postelemi pro hostinský pokoj (nebo do obýváku). Ale rodičům se dvěma dětmi i stejného pohlaví, bych zcela určitě, po všech svých zkušenostech, doporučila raději dva malé pokojíky než jeden společný. Možná ten společný tak max. max. do 5. třídy. Ale pak by jej muselo být možné rozdělit na dva. P.S. Pohled z pohovky obýváku do přírody může být úchvatný, na krb také. Přesto bych umožnila pro konzervativce i pohled na obrazovku TV - pohovka jak stvořená pro domácí kino! Je mi líto, ale snaha po umění tady, podle mne, převyšuje funkčnost a praktičnost. Měly by být v rovnováze. Člověku běžně nestačí jen se dívat, v bytě musí i příjemně žít.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz