DOCK in TWO

DOCK in TWO

Libeňské doky, Praha 8

(25. 6. 2018) Schindler Seko Architekti

   
 
 
 
 

DOCK in TWO

Jižní část zástavby Libeňských doků mezi tělesem Libeňského mostu a hlavní komunikační a kompoziční osou nové zástavby procházející podél hrany bazénů loděnic tvoří jeden kompoziční celek a představuje největší soubor v oblasti. Zástavbu zde tvoří polootevřené bloky, po obvodu ji vymezuje vyšší sedmipodlažní hmota, která je svým měřítkem partnerem administrativním objektům na druhém břehu Vltavy (Lighthouse, Kovo). Ze severu se areál otevírá k plochám bazénů loděnic a pěší promenádě. Uvnitř areál získává drobnější měřítko bližší urbanismům residenčních čtvrtí v okolí. Odlišný výraz vnější části, obracející se do ulice a k Libeňskému mostu, je jasným orientačním prvkem zdůrazňujícím hlavní vstupy a průchody a zároveň bariérou chránící lokalitu před negativními vlivy okolí. Součástí místa je centrální park navazující na východní bazén bývalých loděnic. Park člení jižní pás zástavby Libeňských doků na dvě samostatné lokality. Prostorově i komunikačně významné pro celé území je přímé propojení parku s Libeňským mostem lávkou pro pěší, navrženou ve směru průhledu do prostoru západního přístavního bazénu.
Pro příznivější působení přírodního prostředí doků se otevírá struktura objektů více k severu, řešení centrálního parku ve středním nádvoří funguje jako citace přírodního prostředí a nabízí atraktivní kombinaci vody a zeleně.

Architektonické řešení
Vnitřní objekt DOCK in TWO má ze severní strany pod úhlem 33° seříznutou hmotu, která se tak odklání od sousedních residenčních čtvrtí. Na ozeleněných šikminách s terasami jsou umístěna požární schodiště, která se stávají ikonou tohoto prostoru a dávají vzpomenout na industriální historii Libeňských doků. Z jižní strany jsou objekty podříznuty na výšku dvou podlaží. Vzniká tak sekvence krytých prostor podél hlavní komunikační osy parteru kde je umístěn hlavní vstup do budovy. 
Objekt je koncipován jako administrativní budova s možností horizontálního a vertikálního členění na samostatně pronajímatelné celky. Vstup je zevnitř areálu z prostoru parteru. V parteru je navrženo obchodní využití, tyto prostory jsou přístupné přímo z ulice.
Objekt DOCK in TWO má jedno suterénní podnoží, využité pro parkování, technické a skladové zázemí budovy.

Autorská zpráva

Architekt: Jan Schindler, Ludvík Seko, Jakub Murla; spolupráce Alan Hackl, Petra Hlaváčková, Alex Flores
Investor: CRESTYL
Hrubé podlažní plochy: 12 450 m2
Pronajímatelné plochy: 8 160 m2

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz