Dolina – město jinak

Dolina – město jinak

(9. 4. 2018) Nový obytný soubor Štěpnice v pražských Lysolajích

   
 
 
 
 

Dolina – město jinak

(ČTK) - V pražských Lysolajích vznikne nové centrum městské části s obytnými a rodinnými domy, společenským domem, komunitním centrem nebo školkou. Projekt Dolina se dotkne 62 896 metrů čtverečních na okraji Lysolají. Vyplývá to z dokumentu zařazeného v systému EIA posuzujícího vliv staveb na životní prostředí. Na projektu Dolina spolupracuje lysolajská radnice se společností Dalavrien a dokončen má být v roce 2022.

"Hlavním přínosem pro městskou část bude zajištění služeb a nabídky pro občany i návštěvníky městské části, které zde dosud citelně chybějí,
" píše se v dokumentu.

Výstavba má převážně sloužit pro bydlení. V plánu je proto stavba 48 rodinných domů, které vzniknou postupně v pěti fázích. Dále budou postaveny dva bytové domy dohromady s 34 byty. V jednom z nich budou takzvané nízkoprahové byty.

V Lysolajích bude nová školka a navržena je rovněž výstavba společenského domu s restaurací a sálem nebo komunitního centra s ordinacemi lékařů a mateřským centrem. Vznikne také park, zatravněné plochy a vysázeny budou desítky stromů. "V části parku přiléhající k mateřské škole bude v rámci podpory ekologické výchovy založena květnatá louka s pestrým druhovým složením a převahou lučních květin," píše se v materiálu. Před společenským domem bude fontána.

Předpokládaná doba výstavby je 44 měsíců a začít by měla podle dokumentu v příštím roce. Dokončena pak má být v roce 2022. Náklady výstavby v dokumentu uvedeny nejsou.

Lokalita byla vybrána k zástavbě již v roce 2002, kdy tu měly vzniknout dva až čtyři robustní bytové domy pro až 400 obyvatel. Nastěhovat se sem měli lidé, kteří přišli o bydlení v důsledku ničivé povodně v roce 2002. Záměr se tehdy nelíbil obyvatelům ani radnici.

Lysolaje leží na severním okraji hlavního města a sousedí s Dejvicemi, sedlcem a Suchdolem. Samostatnou městskou částí jsou od roku 1990. Jako ves pak existují od roku 1227.
Vizualizace: Knesl Kynčl architekti

Doplněno Stavbaweb:
Autorem projektu je ateliér Knesl Kynčl architekti. Projekt na jejich stránkách najdete ZDE.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků parc. č. 491/1 a parc. č. 491/8 v lokalitě Dolina – Štěpnice společnosti DALAVRIEN s. r. o. za částku 121 miliónů Kč včetně DPH. Současně s kupní smlouvou byla schválena také smlouva o spolupráci, ve které se společnost DALAVRIEN s. r. o. zavazuje na své náklady vybudovat v celé lokalitě komunikace a infrastrukturu, které budou následně převedeny do majetku městské části, a respektovat závěry veřejného projednání s občany dne 15. 2. 2017. 
Zdroj: Lysolajský zpravodaj 07-08/2017

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

 
 
 
 
50.1298078
14.3648600
Dolina – město jinak

Dolina – město jinak

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz