Domov s pečovatelskou službou

Domov s pečovatelskou službou

Sezimovo Ústí

(12. 10. 2015) 1. místo v architektonické soutěži - re: architekti

   
 
 
 
 

Domov s pečovatelskou službou

Řešení stavby Domova v Sezimově Ústí ovlivnilo pět faktorů. Chuť navrhnout solidní nadčasový dům se srozumitelným vnitřním rozvrhem. Vnímavost ke kontextu a okolí. Oslunění všech bytů. Úspornost výstavby i provozu. Rozdělení výstavby do dvou etap.

Domy v sobě spojují obraz altánu v parku, viladomu, zámečku i paneláku. Jejich výraz má být nadčasový a nepolopatický. 

Domov je rozdělen do dvou křídel, které kopírují rozdělení na první a druhou fázi výstavby. K západnímu křídlu, tedy do první fáze výstavby, patří i nižší vstupní, společenská a servisní část a denní stacionář. Obě křídla domu mají stejnou velikost a podobný vnitřní rozvrh.  V typických patrech je ve středu dispozice schodiště a výtah. Pokoje a servisní místnosti jsou po obvodu půdorysu. Při umisťování pokojů jsme ověřovali jejich oslunění nejen podle orientace ke světovým stranám, ale posuzovali jsme i zastínění okolními domy. Pokoje a servisní místnosti jsou sdruženy do bloků tak, aby u oken, uvnitř dispozice, vznikaly pobytové niky na posezení a setkávání. Vnitřní komunikace nepovažujeme jen za chodby, ale za veřejný společenský prostor, ideálně částečně ponechaný participaci obyvatel.

Jednopodlažní vstupní a společenská část po dostavění druhé fáze propojí obě budovy. Ve 2. NP je nad touto částí pobytová terasa, kterou lze také projít z jedné do druhé budovy. Z terasy bude možné pozorovat vstup a dění s ním spojené, na druhé straně zahradu a skrze stromy fotbalové hřiště. Etapový růst domu je podřízen podobné logice jako repetitivní růst sídliště. První etapa má svoji vlastní samozřejmost, druhá etapa je předvídatelným, ale ne nezbytným pokračováním.
Komplex je situován na místo současné knihovny a mateřské školky a drží ortogonální síť okolních domů. Hlavní vstup i vjezd je čelem kolmo na vstup z ulice K hájence, materiál pojezdové plochy je mlat, pochozí plocha je broušený litý beton. Na tomtéž místě je 16 parkovacích míst. Druhý zadní vstup na zahradu z ulice je ponechán a záleží na vedení domova na jeho otevřenosti či uzavřenosti. Polohu domu určuje výhled z oken obytných částí tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s okolními obytnými domy. Klíčové byly i výhledy z interiérových náměstí domu. Přesná poloha domu byla určena tak, aby bylo pokáceno minimum kvalitních stromů na parcele.
Dům je prokrvován dvojicí jader napojených na suterén, kde je situována většina servisních provozů spojených s provozem domů a který propojuje obě části domu. Zásobovací automobily sjíždí po rampě přímo do suterénu. 
Hlavním pohledovým materiálem je omítka, různá na soklu a na těle domu. Omítku doplňují okna v dřevěných rámech, zábradlí černé grafitové barvy. Střechu chápeme jako pátou fasádu, protože okolo jsou vysoké budovy.

Konstrukce stavby je železobetonová. V další projekční fázi budou posouzeny obě varianty, stěnový systém a skelet podle ekonomičnosti. V případě skeletu bude výplňové zdivo z děrovaných keramických tvárnic. Kontaktní zateplení se silikátovou vrchní vrstvou bude mít odlišné souvrství na soklu a na těle domu.

První etapa: 18 jednolůžkových + 6 dvoulůžkových pokojů
Druhá etapa: 26 jednolůžkových + 6 dvoulůžkových pokojů
Autorská zpráva

Návrh získal první cenu v soutěži na Dům s pečovatelskou službou v Sezimově Ústí

Autorský tým: re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Jan Vlach, Jiří Žid, Ondřej Synek
Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.
Vyhlašovatel: Město Sezimovo Ústí
Řádní členové poroty: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová , Ing. arch. Dagmar Buzu, Ing. arch. Radek Zeman, Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta Města Sezimovo Ústí, RNDr. Vojtěch Kadlčík, člen rady Města Sezimovo Ústí
Náhradníci poroty: Ing. Arch. Jan Stach, Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice Města Sezimovo Ústí
Přizvaní odborní znalci: Helena Řežábková, vedoucí sociálních služeb, Sezimovo Ústí, Ing. Pavel Vochozka, rozpočtář staveb, Tábor
Datum konání soutěže: 19. 8. 2014 - 24. 10. 2014
Výsledky byly zveřejněny 4. 5. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 16

Na těchto stránkách už jsme o soutěži psali 1. 9. 2015:
http://stavbaweb.dumabyt.cz/v-sezimov-usti-vybrali-projektanta-domu-s-peovatelskou-sluzbou-12787/clanek.html

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
49.3851905
14.6848080
Domov s pečovatelskou službou

Domov s pečovatelskou službou
Sezimovo Ústí

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz