Ekologické pokoje hamburské diakonické kliniky s minimem emisí díky fermacell greenline

Ekologické pokoje hamburské diakonické kliniky s minimem emisí díky fermacell greenline

(28. 6. 2013) Hamburská klinika vybudovala speciální prostory pro pacienty s MCS syndromem s technologií fermacell greenline

 
 
 
 

Ekologické pokoje hamburské diakonické kliniky s minimem emisí díky fermacell greenline

Hamburská klinika vybudovala speciální prostory pro pacienty s MCS syndromem s technologií fermacell greenline

Diakonická klinika Agaplesium v hamburském Eimsbüttelu je v provozu od začátku roku 2011. Tato moderní stavba nabízí dokonce takzvané ekologické pokoje. To jsou speciální prostory, ve kterých je na minimum snížena zátěž pacientů s MCS syndromem a alergiků. Foto: Diakonická klinika Agaplesion
Diakonická klinika Agaplesium v hamburském Eimsbüttelu je v provozu od začátku roku 2011. Tato moderní stavba nabízí dokonce takzvané ekologické pokoje. To jsou speciální prostory, ve kterých je na minimum snížena zátěž pacientů s MCS syndromem a alergiků. Foto: Diakonická klinika Agaplesion

Pod názvem „Ekologický pokoj“ vybavila jedna z hamburských nemocnic dva nemocniční pokoje vybavením pro omezení množství škodlivin a zharmonizovala je pro speciální potřeby pacientů s MCS syndromem (Multiple Chemical Sensitivity – syndrom mnohočetné citlivosti na chemické látky) a pacientů s civilizačními chorobami. Byly při tom použity jen takové stavební materiály, které byly předem odzkoušeny na svou zdravotní nezávadnost. Konstrukce stěn se realizovaly pomocí desek fermacell greenline, speciálních sádrovláknitých desek, které absorbují škodliviny a rušivé pachy z okolního vzduchu a trvale je na sebe váží. Mechanismus účinných látek byl testován a schválen v rámci rozsáhlých sérií testů, mimo jiné nezávislým eco-institutem v Kolíně.
I zevnitř se diakonická klinika Agaplesion v hamburském Eimsbüttelu prezentuje moderně a pokrokově. Speciálně pro pacienty s MCS syndromem vybavila klinika dva pokoje pro pacienty jako místnosti bez škodlivých látek. Foto: Diakonická klinika Agaplesion Ekologické pokoje v diakonické klinice společnosti Agaplesion v hamburském Eimsbüttelu nabízejí přátelskou atmosféru. Pokoje se vyznačují teplými hnědými odstíny. Speciálním vybavením s minimem škodlivých látek byly koncipovány speciálně pro pacienty s MCS syndromem. Foto: diakonická klinika společnosti Agaplesion
Stále více osob trpí tzv. syndromem mnohočetné citlivostí na chemické látky (MCS) a reaguje tak každý den s těžkou nesnášenlivostí na dezinfekční prostředky, aromatické látky, rozpouštědla, pesticidy, prací prostředky nebo jedy v domácnostech (např. formaldehyd, konzervační prostředky na dřevo apod.). Vzhledem k tomu, že nemocí je postižen celý imunitní systém, projevují se symptomy nemocí často v celém těle a ve všech orgánech. Pobyt na klinice s sebou přináší většinou další problémy.

Speciálně pro pacienty s MCS syndromem byly nyní v novostavbě diakonické kliniky společnosti Agaplesion v hamburské čtvrti Eimsbüttel vytvořeny dva speciálně upravené pokoje s nízkým obsahem škodlivin. Pod označením „ekologické pokoje“ jsou bez škodlivých látek zařízeny jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj. Oba pokoje jsou „střiženy na míru“ speciálním potřebám pacientů s civilizačními chorobami. Diakonická klinika je v provozu již od začátku roku 2011. Se 360 lůžky a klasickými odděleními, jako je interna, porodnické a chirurgické oddělení, rozšířenými o rozsáhlé speciální nabídky typu chirurgie rukou, plastická chirurgie a geriatrie včetně diabetologie, pokrývá nyní dokončená novostavba s celkovým objemem investic ve výši 101 milionů Euro velmi dobře potřeby městské části.
Oboustranné povrstvení účinnou látkou na bázi keratinu snižuje zejména obsah škodlivých látek v ovzduší místnosti, jako je formaldehyd. Foto: Fermacell GmbH
Speciální způsobilost stavebních materiálů
Ekologické pokoje patří pod oddělení interny, mohou však být využívány také pacienty z jiných oddělení. Tyto pokoje jsou od ostatních prostor stanice odděleny předsíní s kouřotěsnými dveřmi, které fungují jako určitý druh oddělovací desinfekční komory. Kontaminované části oblečení zde musí být odloženy. Pokoje samotné jsou vybaveny zařizovacími předměty bez škodlivin nebo jen s velmi malými podíly škodlivých látek. Tak byly např. namontovány prosklené dveře – aby bylo možné zaručit určitý stupeň anonymity, bylo zvoleno mléčné sklo – okenní a dveřní rámy jsou izolovány konopím. Na podlahách jsou položeny dlaždice v teplých barvách. Závěsy byly nahrazeny vnějšími žaluziemi. Namísto běžných topných těles, na kterých se usazuje prach, jsou pokoje vybavené stěnovým topením.

Pro pacienty, reagující citlivě na elektrosmog, byla zátěž působením elektromagnetických polí redukována mimo jiné zabudováním bezproudových spínačů. Nezávislá ventilační jednotka se stará o to, aby se do pokojů nedostaly žádné škodliviny ani v přiváděném vzduchu. Bez aromatických látek je také ložní povlečení v nemocnici.
Rozsah snížení škodlivin použitím fermacell greenline. Foto: Fermacell GmbH
U veškerých použitých výrobků byla testována jejich vhodnost pro speciální účely. Aby bylo v tomto ohledu naprosto jasno, přizvalo vedení stavby nemocnice architekta Andrease Tapio Scheida. Hamburský projektant disponuje rozsáhlými zkušenostmi na poli protialergického stavitelství s minimalizací škodlivin. Velkou péči věnoval Andreas T. Scheid výběru stavebních materiálů. „V současnosti jsou na trhu různé výrobky, které umí vázat škodliviny typu formaldehydu ve vnitřních prostorách.“, vysvětluje projektant. Mechanismy jejich působení jsou však vždy různé. Podle druhu účinku však není k dispozici jejich účinnost nepřetržitě. „Například produkty“, vysvětluje Andreas T. Scheid, „které působí pouze v kombinaci s UV zářením, nefungují v šeru nebo v noci a také ne ve vnitřních prostorách.“  Také minerální látky, které vážou škodliviny pouze na povrchu a při změně teploty nebo vlhkosti je opět vrací zpět, zde nepomáhají. Jeho volba padla nakonec na právě v té době na trh uváděný fermacell greenline. Nový vývoj od největšího evropského výrobce sádrovláknitých desek a materiálů váže díky své speciální oboustranné vrstvě s účinnou přírodní látkou, která se vyskytuje rovněž v ovčí vlně, škodliviny a rušivé zápachy ze vzduchu v okolním prostoru. Účinná látka je aktivní trvale a to i pod konečnými vrstvami jako jsou nátěry, tapety a koberce. Platí zde: Čím vyšší je difusní otevřenost krycí vrstvy, tím rychlejší je účinnost.

Mechanismus účinku byl testován a schválen v rámci četných testovacích sérií, mimo jiné nezávislým eco-institutem v Kolíně. Měření, prováděná v pravidelných intervalech a za stejných podmínek v aktuálně budovaných stavbách rovněž ukázala, že po skončení „suchých stavebních prací“ klesají pomocí fermacell greenline hodnoty škodlivin v okolním vzduchu.

Mechanismus působení fermacell greenline
Za tento efekt odpovídá specifická směs molekul na bázi keratinu, nacházející uplatnění ve formě oboustranného základního nátěru desek fermacell a je k tomuto účelu ideálně přizpůsobena. „Keratin je důležitá součást ovčí vlny. Z dlouholetých zkušeností s výrobky z ovčí vlny ve stavebnictví víme o jeho pozitivním a dlouhotrvajícím účinku“., uvedl projektant. Princip účinnosti je velice jednoduchý: nejprve se ukládají molekuly škodlivých látek, jako jsou aldehydy a ketony volně na povrchu (fyzická sorbce, reverzibilní), a potom – i přes vrchní vrstvy obložení – vnikají do spodnějších vrstev (difuze), kde se trvale chemicky váží a přeměňují (chemická absorpce, nevratná), takže nakonec nemohou být ani vraceny do okolního vzduchu v místnosti. Vzhledem k tomu, že jsou škodliviny trvale odstraněny, je třeba nahlížet na sádrovláknité desky fermacell greenline v rámci provádění pozdějších rekonstrukčních opatření jako na absolutně nezávadný stavební materiál.

Všechny stěny a stropy v hamburských ekologických místnostech byly vybaveny deskami fermacell greenline. Montáž velkoformátových desek (12,5 mm x 3.000 x 1250 mm) se prováděla na zavěšenou konstrukci z kovových profilů před klasickou sádrovláknitou desku od fermacellu, která funguje jako nosná deska pro stěnové topení. „I běžné desky Fermacell“, říká architekt Scheid, „vydávají velmi málo emisí, protože jsou vyráběny ekologickou technologií výlučně na bázi přírodních materiálů (recyklovaný papír, sádra a voda)“. Také u těchto běžných sádrovláknitých desek fermacell byla potvrzena kolínským eco-institutem jejich ekologická nezávadnost. Jako izolace bylo v dutinách mezi deskami použito konopí.

Zpracování desek fermacell greenline probíhalo obvyklým způsobem: desky bylo možné opracovávat stejně jako běžné sádrovláknité desky bez speciálních nástrojů naříznutím, zlomením, řezáním, frézováním nebo vrtáním a nakonec byly upevněny na nosnou kovovou konstrukci. Ke spárování bylo použito systémových komponent spárovacích lepidel fermacell greenline. Toto lepidlo nemusí být povinně značeno větou R40 „Podezření na rakovinotvorné účinky“.  Stěny byly nakonec opatřeny ekologickým přírodním vápenným nátěrem. Kontrola vzduchu v místnosti, uskutečněná po dokončení stavebního projektu a vyhodnocená nezávislou zkušební laboratoří, potvrdila v závěru vysokou kvalitu vnitřního vzduchu v místnostech.

Speciální školení zaměstnanců
Avšak nejen na konstrukci, ale současně na chování zaměstnanců kladou oba ekologické pokoje vysoké nároky. Ošetřující personál byl připraven na speciální potřeby pacientů. „Celý tým byl vyškolen a drží se stanovených požadavků. Porozumění pro zvláštní citlivost pacientů je velice důležité. K tomu patří např. i užívání hygienických potřeb bez aromatických látek jako jsou deodoranty, voda po holení apod.“, vypráví vedoucí správy Jörn Wessel. Staniční vedoucí Susanne Kankel referuje: „Ložní prádlo kliniky a také naše pracovní oděvy rovněž neobsahují aromatické látky. Moji kolegové a já dbáme kromě toho na to, aby se na pracovišti nepoužívaly žádné parfémované čisticí prostředky“. Klinika pokrývá u pacientů také základní potřeby neparfémovaných hygienických a mycích prostředků. „Pacienti, kteří již byli ošetřování v těchto pokojích,“ sděluje své první zkušenosti Susanne Kankel, „se cítili velmi příjemně.“. Ten, kdo bude chtít využít speciální nabídky diakonické kliniky společnosti Agaplesion  v hamburské čtvrti Eimsbüttel, potřebuje pouze doporučení do nemocnice od svého obvodního lékaře a lékařský doklad o alergiích nebo intoxikaci.

Závěr:
Při budování dvou ekologických pokojů v novostavbě hamburské kliniky, zařízených speciálně pro pacienty s MCS syndromem a alergiky, byl v podobě fermacell greenline použit stavební materiál, který přirozeným způsobem odbourává ze vzduchu v místnosti škodlivé látky a natrvalo je přeměňuje v látky neškodlivé. Odpovědnou za tento čistící účinek vzduchu je oboustranná vrstva speciální účinné látky na bázi keratinu. Princip spočívá v přirozené vlastnosti ovčí vlny. Testy vzduchu v místnostech, uskutečněné po dokončení stavebního projektu a vyhodnocené nezávislou zkušebnou, nakonec potvrzují vysokou kvalitu vzduchu v místnostech.
podle podkladů společnosti Fermacell
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Zdravotnictví

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz