Exodus 2015

Exodus 2015

(3. 6. 2016) Jakub Červenka – Lineární město

   
 
 
 
 

Exodus 2015

VŠUP, ateliér Romana Brychty a Ondřeje Busty, zimní semestr 2015/2016

Nikdo si nedokázal představit, že v 21. století budeme svědky neuvěřitelné migrace lidí z krizových oblastí do Evropy. Dlouhodobě sledujeme masivní plavby na provizorních plavidlech z Afriky přes středozemní moře k břehům Itálie. Z chudých Afrických zemí stíhaných militantní diktaturou utíkají masy lidí k břehům Evropy. Aktuálně sledujeme neuvěřitelný exodus lidí ze zemí zasažených zuřící a nenávistnou válkou na blízkém východě. Jsme svědky největšího pohybu lidí od druhé světové války.
Exodus. Rozhodnutí opustit svou zem. Putování. Cesta. Hranice. Cíl nejistý.
Sledujeme rozhodnutí politiků jednotlivých států evropské unie. Z medií a sociálních sítí jsme atakování rozličnými reakcemi na příchody uprchlíků. Čteme reportáže s různými příběhy lidí na cestě.
Nejsme politici, ale pokusíme si příběhy jednotlivých poutí nastudovat a nabídnout možná řešení/nápady, která by mohla pomoci na cestě nejen těmto migrantům, ale těm dalším. Kolik jich vlastně je na cestě? Usnadnit jim pouť. Ať již se jedná o samotnou cestu, která má jistě své fyzické překážky či hranice, kde musí tito lidé strávit čas na jednom místě, či cílovou stanici, kde se usadí a hledají soužití s komunitou, ke které došli. Hledají budoucnost bez své země.
Zabýváme se architekturou krizové situace. Ať již jde o drobné návrhy či utopické vize.
Zabýváme se architekturou krizové situace. Architekturou integrace či izolace. Návrhy a vizemi komentujeme aktuální reakce/chování společnosti v Evropě.


 
Autorská zpráva

Navrhuji princip lineárního města. Zkoumám prostorové rezervy, hranice, bariéry, politické a kulturní rozdíly. Město – urbanismus jako most propojující společné kontinentální problémy a potenciály.

Manifest: Lineární město vnímám jako nový kontinent na „rezervním” území Evropy, Afriky a Asie. Prostor pro integraci všech menšin. Možnost podílení se na něčem co vniká, ne, co už je jasně definované. Prostředí, kde mají všichni stejné výchozí podmínky, místo, kde se všichni nově učí žít. Utopická experimentální idea.

Koncept: Do Středozemního moře vkládám modul, ve kterém jsou navržena jednotlivá lineární města jako přímé spojení severu a jihu. Spojení jednotlivých měst vychází z jejich postavení v daném regionu.
Středem města prochází páteř jako stěžejní infrastruktura mezi zemí, městem a krajinou v kontinentálním významu. Rychlovlaky minimalizují časovou náročnost pohybu z jednoho konce města na druhý, například při rychlosti 600 km/hod překonají trať mezi Barcelonou a Alžírem za 1 hod 10 min. Vlaky fungují jako dálkové spoje i jako metro, jehož vagony na magnetických ložiskách se postupně vypouští a přitahují na soupravu, aniž by vlak zastavil.

Město: Město vzniká přirozenou migrací. Je schopno velmi rychle reagovat na aktuální potřeby. V horní rovině mostovky je postaveno na základním městotvorném fenoménu ulice. Vzniká umělá, rytmizovaná krajina. V úrovni hladiny moře probíhá výrobní a zemědělská činnost.
Infrastruktura města vynáší jednotlivá žebra, mezi něž se vkládají domy. V místech center se žebra vrství – mění se proporce města, potlačuje se lineární charakter. Pravoúhlý grid žeber vytváří evidenci prostorů pomocí číslování od severu k jihu.
Jednotlivé městské domy a funkce se rámují do menších čtvrtí – celků. Každý celek je snadno přístupný metrem a má svou specializaci. Indentita jednotlivých celků je dána individuální potřebou. Součástí každého celku je bydlení.

 

HRANICE neexistují, hranicí je lidská představivost

BARIÉRY jsou pouze virtuální – svět se zmenšuje – rychlost pohybu zvyšuje

REZERVY „nedotknutelných” neutrálních míst slouží k prověření nových možností třech kontinentů

TRANSFORMACE jako schopnost svižně reagovat na aktuální požadavky

PROPOJENÍ společných problémů a kulturních rozdílů

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.